Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Alirıza oğlu Aliyev´in Azerbaycan halkına hitabı - 1 Ekim 2003


Değerli yurttaşlarım, saygıdeğer Azerbaycan vatandaşları!

Bugünlerde benim Azerbaycan Cumhuriyet’ine liderliğimin 34 yılı, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak liderliğimin ise 10 yılı tamamlanacaktır. Bu yıllar boyunca benim hayattaki tek amacım - gerek bir Azerbaycanlı, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin vatandaşı, gerekse onun lideri, Cumhurbaşkanı olarak sadece sizlere - tüm varlığımla sevdiğim Azerbaycan halkına, devlet düzenine, ülkemizin ekonomik, siyasi, manevi yönden gelişmesine - hizmet etmekti. Bu yolda tüm gücümü ve irademi sadece bilge ve kadir bilen halkımdan aldım. En güç anlarda, en zor durumlarda sadece ve sadece halkıma güvendim. Bu da bana sabır, azim verdi ve tüm başarılarımı sağladı.

Azerbaycan halkı, dünyanın en öncü halkları arasında hak ettiği yeri almıştır. Onun zengin manevi âlemi, dünya kültür hazinesine yaptığı kendine özgü katkıları, uygar evrensel değerleri benimseme yeteneği artık herkes tarafından bilinmektedir. Azerbaycanlıların kendi emeği, yeteneği sonucu tüm alanlarda dünya halklar ailesine hızla entegre olması şimdi hiç kimseyi şaşırtmıyor.

Bugün bağımsız devletimiz dünya ülkelerinin en gelişmiş tecrübelerinden ve değerlerinden faydalanarak gelişiyor. Azerbaycan, demokratik toplum, hukuk devleti, insan ve vatandaş haklarının üstünlüğü, siyasal çoğulculuk prensiplerini temel alarak Avrupa’nın ve dünyanın en öncü, kudretli devletleri ile omuz omuza faaliyet göstermektedir. Ülkemiz uluslararası arenada hak ettiği yerini almıştır. Şimdi dünyanın, bölgenin ve çevremizdeki dış dünyanın temel stratejik ve küresel problemleri bizim görüş ve çıkarlarımız dikkate alınmadan çözülmüyor. Bizi tanıyorlar, önemsiyorlar ve temel konularda bize danışıyorlar.

Azerbaycan’da ekonomik yaşam yeniden yapılanıyor, hızla canlanıyor ve gelişiyor. Ülke ekonomisine yapılan iç ve yabancı sermaye yatırımı her geçen yıl artıyor, tarım sektörü, gıda ve hafif sanayi modernleştiriliyor, ekonomide petrol dışı sektörün payı giderek büyüyor, manatın istikrarı sağlanıyor, döviz rezervleri artıyor, yüksek ücretli yeni istihdam yerleri hizmete sunuluyor. Tüm bunlar 1994 yılından bu yana uygulanan yeni petrol ve ekonomik gelişme stratejisinin sonuçlarıdır. Böyle devam edersek, önümüzdeki birkaç yıl zarfında Azerbaycan’da ne bir işsiz, ne bir fakir kişi kalmayacağından eminim. Ücretler, emekli maaşları ve insanların genel gelir düzeyi hızla yükselecektir. Azerbaycan devleti, işadamlarımız yalnız ülke içinde değil, dış dünyada da geleceğe yönelik en gelirli projelere katılmak, yatırım yapmak olanağına sahip olacaklar.

Devletimiz savunma yeteneğini giderek geliştiriyor, askeri yönden güçleniyor. Milli ordumuz gelişmiş tecrübe ve teknolojileri elde etmeye çalışıyor, gençlerimiz isteyerek askere gidiyorlar.

Tüm bunları gerçekleştirmek kolay olmadı. Bu geçen süre boyunca biz sizlerle beraber hem iç, hem dış kaynaklı çok tehlikeli irticanın, provokasyonun ve Azerbaycan karşıtı diğer eylemlerin önüne geçtik, pek çok sıkıntıya göğüs gerdik. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz.

