Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Daniel Tarschys ile yaptığı görüşme - Strasbourg, Avrupa Sarayı, 9 Ekim 1997


Daniel Tarschys: Sayın Cumhurbaşkanı, Haydar Aliyeviç! Sizi Fransa toprağında içtenlikle selamlamaktan ve Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın davetini kabul edip zirve toplantısına katılmanızdan çok memnunum. Şunu belirteyim, Avrupa Konseyi üyesi olan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Strasbourg kentinde - Avrupa Sarayı'nda yapılan ikinci zirvesine, aralarında 26 cumhurbaşkanı ve 20 başbakan olmakla 46 devletin üst düzey temsilcileri katılacaklar.

Biz Azerbaycan'ı Avrupa kuruluşlarında görmekten memnunuz. Siz Avrupa Konseyi'nin iki sözleşmesine katıldınız. Biz birbirimizi giderek daha iyi tanıyoruz. Ben Azerbaycan Cumhurieyti'nin Avrupa Konseyi'ne üye olması için her türlü yardımı yapmaya hazırım.

Haydar Aliyev: Sayın Tarschys! İçten selamlarınız için teşekkür eder ve belirtirim ki, Azerbaycan'a bu toplantıya katılma olanağı sağlandığı için çok memnunum. Biz Avrupa Konseyi'nin tüm kuruluşlarına katılmak istiyoruz. Azerbaycan, demokratik devlet kuruyor. Bu, zor bir çalışmadır. Demokratik ilkeleri duyurma ve onları fiiliyata dönüştürme farklı şeylerdir. Biz demokratik bir anayasa kabul ettik, çok partili parlamento seçimlerini gerçekleştirdik. Fakat Avrupa demokrasisinin düzeyine ulaşmak için zamana ihtiyaç var.

Ben Avrupa Konseyi ile benzer tutumları paylaşmış olmaktan memnun kaldığımın altını çizerek belirtirim ki, siz konuşmanızda bizim Avrupa Konseyi ilkelerine bağlılığımızı doğru olarak takdir ettiniz. Ben cumhuriyetimizde bağımsız devlet kuruculuğunda, reformların, aynı şekilde demokratik reformların uygulanmasında karşılaştığımız sıkıntılara değinerek belirtmek isterim ki, birkaç yıl önce ülkedeki istikrarsızlık, darbe girişimleri bu süreçleri yavaşlattı. Şimdi ise durum kökünden değişmiştir. Sosyopolitik istikrarın yeniden sağlanması demokratik reformlar yolunda başarılı adımlar atma fırsatını sundu. Fakat en başlıca sıkıntı Ermenistan-Azerbaycan sorunu ile bağlantılıdır. Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları ile başlattığı bu ihtilaf sonucunda cumhuriyet topraklarının yüzde 20'si işgal edilmiş, bir milyonu aşkın vatandaşımız yerinden, yurdundan zorla göçe tabi tutulmuştur ve şimdi çoğu çadırlarda zorlu koşullarda yaşıyor. Ülkemiz çok büyük maddi ve manevi zarara uğramıştır. Fakat buna rağmen 1994 yılı Mayıs ayında ateşkes sözleşmesi imzaladık ve onu uyguluyoruz. Birkez daha belirtirim ki, cumhuriyetimizde ilk demokratik anayasa kabul edilmiştir, demokratik yoldan seçilmiş olan parlamento faaliyet göstermektedir. İç istikrarın sağlanması, ateşkese uyulması ülkede reformlara başlamayı mümkün kıldı. Biz her ne kadar bu çalışmalara BDT üyesi olan diğer devletlere oranla daha geç başlasak da, birçok alanlarda onlardan öndeyiz. Reformların uygulanması, ekonominin yeniden yapılanması alanında yeterince başarılıyız. Biz dünya ekonomisi ile bütünleşme yolunu izliyoruz. Bizim ilkelerimiz açıktır ve Azerbaycan, bağımsızlık, demokrasi yolundayılmadan ilerleyecktir.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları yüzünden 1998 yılından bu yana devam eden ve topraklarımızın yüzde 20'sinin Ermeni birlikleri tarafından işgaline, 1 milyonu aşkın Azerbaycan vatandaşının acılı mülteci durumunda çadırlarda yaşamasına neden olan Ermenistan-Azerbaycan sorununa yalnız barışçıl yoldan, AGİT Lizbon Zirvesi'nde kabul edilmiş ilkeler temelinde son verilmesini istiyoruz. Biz inanıyoruz ki, sorunu sırf barışçıl yoldan çözmek için kurulmuş olan AGİT Minsk Grubu üyelerinin yardımıyla bu probleme kısa bir zamanda son vereceğiz. Bu bakımdan Minsk Grubu eşbaşkanlarının son önerisinden biz çok umutluyuz.

Haydar Aliyev: Umarım, bu sorun barışçıl yoldan çözülecektir. Avrupa'da büyük ilgi var ve Dağlık Karabağ sorunlarının kısa sürede bertaraf edileceğini umut ediyorum.

Çeviri "Bağımsızlığımız sonsuza kadar sürecektir" (12.cilt, Azerneşr, Bakü-2004, sayfa 283) kitabından yapılmıştır