Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Türkçe konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 7.doruk toplantısının açılışında yaptığı konuşma - 26 Nisan 2001


Sayın Başkan!

Sayın Devlet Başkanları!

Bayanlar ve Baylar! 

2000 yılı nisan ayında, tam bir sene önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmiş olan 6.zirve toplantısının ev sahipliğinı ve organizatörlüğünü yapmış birisi olarak sizi dünyanın en güzel kentlerinden biri olan İstanbul'da, konuksever Türkiye toprağında Türkçe konuşan ülke liderlerinin 7.zirvesinin başlamasından dolayı içtenlikle selamlıyorum. 

Şunu memnuniyetle kaydetmek isterim ki, temeli 1992 yılında Ankara'da atılmış bu zirve toplantımız artık güzel bir gelenek halini almıştır. 

Ben bu tür toplantıların süreklilik kazanmasını yürekten alkışlıyorum ve şimdiki zirve toplantısının bizim çok yönlü işbirliğimizin gelişmesi, bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin ve güvenin pekiştirilmesi bakımından çok büyük önem arz edeceğinden emin olduğumu belirtmek istiyorum. 

7.zirve toplantısının düzenlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in muazzam gayretlerini çok takdir ediyorum. 

Genel olarak, 1992 yılından başlayarak Türkiye Cumhuriyeti, nerede yapılırsa yapılsın, zirve toplatılarının düzenlenmesinde mühim rol oynuyor ve Türkçe konuşan devletlerin yakınlaşması bakımından kendine düşen tarihi görevi onurla yerine getiriyor. Bunun için Türkiye devletine ve halkına içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostluk ve işbirliğinin gelişmesi için gösterdikleri ilgi ve özenden dolayı Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Asker Akayev'e, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov'a, Türkmenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurat Niyazov'a şükranlarımı sunarım. 

Bilindiği üzere, görüşmelerimizin başlıca amacı halklarımızın barış ve huzur içinde yaşama isteğini gerçekleştirmektir. Aynı coğrafi bölgede ikamet ediyor olmamız, aynı kökenlere sahip olmamız bizi birbirimize daha çok yakınlaştırıyor, stratejik işbirliğimizi zorunlu kılıyor. 

2001 yılı, Türkçe konuşan ülkeler zirvesine üye olan ülkelerden beşi için özel önem taşımaktadır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan bağımsızlıklarının 10.yıldönümünü kutluyorlar. Ben bu büyük tarihi gelişmeden dolayı kardeş ülkelerin liderlerini ve halklarını yürekten kutluyor, onlara kalıcı barış, istikrar, kalkınma ve gönenç diliyorum. 

Bağımsızlığımızı kazandıktan sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında ilişkiler giderek yaygınlık kazanmaktadır. Biz artık Türkiye-Azerbaycan strateji ortaklık ilişkilerini pekiştiriyoruz. 

Fakat halklarımız arasında ilişkiler çok eskilere uzanıyor ve onlar bizim için çok değerlidir. Zira biz aynı köke sahip halklarız, aynı ulusal manevi değerleri, aynı dili, aynı dini paylaşıyoruz. Tarihi geçmişimiz ortak olduğu gibi, geleceğe götüren yollarımız da ortaktır. Tüm bunlar bizi yakınlaştırıyor. 

Biz Türkiye'nin kaydettiği gelişmeden ve onun uluslararası alandaki nüfuzundan büyük memnunluk duyuyoruz ve inanıyoruz ki, Türkiye bundan böyle de Atatürk yolunda, demokrasi, insan haklarının korunması, hukuk devletinin sağlanması ve piyasa ekonomisi yolunda başarıyla ilerleyecektir. 

20.yüzyılın son yetmiş yılını aynı devletin sınırları içinde yaşadığımız Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile ikili ve çok yönlü ilişkilerimizi daha da genişletmek, bağımsızlığın sağladığı olanakları değerlendirerek daha büyük işbirliği kurma kararlılığı içindeyiz. 

7.zirve toplantısı tarihi kökenlerimiz, önümüzdeki amaç ve sorunların benzerliği, ortak ulusal çıkarlarımız bizim stratejik işbirliğimizin sağlam temelini oluşturuyor ve geleceğimize iyimser bakmamızı sağlıyor. 

Ben zirve toplantısında herkese başarılı çalışmalar dilerim. 

İlginizden dolayı teşekkür ederim. 

Çeviri 27 Nisan 2001 tarihli Azerbaycan Gazetesinden yapılmıştır.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Türk Dünyası