1988 yılından itibaren Ermenilerin Dağlık Karabağ’da yaptıkları bazı spekülatif milliyetçi ayrılıkçılık girişimleri Azerbaycan yönetiminin kararsızlığı yüzünden zamanında önlenemedi. 1990-1993 yılları arasında cumhuriyetimizdeki siyaset ve hükümet bunalımını, anarşiyi ve kaosu fırsat bilen Ermenistan ordusu Azerbaycan topraklarını işgal etti, bir milyondan fazla yurttaşımız mülteci ve göçmen durumuna düştü. Ülke içinde vatandaşlar birbirilerine karşı silahlı saldırılara, çatışmalara kışkırtıldı, devletimizi ve devlet düzenimizi çökertmek için çok çabalar harcandı. Biz tüm bunların önüne geçtik. Fakat kaos ve anarşi döneminde Azerbaycan’ın ihlal edilmiş toprak bütünlüğü, mülteci ve göçmenlerin kendi yurtlarına geri dönmesiyle ilgili sorunu biz hala çözebilmiş değiliz. Bu sorunu da mutlaka çözeceğimizden ben eminim.

Buna rağmen, bu dönemlerde biz halkımız ve devletimiz için onun kaderini değiştirecek birçok önemli problemi çözebildik.

Öncelikle, devlet yapımızın temelini oluşturan sosyo-politik istikrarı sağladık, milli dayanışma ve yasaların üstünlüğüne dayanan sivil toplumun temelini attık.

İkincisi, her devletin, onun varlığının temel amacını oluşturan ülke ekonomisini yeniden yapılandırdık, gelişme yoluna girdik.

Üçüncüsü, Azerbaycan halkının istek ve arzularının doğrultusunda tüm donanımlara sahip güçlü demokratik devletimizi kurabildik, bağımsızlığının kalıcılığını temin ettik.

Yalnız milli birliğe, sosyo-politik istikrara sahip olan, ekonomisi dinamik bir biçimde gelişen, güçlü devlet kurumları bulunan, demokratik ve sivil topluma dayanan bağımsız bir devletle, toprak bütünlüğü de dâhil diğer problemleri, her şeyi çözmek mümkündür. Bunun böyle olacağına eminim.

Değerli Azerbaycan vatandaşları, değerli halkım!

Ben anlamlı yaşamımın tam 60 yılını halkımın bugünü ve yarınını düşünerek yaşadım. Bunun son on yılı bağımsız Azerbaycan devletine hizmet etmekle geçti. Bu alanda yapılan işleri sizler biliyorsunuz, ancak benim yarıda kalmış geleceğe yönelik pek çok planlarım var. Son zamanlar sağlığımla ilgili ortaya çıkan birtakım sorunlar bana tüm bu başladığım, sonuçlarını açıkça gördüğüm çalışmalarımı bitirmeme fırsat vermiyor. Buna rağmen, 15 Ekim 2003’te yapılacak olan seçimlerde devlet başkanlığı için aday olarak gösterildim ve adaylığım onaylandı. Yüzbinlerce kişi seçim kampanyasına katılarak benim propagandamı yapıyorlar. Fırsattan yararlanarak bu kişilere, beni aday gösteren ve destekleyen Yeni Azerbaycan Partisi’nin tüm üyelerine, diğer sosyo-politik örgütlerin temsilcilerine, bilim, eğitim ve kültür adamlarına, aydınlara ve bana destek olan tüm Azerbaycan halkına derin teşekkürlerimi sunarım. Yakında sağlığıma kavuşup Vatana döneceğimi, halkımla yeniden birlikte olacağımı umuyorum. Şimdi ise İlham Aliyev lehine adaylıktan çekiliyorum.

Sizlere -yurttaşlarıma- sesleniyorum, yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday, benim siyasi varisim, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Birinci Yardımcısı İlham Aliyev’i desteklemeye davet ediyorum. Kendisi yüksek entelektüel, pragmatik yaklaşım sahibi, çağdaş dünya siyasetini ve ekonomisini iyi bilen, enerjik ve girişken bir şahsiyettir. Hem İlham Aliyev’in, hem Yeni Azerbaycan Partisi’nin bundan sonra da halkımızın en değerli evlatlarını kendi etrafında sıkıca birleştirerek Azerbaycan devletinin kalkınması ve halkımızın refahı için çok işler yapacaklarına inanıyorum. Benim bitirme fırsatı bulamadığım çok önemli işleri, planları sizin yardımınız ve desteğinizle İlham Aliyev’in tamamlayacağına inanıyorum. Ben kendisine sonuna kadar güveniyorum ve geleceği için çok umutluyum.

En içten saygılarımla.