Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Kitab-ı Dede Korkut Destanının 1300. yıldönümü ile ilgili Cumhuriyet Sarayında düzenlenen törende konuşması - 9 Nisan 2000


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Sayın devlet başkanları!

Sayın parlamento başkanları!

Sayın konuklar!

Sayın bayanlar ve baylar!

Bugün Azerbaycan halkı muhteşem Kitab-ı Dede Korkut Destanının 1300. yıldönümünü büyük törenlerle kutluyor. Bizim için, bütün Türk dünyası için, insanlık kültürü için bu yıldönümü töreni son derece önem arz eden tarihi bir gelişmedir. Bu bizim tarihi kökenlerimize, ulusal geleneklerimize, ulusal manevi değerlerimize, kültürümüze, bilime, halkımızın yüzlerce yıllık tarihine olan saygının, ihtiramın bayramıdır. Bu bizim ulusal özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın bayramıdır.

Azerbaycan halkının, Türkçe konuşan bütün halkların büyük tarihi abidesi olan Kitab-ı Dede Korkut 1300 yıldır yaşıyor. Eğer Kitab-ı Dede Korkut Destanının oluşması için halklarımızın 1300 sene öncesinden ne denli çabalar harcadığını ve nihayet, bu tarihi abideyi yarattığını göz önünde bulundurursak, o zaman halklarımızın ne denli eski bir tarihe, derin kökenlere ve ne denli zengin kültüre sahip olduğunu tahmin edebiliriz.

1300 yıllık süre içerisinde Kitab-ı Dede Korkut büyük, muhteşem, onurlu bir yol katetti. Tüm zorluklara, kısıtlamalara rağmen Kitab-ı Dede Korkut, 1300 yıl boyunca bizim halklarımızın manevi gıdası oldu, onların yaşamalarına, mücadele etmelerine, kendi milli kimliklerini idrak ederek kollamalarına her zaman yardımcı oldu. Fakat şunun da altını çizmek gerekir, biz Kitab-ı Dede Korkut’un 1300 yıllık tarihine yüksek değer vererek, son üç yılda Azerbaycan’da “Kitab-ı Dede Korkut” mirasının araştırılması, incelenmesi, tanıtılması konusunda büyük çalışmalar yapıldığını ve bunların sonucunda da bizim halkımızın, tüm Türk dünyası, Türkçe konuşan halkların Kitab-ı Dede Korkutu daha iyi benimsediğini ve onun ne denli büyük bir servet olduğunu tüm dünyada gözler önüne serildiğini itiraf etmeliyiz.

Dün Bakü’de düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkelerin 6. Zirve Toplantısı çalışmalarını başarıyla tamamladı. Biz bu zirve toplantısında Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği’nin kurulduğu dönemden bu yana geçen sekiz yıllık süre zarfında yapılan çalışmaları gözden geçirdik, onları inceledik ve büyük başarılar sağlandığını belirttik. Tabii ki, Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği’nin kurulması Türk dünyasında, bizim halklarımızın herbirinin yaşamında tarihi bir gelişme oldu. Bu Birliğin 8 yıl boyunca varlığını sürdürmesi, gelişmesi, genişlemesi bu birliğin bir yandan ne kadar zorunlu olduğunu gözler önüne serdi, öte yandan bu birliğin bizim halklarımız için ileride nice büyük yararlar sağlayacağını gösterdi.

Geçen yıllarda kazandığımız başarılar bizim ortak çabalarımızın sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz dostumuz, kardeşimiz Süleyman Demirel’in girişimi üzerine kurulmuş olan Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği, tabii ki, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük hizmetlerinin göstergesidir. Bunu da belirtmek gerekir.

