Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Almanya`nın "Mersedes Benz" Şirketi`nin Yönetim Kurulu tarafından onuruna verilen yemekte konuşması - Baden-Württemberg, 4 Temmuz 1996


Sayın Başkan, muhterem bayanlar ve baylar! Ben Almanya`ya resmi ziyaretimin sonunuda şirketinizin genel müdürlüğünde bulunmaktan çok memnunum ve ziyaretim çerçevesinde düzenlenen bu görüşmeyi özel bir görüşme olarak değerlendiriyorum. Sizin şirket dünyaca ünlü dev şirketlerden biridir, kendi çalışmalarınızla tüm dünyaya adınızı duyurmuşsunuz.

Siz bugün 1988 model ilk otomobilinizin maketini bana hediye ettiniz. Bu, benim için çok değerli bir hediyedir. Bunun için size teşekkür ederim. Bunun yanı sıra, bugün burada sizinle beraber geçirdiğim zaman zarfında şuna tanık olduk, siz 1988 yılından 1996 yılına kadar ne kadar büyük ve başarılı bir yol almışsınız. Sizin üretmiş olduğunuz otomobiller, otobüsler, onun yanı sıra uçak ve helikopterler, diğer ürünleriniz dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde çok büyük ün yapmıştır. Şu an dünyada otomobil üretimi yapan çok sayıda şirket ve ülkeler vardır. Fakat herkes itiraf ediyor ki, "Mersedes" gibi kaliteli ve güzel otomobil daha hiçkimse icat etmemiştir. Belki sizin rakipleriniz benim bu görüşümü kabul etmezler. Fakat Azerbaycan vatandaşlarının genel düşüncesi bu yöndedir. Bizzat ben de aynı görüşteyim. Bu nedenleAzerbaycan`da benim otomobilim sizin marka otomobildir.

Ben bu başarılarınız nedeniyle sizi kutlarım. Siz büyük çalışmalarınızla tüm dünyayı hayran bırakıyorsunuz. Aynı zamanda bu başarılara rağmen önünüzde çok büyük hedefler de belirlemişsiniz. Sizin bu hedeflerinizin hepsini başarıyla yaşama geçireceğinizden umutluyum. Benim Almanya`ya şu dört günlük ziyaretimin temel amacı ve konusu Almanya-Azerbaycan işbirliğini ve özellikle ekonomik işbirliğini genişletmek ve daha yüksek düzeylere ulaştırmaktır. Bu açıdan sizin şirketle işbirliğine de çok büyük önem veriyoruz.

Siz, Mersedes-Benz`in Azerbaycan`da temsilciliğini açtığınızı ve işbirliği yaptığınızı, Azerbaycan`a yeni model otobüslerin satışı ile ilgili bir öneride bulunduğunuzu kaydettiniz. Kuşku yok ki, bunların hepsi dikkate değer gelişmelerdir. Fakat ben bizim işbirliğimizi daha geniş kapsamlı görmek isterim. Siz dünyanın birçok ülkelerinde kendi işletmelerinzi kurmuşsunuz. Bu açıdan Azerbaycan sizin için çok uygun bir ülke ve biz bu alanda işbirliği yapabiliriz. 1981-1982 yıllarında Azerbaycan`da büyük bir otomobil fabrikası inşa etmeye başladık. Fakat bu tesisin yapımı tamamlanamadı ve yarım kaldı. Oysa inşaat çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmış, büyük üretim alanları kurulmuştu. Zannediyorum, bizim birlikte bu fırsatı değerledirmemizi düşünmemiz lazım. Ben, bu konunun gerçekleşme olasılığını araştırmamız ve görüşmemiz için kendi uzmanlarınızı bize göndermenizi öneriyorum. Üretim alanı dışında başka olanaklar da mevcuttur.

Ben, bugün sizin şehrinize, sizin bu büyük müessesenize ziyaretimin yalnız turistik bir gezi niteliği arzetmemesini isterim. Ben her gezimi fiili bir işle sonuçlandırmak istiyorum. Kuşku yok ki, bu çalışma da sizden yeni bir otomobil almakla kalmayacaktır. Onun için belki buraya gelmeye bile gerek yoktu. Siz otomobili her yerde satıyorsunuz ve onu her yerden almak mümkün. Benim amacım sizinle işbirliğinin temellerini oluşturmaktır. Onun için de size bu önerileri sunuyorum. Emin olabilirsiniz, biz sizin için güvenilir bir ortak olabiliriz. Ben önünüzde belirlemiş olduğunuz görevlerin yaşama geçirilmesini, bütün sorunların çözümünü temenni ederim. Sizin şirketinize, büyük üretim tesislerinize, tüm çalışanlarınıza başarılar dilerim.

Bana, Baden-Württemberg şarabı en kaliteli şaraptır dediler. Söylediniz ki, bu şarabı yalnız kendiniz içiyorsunuz ve başkalarına vermiyorsunuz. Bize bu şaraptan ikram ettiğiniz için size teşekkür ederim. Bu güzel şarapla doldurulmuş kadehleri sizin gelecek başarılarınızın şerefine kaldırıyorum. Teşekkür ederim.

Çeviri 6 Temmuz 1996 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır.