Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, NATO Genel Sekreteri Havyer Solana ile ortak basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklama - Brüksel, 23 Nisan 1996


Sayın Genel Sekreter!

Ben burada, NATO Karargahı'nda bulunmaktan, sizinle yaptığım görüşmelerden çok memnun kaldığımı belirtmek isterim.

Siz benim buraya ilk defa gelmediğimi belirttiniz. 1994 yılının mayıs ayında ben buraya gelip NATO'nun "Barış için Ortaklık" programına katılım ile ilgili belge imzaladım. Biz, 1994 yılının ocak ayında NATO'nun böyle bir dokümanı onaylamasını, onu duyurmasını ve ülkelerin bu anlaşmaya katılması için yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladık ve bunu çok takdir ediyoruz. Gerçekten bu program Avrupa'da, bununla birlikte dünyada barışın, huzurun sağlanması için iyi bir zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle de Azerbaycan iki sene önce bu programa katıldı. Ben bu belgeyi imzaladım.

Sayın Genel Sekreter, ben bugün bu programla ilgili olarak Azerbaycan'ın Sunum belgesini size sundum. Sizinle yaptığımız toplantılardan, görüş alışverişinden ben çok memnun kaldım. Onlar bizim ikili ilişkilerimiz açısından, keza Kafkasya'da, Kafkasya ötesi bölgede barışın, huzurun sağlanması açısından çok önemlidir. Kafkasya ötesi bölgede Ermenistan-Azerbaycan sorununun barış yoluyla çözümüne ilişkin konulara değinerek görüş alışverişinde bulunduk. Umarım, NATO bu sorunun barışçıl yoldan çözümüne yönelik çabalarını sürdürecektir.

Bu sorunların barışçı yoldan çözüme bağlanması için Lüksemburg'da yaptığımız görüşmeler sonucunda Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan ile ortak bildiri yayınladık. Bu konuyla ilgili ben size detaylı bilgi verdim. Artık iki senedir, bu sorunda ateşkes sağlanmıştır ve Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan ile ben, ateşkesi uygulamaya devam edeceğimizi bildirdik. Aynı zamanda biz barış görüşmelerini sürdürüyoruz ve sorunun barışçıl yoldan kalıcı çözüm bulmasını istiyoruz. Ben bugün şunu size birkez daha söyledim, bunun için Ermenistan silahlı kuvvetleri Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından çekilmeli, işgal edilmiş topraklardan zorla göç ettirilmiş bir milyonun üzerinde Azerbaycan vatandaşı kendi yerlerine, yurtlarına dönmeli, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Dağlık Karabağ'a Azerbaycan Devleti'nin sınırları içinde en geniş özerklik tanınabilir.

Şu konuda umutlu olduğumu birkez daha belirtmek isterim, Ermenistan-Azerbaycan sorununun bu koşullar altında, barışçıl çözümünde NATO kendi çabalarını gösterecektir. NATO'nun faaliyetini biz barışçı bir faaliyet olarak değerlendiriyoruz. NATO'nun varlığını ve onun faaliyetini Avrupa'da, dünyada barışın, huzurun sağlanması bakımından çok önemli bir faktör olarak görüyoruz.

NATO'ya ve NATO üyesi ülkelere bu alanda yeni başarılar dilerim.

Sayın Genel Sekreter, ben sizi resmi gezi için Azerbaycan'a davet ettim. Siz bu daveti kabul ettiniz ve umarım, onu yakında gerçekleştireceksiniz. Siz bu büyük görevi kısa süredir yürütüyorsunuz. Sizin bu alanda çok iş yaptığınız biliyorum. Bizzat size çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Azerbaycan kendi bağımsızlığını koruyup sürdürecektir. Benim bir cumhubaşkanı olarak bu alanda izlediğim politikaya ve fiili çalışmalarıma çok yüksek değer biçtiğinizden dolayı size teşekkür ederim. Bugünkü görüşmemiz için ve bana gösterdiğiniz ilgi ve sıcaklık nedeniyle size teşekkür ederim. Size birkez daha yeni başarılar dilerim.