Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Avusturya Cumhuriyeti Başbakanı Wolfgang Schüssel ile görüşmesi - Viyana, 4 Temmuz 2000


Wolfgang Schüssel: Sayın Cumhurbaşkanı, Avusturya`ya hoş geldiniz. Sizinle görüşmeden son derece memnunum. Ben daha önce, Temmuz 1999`da Avusturya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Bakü`yü ziyaret etmiştim. Sizinle yaptığım görüşmeyi, bulunduğum temasları her zaman memnunlukla hatırlıyorum.

Viyana`yı resmi ziyaretiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir aşama oluşturacaktır. Kuşkusuz, Avusturya, zengin rezervlere sahip bulunan, demokratik gelişme yolunda başarıyla yürüyen bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti ile tüm alanlarda karşılıklı yarara dayalı ilişkiler kurmaya büyük ilgi duymaktadır.

Haydar Aliyev: Samimi kelimeler ve Viyana`yı resmi ziyarete davet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Avrupa`nın ekonomik yönden gelişmiş ülkelerinden biri olan Avusturya ile işbirliğinin daha da yoğunlaştırılması Azerbaycan için özel önem taşımaktadır.

Piyasa ilişkileri, demokratik gelişme yolunu tercih eden, demokratik, laik, hukuk devletini kuran bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti, dünya ve Avrupa değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, ülkemizin Avrupa Konseyi`ne tam üye olarak alınması konusunda karar aldı. Bugün cumhuriyetimiz için en acılı sorun 12 yıldan beri devam eden Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorunudur. Lütfen bir haritaya bakın. Azerbaycan topraklarının yüzde 20`si Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir, bir milyondan fazla vatandaşımız yerinden, yurdundan zorla sürülerek çadırlarda ağır koşullarda yaşamak zorundadır, işgal altındaki topraklarda kentlerimiz, köylerimiz, tarihi eskilere uzanan kültür anıtlarımız yıkılarak yerle bir edilmiştir.

Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözümü için AGİT Minsk Grubu bünyesinde ve doğrudan görüşmeler yapılmaktadır. Bu sorunun çözümünde ülkemiz hep yapıcı bir tutum izliyor ve izleyecektir. Üzülerek söylemeliyim ki, Ermenistan tarafı barış anlaşmasının elde edilmesine her şekilde engel oluyor, saldırgan niyetinden vazgeçmek istemiyor. Minsk Grubu eşbaşkanları Rusya, ABD, Fransa barış sürecini hızlandırmak için çaba göstermektedir. Bu sorunun kısa sürede barışçıl yoldan giderilmesi için günümüzde AGİT dönem başkanlığını yürüten Avusturya`nın da tüm olanakları etkin bir şekilde kullancağına inanıyorum.

Wolfgang Schüssel: Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada Sizi temin ederim ki, Avusturya, Azerbaycan`ın tutumunu destekleyecektir. Avusturya Dışişleri Bakanı, AGİT Dönem Başkanı Bayan Benita Ferrero-Waldner bölgeyi ziyaret edecektir. Söylemeliyim ki, benim ülkem bu sorunun barışçı yoldan çözümü için her türlü yardımı yapmaya hazırdır.

Haydar Aliyev: Sayın Şansölye! Ben Azerbaycan-Avusturya ekonomik ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum. Bu alanda izlediğimiz politika ve yaptığımız girişimler, elbette, başarıyla sonuçlanacaktır.

Sayın Şansölye, ben size teşekkür ediyorum ve resmi ziyaret için Sizi Azerbaycan`a davet ediyorum.

Wolfgang Schüssel: Çok teşekkür ediyorum. Davetinizi memnuniyetle kabul ediyorum.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Avrupa

Bilgi notu

Azerbaycan - Avrupa