Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Fransa`nın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Rene Mouzelye başkanlığındaki heyet ile görüşmesinden - Cumhurbaşkanlığı Sarayi, 1 Ekim 2002


Rene Mouzelie: Fransa, Size tam destek veriyor, Azerbaycan ile Fransa dost ülkedir, ülkelerimizin birbiri ile çok yoğun ilişkileri bulunuyor.

Haydar Aliyev: Fransa ile Azerbaycan arasında çok derin dostluk ve işbirliği ilişkileri oluşmuştur. Bu ilişkilere biz çok değer veriyoruz ve onların pekiştirilmesi için çaba gösteriyoruz. Sanırım, bu tür geziler, görüşmeler bizim ilişkilerimizin geliştirilmesi için çok büyük önem taşımaktadır.

Biz birkaç gün önce Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın AGİT temsilcileri ile birlikte Ermenistan-Azerbaycan sorununun barışçıl yoldan çözüme bağlanmasına ilişkin konuları görüştük. Fakat sizinle Fransa-Azerbaycan ilişkilerinin daha geniş alanları kapsayacak şekilde geliştirilmesi için görüşmeler yapıyoruz.

Rene Mouzelie: Sayın Cumhurbaşkanı, bizi kabul ettiğiniz için Size derin şükranlarımı sunarım. Ben bu göreve atandıktan sonra ilk yurtdışı gezimi Azerbaycan'a yaptığımı söylemek isterim. Bu yüzden ben bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Ben Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Jacques Chirac'ın selamlarını Size getirdim. Keza kendisi de sizin ülkenizi ziyaret etmemi istedi. Sayın Jacques Chirac Sizin bütün gayretlerinize destek veriyor ve size büyük saygı duyuyor. Bu yüzden de ben bugün çok önemli bir bölgeyi, çok önemli bir ülkeyi ziyaret ediyorum. Azerbaycan çok önemli bir ülkedir.

Haydar Aliyev: Dostum Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın selamlarını ve kendisinin bana yazdığı mektubu getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile benim aramda çok sıcak dostluk ilişkileri oluşmuştur. Ben buna çok değer veriyorum. Zira bu ilişkiler Fransa-Azerbaycan işbirliğinin geliştirilmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Ben hem Paris'te, hem birçok uluslararası toplantılarda Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile defalarca bir araya geldim ve çok önemli, kapsamlı görüşmeler yaptım. Birkez daha belirtmek isterim ki, Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın Azerbaycan'a ve onun sorunlarına, bilhassa Ermenistan-Azerbaycan sorununun barışçıl çözümüne yönelik ilgi ve alakasını hep hissediyorum ve bunun için kendisine teşekkür ediyorum.

Bizim ilişkilerimizde mektuplaşma sürecinin önemli bir yer işgal etmesi çok iyi bir durumdur. Siz onun mektubunu bana getirdiniz. Tabii ki, ben bunu dikkatlice okuyup cevap yazacağım. Bizim çok önemli telefon görüşmelerimiz de oluyor. Onun için ben birkez daha teşekkür ediyorum ve benim bu duygularımı, bu tavrımı Cumhurbaşkanı Jaques Chirac'a iletmenizi rica ediyorum.

Uluslararası terörle mücadele konusuna gelince, 11 Eylül'de ABD'de bu olay yaşandığında biz, uluslararası teröre karşı mücadele için oluşturulan koalisyonda yer aldığımızı ve bu koalisyonun aktif katılımcısı olduğumuzu beyan ettik. Geçtiğimiz dönem zarfında da biz bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. Terör, bilhassa uluslararası terör şimdi tüm dünya için en büyük tehlikedir. Şimdiye kadar biz bununla hep karşılaştık ve bunun büyük acılarını çektik. Bilmelisiniz ki, Ermenistan ile Azerbaycan arasında savaş yapıldığı dönemde Ermenistan Azerbaycan'a yönelik pekçok terör eylemi düzenlemiştir. 1993-1994 yıllarında Azerbaycan'da metroyu Ermenistan gizli servisleri tarafından gönderilen kişiler patlattılar ve orada pekçok kişi hayatını kaybetmişti. O yıllarda savaşın yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik 32 terör eylemi gerçekleştirmiştir. Onun için de biz uluslararası terörün tüm biçimlerine karşıyız ve bu konuda sizinle, diğer koalisyon üyeleri ile birlikte savaşmaya hazırız.