Bugün biz hepimiz 6. Zirve toplantısını başarıyla tamamlayarak, halklarımızın ortak tarihi abidesi olan Kitab-ı Dede Korkut’un yıldönümü ile ilgili törene toplanmış bulunmaktayız. Bu yıldönümünü Türkçe konuşan ülkelerin devlet başkanları ile beraber kutlamamız törene büyük önem kazandırıyor, ona değer katıyor. Ben bu yıldönümü törenine katılanlara, bizim davetmizi kabul ederek Azerbaycan’a gelen herkese teşekkürlerimi sunuyor ve onların hepsini içtenlikle, yürekten selamlıyorum!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Azerbaycan halkının büyüyk dostu, aziz kardeşim Süleyman Demirel’i selamlıyorum!

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, sayın konuğumuz, aziz dostum, kardeşim Nursultan Nazarbayev’i selamlıyorum!

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz dostum, kardeşim Askar Akayev’i selamlıyorum!

Özbekistan Cumhuriyeti delegasyonu başkanı, Özbekistan Ali Meclisi Başkanı Sayın Erkin Halilov’u selamlıyorum!

Türkmenistan Cumhuriyeti Heyeti Başkanı, Türkmenistan Parlamento Başkanı Sayın Sahat Muradov’u selamlıyorum!

UNESCO Genel Direktörü, sayın konuğumuz Koichiro Matsuura’yı selamlıyorum!

Azerbaycan halkının büyük dostu, Fransa Parlamentosu’nun yaşlı emektar bir üyesi, Sayın Jacques Bomel’i selamlıyorum!

Kitab-ı Dede Korkut’un yıldönümü törenine dünyanın birçok ülkelerinden siyaset ve toplum adamları, bilim adamları ve yazarların misafir olarak Azerbaycan’da düzenlenen bilimsel konferanslara katıldıklarını memnunluk duygusu ile belirtiyorum. Onlar şu an burada bizimle birlikteler. Ben Azerbaycan’a geldikleri için konuklarımızın hepsine teşekkürlerimi ifade ediyor, onların hepsini içtenlikle selamlıyorum.

Kitab-ı Dede Korkut’un son üç yılda araştırılması, tanıtılması Azerbaycan halkına çok büyük faydalar sağladı. Biz kendi tarihi kökenlerimizi, milli kültür mirasımızı birkez daha idrak etmeye başladık. Artık biz Azerbaycan halkının, Türkçe konuşan bütün halkların dünya uygarlığına nice büyük katkılarda bulunduklarının bilincindeyiz. Bunların sırasında Kitab-ı Dede Korkut’un özel bir yeri vardır.

Kitab-ı Dede Korkut bizim başlıca kitabımızdır. Dede Korkut bizim ulu büyüğümüz, atamızdır. Biz, Kitab-ı Dede Korkut gibi tarihi abidemiz olmasından gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz ki, bizim Dede Korkut gibi ulu atamız var.

Kitab-ı Dede Korkut, halkları, ulusları her zaman birliğe, barışa davet etmiştir. 1992 yılında Türkçe Konuşan Devletler Birliği’nin oluşması Dede Korkut’un vasiyetlerinin yerine getirildiğinin çarpıcı örneğidir.

Biz bağımsızlığımızı kazandıktan, milli özgürlüğümüze kavuştuktan sonra bu birliğin tesisi için büyük olanaklar elde ettik ve bu birliğin bizim halklarımız açısından ne denli önemli olduğunun bilincine vardık.

Kitab-ı Dede Korkut’un birlik çağrısı bugün her birimiz için önemlidir. Bağımsızlık yolunda ilerleyen, ülkede demokratik, laik hukuk devleti kuruluşunu gerçekleştiren Azerbaycan’da milli birlik, milli dayanışma herşeyden önemlidir.

Bugün biz Kitab-ı Dede Korkut’un 1300. yıldönümünü törenlerle kutlayarak onun bu vasiyetlerine bağlılığımızı ifade ediyor ve beyan ediyoruz ki, Azerbaycan halkı bağımsızlık yolunda önüne çıkan tüm zor ve sıkıntılı sorunların çözüme kavuşturulmasında daha sıkı, daha güçlü bir birlik ve beraberlik sergileyecek ve her zaman ilerleyecektir.

