Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in AGİT İstanbul Zirve ‎Toplantısında konuşması - 18 Kasım 1999 yılı, İstanbul‎


Azerbaycan Cumhuriyeti Ocak 1992'den itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na üyedir. Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığını barışçıl yöntemlerle çözmek amacıyla 1992 yılı Mart ayında örgütün çerçevesinde Minsk Grubu oluşturulmuştur. Bu grubun anlaşmazlığın çözümü yönünde gösterdiği çabalar şimdiye kadar herhangi bir sonuç vermemiştir.

Azerbaycan bağımsız bir devlet olarak 1994 yılından bu yana bu saygın kuruluşun çalışmalarında etkin bir biçimde yer almaktadır. 18-19 Kasım 1999 tarihlerinde Türkiye'nin İstanbul kentinde AGİT'in 20. yüzyıldaki son zirve toplantısı yapılmıştır. Bu zirve toplantısında önemli belgeler- Avrupa Güvenlik Şartı, İstanbul Zirve Deklarasyonu, Güven ve güvenlik arttırıcı önlemlere ilişkin Viyana Belgesi ve Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın adaptasyonuna ilişkin nihai senet imzalanmıştır. İstanbul Deklarasyonu'nun bir maddesi de Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığının çözümüne ilişkin konuları içeriyor. Söz konusu maddede AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının faaliyeti ile ilgili bir değerlendirilme yapılmıştır. Daha sonra Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının doğrudan görüşmelerinin bu anlaşmazlığın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin sürece hareketlilik kazandırdığı bildirilir.

Toplantıya katılan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 18 Kasım'da bir konuşma yapmıştır. O, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığı sonucunda Azerbaycan'ın düştüğü zor duruma uluslararası toplumun dikkatini çekmenin yanı sıra, anlaşmazlığın çözümüne yönelik Minsk Grubunun çalışmalarının yeterli düzeyde olmadığının altını çizmiştir. Devlet Başkanı tüm üye ülkelere bögedeki sorunların çözümü alanında daha kararlı adımlar atmaları için bir çağrıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra o, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Anltaşması'nın etkinliğini artırmanın önemine de değinmiştir. Haydar Aliyev Güney Kafkasya'da güvenlik ve işbirliği paktının kurulmasına yönelik bir öneride bulunmuştur.

Tarihi vesika 20 Ekim 2004'te düzenlenmiştir