Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Avrupa Birliği heyetinin başkanı, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Margherita Boniver ve beraberindeki kişileri kabulünden - Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 8 Temmuz 2003


Haydar Aliyev: Sayın Margherita Boniver!

Sayın heyet üyeleri!

Ben sizi içtenlikle selamlıyorum ve Azerbaycan`ın Avrupa Birliği ile işbirliğini, kazanılmış olan başarıları çok takdir ediyorum. Avrupa ile işbirliği bizim için stratejik önem taşımaktadır. Bu bizim dış politika önceliklerimizden biridir. Bu ilkelerin temelinde biz Avrupa Birliği ile ilişkiler kuruyoruz ve onun gelişmesi için çaba gösteriyoruz, bunu temenni ediyoruz.

Biz Avrupa Birliği ile yaklaşık 1993 - 1994 yıllarından işbirliği yapıyoruz. Fakat 1996 yılında Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalandıktan sonra bu işbirliği daha hızla gelişmektedir. Biz bu anlamda sizin Azerbaycan gezinizi çok önemli buluyoruz. Sanırım, siz bu geziniz esnasında ve bundan böyle Azerbaycan`a daha fazla önem vereceksiniz.

Margherita Boniver: Sayın Cumhurbaşkanı. Beni ve beraberimdeki heyeti kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu, gerçekten bizim açımızdan çok güzel bir görüşmedir. Sizinle bundan önceki görüşmenin güzel hatıraları hala hafızamda. Delegasyonun başkanlığını yapmak benim için büyük bir onurdur, zira heyetimizde saygın kişiler bulunuyor. Benim sağımda Avrupa Birliği`nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi olarak atanmış Sayın Heiki Talvitie oturuyor.

Haydar Aliyev: O, önceleri de bizimle birlikte çalışmıştı.

Margherita Boniver: Evet, şimdi o, Güney Kafkasya ülkelerinden sorumlu büyükelçi olarak sizin karşınızdadır.

Haydar Aliyev: Çok güzel, kutlarım.

Heiki Talvitie: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim.

Margherita Boniver: Benim solumda Avrupa Komisyonu Dış İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Michael Leg ve İrlanda Dışişleri Bakanlığı`nın Doğu Avrupa, AGİT ve Avrupa Konseyi Daire Başkanı Barbara Johns oturuyor. Sayın Stephan Lehne Avrupa Birliği Genel Sekreterliği`nin BDT ve Batı Balkanları`ndan sorumlu direktör, Sayın Michael Swan ise Avrupa Birliği Genel Sekreterliği`nin Güney Kafkasya ve Orta Asya konularından sorumlu müdürdür.

Sayın Cumhurbaşkanı, bizim bu defaki ziyaretimizin amacı Size şu siyasal bilgiyi iletmektir, biz Avrupa Birliği olarak Sizin kuruluşlarla tüm muhtemel alanlarda çalışmaya hazırız. Biz her çeşit yolu deneyerek ülkenizin gelişmesine yardımcı olacağız.

Haydar Aliyev: Siz Sayın Margherita Kosta hakkında bir bilgi vermediniz.

Margherita Boniver: Sayın Cumhurbaşkanı, biliyorum, Siz onu iyi tanıyorsunuz. Bu bizim için büyük bir şereftir ve biz Bakü`de böyle bir büyükelçimizin bulunmasından çok gurur duyuyoruz.

Haydar Aliyev: Daha sonradan onunla tanıştırmadınız diye size darılmasın. Buyurun.

Margherita Boniver: Söylediğim üzere, bizim başlıca hedefimiz yardımcı olmaktır. Biz ekonomi ve poitik reformları alanında Sizin ülkeye yardım etmek istiyoruz. Siz politika ve ekonomi reformlarını başarıyla uyguluyorsunuz. Genel anlamda biz demokratikleşme sürecine katkıda bulunmak istiyoruz. İnsan haklarının korunması, yasaların üstünlüğünün sağlanması alanlarında Size her çeşit yardımda bulunmak istiyoruz.

Bunun dışında, bizim size iletmek istediğimiz birkaç şey daha vardır. Hem Azerbaycan`da, hem Azerbaycan`dan sonra ziyaret edeceğimiz Gürcistan ve Ermenistan`da da bu sözleri yineleyeceğiz. Biz Avrupa Birliği olarak bölgesel anlaşmazlıklar yalnız barışçıl yoldan çözümlensin istiyoruz. Burada seçimler demokrasi kurallarına uygun biçimde yapılsın istiyoruz.

Haydar Aliyev: Siz bundan tam emin olabilirsinz. Topraklarımızın yüzde 20`sinin Ermenistan Silahlı kuvvetlerinin işgali altında bulunmasına rağmen biz Mayıs 1994`te ateşkes antlaşması imzaladık ve şimdiye dek bu antlaşmaya bağlı kalmaktayız.