Azerbaycan'a karşı yapılmış tüm bu haksızlıklara rağmen, biz Ermenistan-Azerbaycan sorununu barışçıl yoldan çözmek istiyoruz. Burada AGİT Minsk Grubu, onun eşbaşkanları - Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa önemli bir rol üstlenmişler. Bizim doğrudan görüşmelerimiz, temaslarımız da çok büyük önem arz etmektedir.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilmiştir, bir milyonun üzerinde yurttaşımız yerinden, yurdundan edilmiştir, şimdi onların büyük bir bölümü çadırlarda yaşıyor. Tüm bunlara rağmen, biz sorunu barışçıl yoldan çözmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın bu çalışmada özel hizmetleri olduğunu ve bundan böyle de olabileceğini düşünüyorum. Paris'te Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın katılımıyla Ermenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları arasında görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde ben Cumhurbaşkanı Jaques Chirac'ın bu sorunun adil çözümü ile ilgili tutumunu birkez daha anladım. Onun için bizim bu işbirliğimizin ileride de süreceğini umuyorum.

Rene Mouzelie: Düşünüyorum ki, suçsuz kişilerin bu terör eylemleri sonucunda ölmesi kabul edilemez. Sizin ülkeniz Fransa için çok önemlidir. Biz Fransızlar Azerbaycan'a çok değer veriyoruz.

Belirtmek isterim ki, Azerbaycan kalıcı bir istikrarın bulunduğu bir ülkedir. Bu, diğer ülkeler için de çok önemlidir. Biliyoruz ki, Siz ülkeniz için büyük çalışmalarda bulunmuşsunuz. Siz insanları iyi tanıyorsunuz. Bilgeliğiniz, Kafkasya'yı iyi bilmeniz, insanları iyi tanımanız faaliyetinizde Size yardım ediyor. Düşünüyorum ki, tüm bu olanakların Ermenistan-Azerbaycan sorununa çözüm bulunmasında da Size katkısı olacaktır. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın tüm olanaklarını ve zamanını bu sorunun barışçıl yoldan çözüme bağlanması için harcayacağını umarım.

Sayın Cumhurbaşkanı, Fransa şirketlerinin temsilcileri burada ortak işler yapıyorlar ve bundan çok memnundurlar. Onlar Size ve ülkenize güveniyorlar ve Azerbaycan ile işbirliği yapmaktan çok mutludurlar.

Düşünüyoruz ki, bizim ortak çabalarımız sonucunda dostluk ve zeki politikanın temelinde Azerbaycan daha büyük bir gelişmeyi sağlayacaktır. Böylece Fransa ile Azerbaycan'ın birbirine daha yakın, ilişkilerimizin daha yoğun olmasını istiyoruz.

Haydar Aliyev: Bizim halkımız kendi ulusal manevi değerlerine bağlı kalmakla birlikte evrensel değerleri, Avrupa değerlerini kabul etmiştir ve bu değerler şimdi halkımızın yaşam biçiminin temelini oluşturuyor.

Ülkemizin piyasa ekonomisi yolunda ilerlemesi, yapılan ekonomik reformlar artık Azerbaycan'a çok büyük yarar sağlamıştır. Biz Azerbaycan'da laik, demokratik, hukuk devletini kurduk. Demokratik değerlerin heryerde yeniden sağlanması için çalışıyoruz. Onların hepsi bizi birbirimize daha da yaklaştırıyor, daha da kenetliyor.

Rene Mouzelie: Biz Azerbaycan'a çok önem veriyoruz. Özellikle biz ülkenin Avrupa kuruluşlarına entegrasyonuna çok önem veriyoruz. Azerbaycan tüm alanlarda başarılar elde etmiştir.

Çeviri 2 Ekim 2002 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır