Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in, Amerika Birleşik Devletleri´nde 11 Eylül terör saldırıları ilgili olarak Amerikan Büyükelçiliği´nde düzenlenen törende konuşması - 11 Aralık 2001


Sayın Büyükelçi!

Sayın Bayanlar ve Baylar!

Üç ay önce 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde, New-York ve Washington'da düzenlenmiş olan korkunç terör saldırıları Amerika Birleşik Devletleri halkını üzdüğü gibi, Azerbaycan halkı dahil dünyadaki tüm barışsever insanları da üzmüştür. Bu olay bizi kızdırmış ve uluslararası terörizmin, genel olarak, terörizmin insanlık için ne kadar tehlikeli olduğunu, insan toplumu için ne kadar tehlikeli olduğunu birkez daha gözler önüne sermiştir.

Biz bu korkunç terör olayları ile ilgili olarak kendi sesimizi derhal duyurduk. ABD halkı ile, devleti ile dayanışma içinde olduğumuzu beyan ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası teröre karşı yürüttüğü mücadeleye katıldık ve Amerika Birleşik Devletleri ile aynı örgütte, aynı koalisyonda yer aldığımızı belirttik.

Ben şunu birkez daha beyan ediyorum ki, uzun seneler boyunca terörden acı çekmiş, darbeler almış olan Azerbaycan halkı her zaman teröre karşı olmuştur ve bugün de, nerede olursa olsun, tüm dünyada terörün kökünün kazınmasından yanadır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bağlamda yaptığı tüm çalışmaları destekliyor.

Geçen üç ay boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası terörizme karşı yaptığı operasyonların artık olumlu sonuçlar verdiğini, başarıyla gerçekleştirildiğini memnuniyetle söylemek mümkündür. Umarız, bu operasyonlar bundan böyle de sürecek ve dünyada, her yerde terörizmin kökü kazınacaktır.

Biz Amerika Birleşik Devletleri halkının yanında olduğumuzu, onların üzüntülerini paylaştığımızı bugün birkez daha beyan ediyoruz ve şimdiye kadar bu olaylardan dolayı üzüntü duyduğumuzu belirtiyoruz. Yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Biz terörizme, uluslararası teröre "Hayır" diyoruz ve bu yönde mücadelemizi her zaman sürdüreceğimizi beyan ediyoruz.

Teşekkür ederim!