Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Hocalı Soykırımının 7. yıldönümü ile ilgili Azerbaycan halkına seslenişi - Bakü, 25 Şubat 1999


Değerli soydaşlar!

Vahşetleri ve akıl almaz acımasız ceza yöntemleri itibariyle en kanlı toplu terör olayı olarak insanlık tarihine geçen Hocalı Soykırımının yapılmasından bu yana 7 sene geçiyor. 1992 yılının o müthiş şubat gecesinde Ermenistan silahlı birlikleri eski SSCB`ye bağlı 366. motorize alayının yardımı ve doğrudan katılımıyla Azerbaycan`ın Hocalı şehrini yerle bir etti, suçsuz silahsız sivillere, keza çocuk, yaşlı ve kadınlara olmadık acılar çektirdiler, eşi görülmemiş barbarlıklar yaptılar. Ermeni milliyetçilerinin ve onların suç ortaklarının insanlık dışı gerici unsurları Hocalı Soykırımında tüm açıklığıyla kendini gösterdi.

Hocalı trajedisinin yaşanmasından dönemin Azerbaycan yönetimi, iktidar organları da sorumludurlar. Uzun süre abluka altında bulunan Hocalı halkı kenti cesaretle savunsa da, her vatandaşın güvenliğini sağlamakla yükümlü olan cumhuriyet yönetimi trajedinin yaşandığı dönemde tam bir eylemsizlik ve halka karşı ilgisizlik göstererek bırakın kenti savunanlara yardım etmeyi, silahsız nüfusu ablukadan kurtarma olanaklarını bile gereğince değerlendirmedi. Bu, azmış gibi, o dönemin yönetimi Ermeni saldırganlarının ağır cinayetinin sonuçlarını örtbas etmeye, halktan ve dünya kamuoyundan gizleme girişiminde bulundu. O dönemde ülkede yaşanan siyasi kaos ve iktidar savaşı da Hocalı olaylarında olumsuz etkisini gösterdi. En acıklı olan şudur ki, Hocalı faktörü, sonralar da, Ermeni teröristlerinin vahşi eylemlerinin içeriğini teşhir etme yönünde değil, siyasi çekişmeler için kullanıldı.

Hocalı Soykırımı, aslında, 20. yüzyılın en büyük insanlık trajedilerinden biridir. Hocalı`da eşi görülmemiş bir barbarlıkla yapılmış olan bu insan katliamının Yeryüzünün her hangi köşesinde tekrar yaşanmasını önlemek için Hocalı Soykırımının gerçekleri dünya kamuoyuna detaylı anlatılmalı ve evrensel insanlık ülkülerine bağlı olan tüm insanların bu trajediye yönelik kararlı ve kesin tutumlarını ortaya koymaları için ciddi ve amaçlı bir çalışma yapılmalıdır.

Ermenistan`ın Azerbaycan`a yönelik uyguladığı saldırgan politika Hocalı soykırımı ile bitmedi. Yaklaşık beş sene önce ateşkes anlaşması gereğince askeri operasyonlar durdurulsa da, savaşın sonuçları bertaraf edilmemiştir. Saygın uluslararası kuruluşların ve Azerbaycan Cumhuriyeti`nin tüm çabalarına rağmen sorunun barışçıl yoldan çözümü yönünde atılan adımlar gerekli neticeyi sağlamış değil. Ermenistan askeri birliklerince işgal edilmiş topraklarımız kurtarılmamıştır, bu topraklardan zorla göç ettirilmiş bir milyonun üzerinde Azerbaycanlı, keza Hocalı mültecileri, göçmen kamplarında zorlu koşullar altında ata yurtlarına geri dönme özlemi ile yaşıyorlar.

Bugün şehitlerimizin ruhu, işgal edişmiş topraklarımızın düşman işgalinden kurtarılması, mülteci ve göçmen yurttaşlarımızın kendi evlerine geri dönmesi uğruna mücadelede her birimizi daha sıkı bir dayanışma ve kararlılık sergilemeye çağırıyor. Sizi temin etmek isterim ki, Azerbaycan devleti halkımızın bu kutsal amaçlarının gerçekleşmesi için tüm gücünü harcayacak, yurttaşlarımıza yönelik yapılmış kanlı cinayetlerin, keza Hocalı trajedisinin tüm faillerinin gerekli cezayı bulması için her türlü önlemi uygulayacaktır.

Bu ulusal matem gününde suçsuz Hocalı kurbanlarının kutsal ruhu önünde eğiliyorum, ailelerine ve yakınlarına, tüm halkımıza başınız sağolsun diyorum ve şehitlerimize yüce tanrıdan rahmet diliyorum!

Haydar Aliyev,

Azerbaycan Cumuriyeti Cumhurbaşkanı

Çeviri 26 Şubat 1999 tarihli "AZERBAYCAN" Gazetesinden yapılmıştır