Şimdi Azerbaycan`da farklı düşünceler var. Pekçok kişi topraklarımızı savaş yoluyla, askeri yolla geri almamızı istiyor. Bu, doğaldır. Zira ateşkes anlaşması yapılalı 9 yıl oldu. Fakat sorun hâlâ çözüme bağlanmamıştır. Olumlu husus şudur ki, hem Ermenistan hem Azerbaycan bu anlaşmayı uyguluyoruz ve onun çiğnenmesine izin vermiyoruz. Fakat insanların sabrı tükenmiştir. Zira yerlerinden, yurtlarından olmuşlar, çadırlarda barınıyorlar, vatanlarını görmek istiyorlar, maddi açıdan çok zor durumdalar ve dayanılmaz koşullarda yaşıyorlar. Bu yüzden onların bu tür düşünceler üretmesi doğaldır.

Fakat ben şundan çok memnunum ki, hem mülteciler hem bizim ülkede büyük sıkıntılar içinde bulunan insanlar benim politikamı kabul ediyorlar, benim politikamı anlıyorlar ve ateşkes antlaşmasını uyguluyorlar. Avrupa Birliği`nin bu soruna daha ciddi yaklaşması ve kendi olanaklarını değerlendirerek Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ ihtilafının barışçıl yoldan çözümünde bize yardım etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Diğer konularda siz bize güvenebilirsiniz. Azerbaycan`da demokrasi tesis edilmiştir, egemen kılınmıştır. Biz piyasa ekonomisi yolunda ilerliyoruz. Çok büyük reformlar uyguladık ve onların sonucunda bizde ekonomik kalkınma, insan haklarının korunması, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü - bunlar tam anlamıyla sağlanmıştır. Kısacası, Azerbaycan demokratik bir ülkedir. Fakat bu demokratik ülkenin daha pek çok sorunu bulunuyor.

Biz onları da kararlı bir şekilde çözüyoruz. Bu seneler içinde - Azerbaycan`da çok zorlu süreçlerin yaşandığı bir dönemde ekonomimizi kararlı bir biçimde geliştirdik ve biz bundan büyük sevinç duyuyoruz. Bizim ekonomimiz bugün gelişiyor ve eğer diğer BDT cumhuriyetleri ile kıyaslarsanız, bizim önde olduğumuzu görürsünüz.

Önümüzde seçimler var. Azerbaycan`da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktır. Bu seçimler tam bir saydamlık içinde adalet ilkesi temel alınarak, demokrasi ilkeleri uygulanarak yapılacaktır ve biz bu seçimlerin sonucu ile Azerbaycan`da demokrasinin daha yüksek boyutlara ulaştığını birkez daha göstereceğiz, siz bundan emin olabilirsiniz. Şimdi bizde, Azerbaycan`da toplumsal politik durum tam bir istikrar içindedir. Ben son günlerde bütçeden finanse edilen tüm kuruluşların çalışanlarının ücretlerine yüzde 50 zam yaptım. Yapılan anketler şunu gösteriyor ki, halkın büyük bölümü Azerbaycan iktidarını destekliyor ve hiç kuşkusuz bu iktidara oy verecektir.

Ben başka konulara değinmek istemiyorum. Zira ben sizin bizim üst düzey kişilerle biraraya geldiğinizi biliyorum. Bu arada Başbakan Rasizade ile görüşmüşsünüz. O, görüşmenizle ilgili bana bilgi verdi. Sanırım, siz burada kendiniz için gerekli bilgileri edinebildiniz.

Margherita Boniver: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok doğru söylediniz. Tüm gün boyunca gündemde olan konuları Sizin devlet çalışanlarıyla masaya yatırdık. En zor konulardan en basit konulara kadar hepsine değindik. Ben şunu heyet adına söylersem yanılmam: Genel olarak, biz yaptığımız görüşmelerden, burada edindiğimiz izlenimlerden tam memnunuz. Bence bu yüksek moral içinde bölgenin diğer ülkelerini de ziyaret edebiliriz.

Haydar Aliyev: Çok güzel.

Margherita Boniver: Bundan böyle Avrupa Birliği`nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Heiki Talvitie bu bölgeyi sık sık ziyaret edecektir. Ona verilen bu görevi başarıyla yerine getireceğini düşünüyorum.

Haydar Aliyev: Ben de aynı düşüncedeyim.

Margherita Boniver: Sayın Cumhurbaşkanı, izninizle, Sizinle vedalaşmadan önce ben daha bir konuya değinmek isterim. Bu da genişletilmiş Avrupa ile ilgilidir. Ben ülkeler arasında ortak sınırlara gerek olmadığı kanaatindeyim. İnsanları bağlayan onların barışa bağlılığı ve demokrasi ile bütüleşmesidir. Çok teşekkür ederim.

Haydar Aliyev: Doğru. Genişleyen Avrupa`yı biz hep destekledik, bugün de destekliyoruz. Teşekkür ederim.

"AZERBAYCAN" Gazetesi, 9 Temmuz 2003 yılı.