Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Türk Dili konuşan Ülkeler Devlet başkanları Zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklaması - Bişkek, 28 Ağustos 1995


Ben Orta Asya`da yaşanan süreçleri olumlu buluyorum. Düşünüyorum ki, değil bu ülkeler, genel olarak, tüm ülkelerin bundan böyle daha derin enetgrasyon yolunu izlemeleri gerekir. Zira bu yol, ekonominin gelişmesine, devletler arasında daha yoğun ilişkilerin kurulmasına her zaman katkıda bulunacaktır. Ben soruyu cevaplarken bu arada şunu söylemek istiyorum, Azerbaycan ile Orta Asya ülkeleri arasında ilişkilerin istenen düzeyde olmamasına üzülüyorum.

Eskiden bizim cumhuriyetlerimiz Sovyetler Birliği üyesi oldukları dönemde hem ekonomik yönden, hem kültürel değerlerin değişimi yönünden, görüşmelerin yapılması, heyetlerin ziyareti bakımından daha güçlü bağlar vardı. Şimdi bu ilişkiler gevşemiştir. Fakat biz istiyoruz, Azerbaycan istiyor ki, bu ilişkiler geniş kapsamlı bir şeklide gelişsin. Tarihi geçmişimizi, ortak köklerimizi, bizi bu görüşmeye toplayan kavramı temel alarak Azerbaycan istiyor ki, tüm Orta Asya ülkeleri ile daha yoğun ekonomik, kültürel, bilimsel-teknik işbirliği kursun ve bu entegrasyona katılsın.

Çeviri 30 Ağustos 1995 tarihli AZERBAYCAN Gazetsinden yapılmıştır.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Türk Dünyası

Bilgi notu

Azerbaycan - Türk Dünyası