Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi`nin Başkanı Gerard Stoudmann`ın başkanlığındaki delegasyonu kabul ederken yaptığı görüşme - 3 Kasım 2000


Haydar Aliyev: Azerbaycan`a hoşgeldiniz. Şimdi siz de, biz de biliyoruz ki, Azerbaycan çok büyük bir etkinliğin arifesinde bulunmaktadır. Bizim ülkemize çok sayıda konuk gelmiştir. Tabii ki, bu, bizi sevindiriyor. Bizim ülkemize ilgi artıyor. Aynı zamanda sizi de burada görmekten memnunum. Artık birkaç yıldır sizinle işbirliği yapıyoruz ve ileride de işbirliği yapmak istiyoruz.

Biz Azerbaycan`daki parlamento seçimlerinin adil, şeffaf, açık, demokratik bir ortamda yapılması için elimizden geleni yaptık. Biliyorsunuz, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri değiştirilmiştir, ilk defa bir bilgisayar destekli merkez oluşturulmuştur. Ben dün orayı ziyaret ettim ve çok şaşırdım. Orada tüm seçim çevreleri ile bilgisayar bağlantısı mevcuttur. Bu beni çok sevindirdi. Şimdiye kadar bizde böyle bir şey olmadı. Bu şu demek oluyor ki, gelişme içindeyiz.

Seçim öncesi ortamın da çok iyi olduğu düşüncesindeyim. Zira biz seçime katılmak isteyen tüm partiler için uygun ortamı sağlamış bulunuyoruz. Onlar seçime katılıyorlar. Nerede istiyorlar sa orada konuşmalar yapıyor, toplantılar düzenliyorlar. Radyoda, televizyonda konuşuyorlar. Her akşam oturup devlet kanallarında, kim ne konuşuyor, onu izliyoruz. Üstelik herkes istediğini söylüyor. Tabii ki, herkes bu konuşmalara yönelik tutumunu ortaya koyuyor. Tabii ki, benim de bir tutumum vardır. Fakat bunlara değinmek istemiyorum. Zira seçmenler kendileri kimin kim olduğunu söylesinler. Bu nedenle de, düşünüyorum ki, bu seçim kampaniyası muhtemelen bizim maksimum olanaklarımız çerçevesinde demokratik bir ortamda yapılmaktadır. Fakat temel sonuç ayın 5`inden sonra belli olacaktır. Düşünüyorum ki, ayın 5`inde seçimlerin, söylediğim üzere, demokratik bir ortamda, saydamlık içinde, adil bir biçimde yapılması için zemin hazırlanmıştır.

5 Kasım`da biz her halde demokrasi alanında bir adım daha ileriye gideceğiz diye umuyorum. Fakat gözlemciler ne söyleyecekler, bu onların bileceği iştir. Pek çok sayıda gözlemci bulunmaktadır. Farklı ülkelerdendir. Her biri farklı bakış açısına sahiptir. Biz bunları tamamen doğal karşılıyoruz. Seçimlerin adil yapılmasını ne kadar istiyorsak, gözlemcilerin de adil olmalarını o kadar temenni ediyoruz. Benim size söyleyeceklerim işte bunlardır. Buyurun.

Gerard Stoudmann: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim. Konuşmama öncelikli olarak önem verdiğimiz alandan başlamak isterim. Ben Size esenlikler dilemek istiyorum. Sizi böylesine sağlıklı gördüğüm için çok mutluyum. Sizi tekrar böylesine sağlıklı görmekten memnunum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Haydar Aliyev: Teşekkür ederim.

Gerard Stoudmann: Sayın Cumhurbaşkanı, eskiden bizim örgütümüz ile Azerbaycan arasında bulunan işbirliği ile ilgili aktarmış olduğunuz güzel kelimelerden dolayı Size teşekkürümüzü sunarız. Azerbaycan`la işbirliğimizi ileride de sürdürmek azmindeyiz. Biz Azerbaycan`a demokratikleşme alanında yardımcı olmayı sürdüreceğiz.

Hatırlıyorum, bir zamanlar Siz kendiniz de bana söylemiştiniz ki, demokratikleşmenin kendisi uzun süren bir süreçtir. Bardağın tam dolması bazen çok uzun zaman alıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, izninizle, Azerbaycan`da yaşanan son süreçlerle ilgili görüşlerimizi Sizinle paylaşmak isteriz. Gördüğümüz bir dizi sorunlar konusunda görüşlerimizi Size aktarmak istiyoruz. Fakat biliyorsunuz, bizim AGİT`ten olan gözlemcilerimiz seçimle ilgili sorunları seçim gününden önce basın önünde her zaman tartışmazlar.