Kitab-ı Dede Kokut kahramanlık destanıdır. Biz bugün hayatımızda Kitab-ı Dede Korkut’un vasiyetlerinden yararlanarak halkımızda vatana sevgi, bağlılık, yurtseverlik duygularını daha da güçlendiriyoruz. Kitab-ı Dede Korkut bugün bizim için çok gereklidir.

Kitab-ı Dede Korkut insanları, halkları barışa davet etmiştir. Halkımız bugün Kitab-ı Dede Korkut’un bu vasiyetlerine bağlıdır. Ermenistan tarafından Azerbaycan’a yapılan saldırı sonucunda topraklarımızın % 20’si işgal edilmiştir, işgal altındaki topraklardan bir milyondan fazla Azerbaycanlı yurdundan yuvasından zorla göç ettirilmiştir ve şimdi çadırlarda çok zor koşullar altında yaşıyorlar. Biz büyük darbeler aldık. Bunlara rağmen Azerbaycan halkı yine kendi barışseverlik politikasını bütün dünyaya sergiliyor. Biz Dede Korkut yolunda ilerliyoruz. Biz barış yolunda ilerliyoruz. Biz bu ihtilafı barışçı yollardan çözmek istiyoruz. Biz tüm ülkelerde, Türkçe konuşan ülkelerde barışın, huzurun sağlanmasını istiyoruz. Böylece, biz bu yıldönümü gününde Dede Korkut vasiyetlerine bağlılığımızı birkez daha sergilemiş oluyoruz.

Kitab-ı Dede Korkut, büyük bilimsel, kültürel, manevi düşünceleri barındıran bir yapıttır. Kitab-ı Dede Korkut’un incelenmesi ve bugünkü kuşaklara aktarılması yolunda şimdiye kadar hayli oranda çalışma yapıldı. Yıldönümü dolayısıyla oluşturulan komisyonun üyeleri, Azerbaycan bilim adamları, araştırmacılar, yazarlar, toplum adamlarının özellikle son üç yıl içinde gerçekleştirikleri çalışmalar yüksek takdire değerdir. Bu yüzden de bugün, bu yıldönümü gününde Kitab-ı Dede Korkut’un araştırılması, tanıtılması ile ilgilenen ve bu yıldönümü törenleri için çok değerli bilimsel eserler, kitaplar hazırlayan bilim adamlarımıza, yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Şundan emin olduğumu belirtmek istiyorum ki, onlar bu yıldönümü törenlerinden esinlenerek kendi bilimsel çalışmalarını bundan böyle de sürdürecekler. Kitab-ı Dede Korkut destanının henüz açılmayan sayfaları, bugüne kadar bilinmeyen yönleri bundan sonra açığa çıkartılacak, Azerbaycan halkının bugünkü ve gelecek kuşaklarına ve bütün Türk dünyasına ulaştırılacaktır.

Biz bugün büyük onur duymaktayız. Zira bizim Kitab-ı Dede Korkut gibi büyük tarihi yapıtımız bulunmaktadır. Zira bugün biz özgürüz, hürüz, bağımsızız ve kendi tarihi geçmişimizi, kendi manevi değerlerimizi, kendi kültürümüzü gerçek yönleriyle araştırıp halkımıza, ulusumuza ve gelecek kuşaklara aktarabiliriz.

Kitab-ı Dede Korkut yıldönümünün en büyük anlamı, önemi, bizim ulusal özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, hürriyetimizi birkez daha gözler önüne seriyor olmasıdır. Kitab-ı Dede Korkut vasiyetleri bize diyor ki, her zaman bağımsızlık yolunda ilerlemek, Azerbaycan’ın ulusal özgürlüğünü ve bağımsızlığını sürekli kılmak bizim her birimizin önünde duran yüce amaçtır. Bu amaca ulaşmak için ben sizin hepinize, tüm Azerbaycan halkına, tüm Azerbaycan vatandaşlarına büyük başarılar diliyorum.

Teşekkür ediyorum.

Çeviri 10 Nisan 2000 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır

Kısa inceleme yazısı

KÜLTÜR

Genel tarihi bilgiler

KÜLTÜR

Bilgi notu

KÜLTÜR