Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin`in basın mensupları ile görüşmelerinde Haydar Aliyev`in bildirisi - 25 Ocak 2002


Sayın Bayanlar ve Baylar!

Saygıdeğer Vladimir Vladimiroviç, beni Rusya'ya, Moskova'ya devlet ziyaretine davet ettiğiniz için ilk önce size derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Bizzat siz ve çalışanlarınız tarafından bana, tüm heyet üyelerimize gösterilen ilgi, konukseverlik ve sevgi için teşekkür ediyorum. Tüm bunların sayesinde ziyaret son derece başarılı geçiyor. Ben ziyaretimin ilk anından itibaren herşeyden çok memnunum.

Biz çok gerekli, önemli, verimli görüşmelerde bulunduk. Örneğin, dün akşam Vladimir Valdimiroviç'in daveti üzerine onun evinde yaptığımız baş başa görüşmemize çok yüksek değer biçiyorum. Aslında biz birçok konularda görüş alışverişinde bulunduk ve bütün konularda, öncelikli olarak devletler arası ilişkiler, bunun yanı sıra uluslararası yaşamla ilgili bir takım diğer konularda aynı düşünceyi paylaştığımızı tespit ettik. Ve bizim bugünkü baş başa görüşmemiz de bu konuların müzakeresini sürdürme fırsatını sağladı. Ben bütün bunlardan memnunum. Nihayet, heyet üyelerinin katılımı ile düzenlediğimiz toplantı ileriye dönük işbirliğimizle ilgili çalışmalarımızın doğrultularını daha net biçimde belirleme olanağını sağladı.

Ben Putin'in, görüştüğümüz ve anlaşmaya vardığımız konularla ilgili aktarmış olduğu düşüncelerin tümüne katılıyorum. Onun için de ben bunları birkez daha tekrarlamak istemiyorum, fakat söylemek istediğim şu ki, biz Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ ihtilafının barış yoluyla çözümü konusuna özellikle ağırlık verdik. Rusya Federasyonu ve Devlet Başkanı Putin'in bizzat bu konuya büyük özen gösteriyor ve etkin önlemler alıyor olması beni çok memnun etti. Ben AGİT Minsk Grubunun ve onun eşbaşkanlarının,- ki Rusya da onun eşbaşkanlığını yürütüyor,- ileride çabalarını artıracağını, bunun yanı sıra Devlet Başkanı Putin'in de bundan böyle bu konuda çaba göstereceğini umuyorum. Biz bu konu üzerinde görüş alışverişinde bulunduk ve ben bundan umutluyum. Zira Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının çözümü, doğal olarak, bizim açımızdan hayati öneme sahiptir.

Fakat bu konu bütün Kafkasya için de büyük önem arz etmektedir. Ve öyleye, sadece Kafkasya için değil, hem de bütün Avrupa için önemlidir. Rusya, kuşku yok ki, Kafkasya ülkesidir ve bu konu hem Rusya'yı, hem tüm Avrupa'yı doğrudan ilgilendirmektedir. Düşünüyorum ki, bizim kamuoyu da Rusya'nın bu konuda önemli ve belki de etkin rol oynayabileceği görüşündedir.

Onun için de biz Rusya'nın bu yöndeki çabalarının daha da artacağını ümit edeceğiz. Elbette, biz, önemli bir konu olarak, Hazar'ın hukuksal statüsü konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Rusya'nın ve Azerbaycan'ın bu konudaki yaklaşımları aynıdır, bizim tutumlarımız Kazakistan'ın tutumu ile de uyumludur ve ben bundan memnunluk duyuyorum. Örneğin, Rusya ile Kazakistan arasında sadece prensiplerin değil, aynı zamanda orta hat koordinatlarının belirlenmesini ben memnunlukla karşıladım. Bugün de biz işte bu hususta bir mutabakata vardık ve Vladimir Vladimiroviç Rusya ve Azerbaycan arasında da Hazar'la ilgili böyle bir çalışma yapmamız için öneride bulundu. Umarım, ortak çabalarımız ve tabii ki, Rusya Federasyonu'nun geniş kapsamlı faaliyeti genel olarak bizim ileride Hazar'ın hukuksal statüsü konusunda bir çözüme varmamıza olanak sağlayacaktır.

İnsani ilişkilerimize gelince, bunlar iyi düzeydedir. Düşünüyorum ki, bu ilişkiler hem Rusya'da hem Azerbaycan'da memnunluk vericidir. Kültür, sanat, bilim adamları arasındaki ilişkiler, Azerbaycan'da Rusa Kültür Günlerinin, Rusya'da, Moskova'da, Rusya'nın diğer bölgelerinde Azerbaycan Kültür Günlerinin düzenlenmiş olması, tabii ki, çok büyük önem taşımaktadır. Biz bu etkinlikleri sürdüreceğiz. Fakat ilişkilerimiz, işbirliğimiz, kuşku yok ki, birçok öteki konuları kapsamaktadır ve bunlarla ilgili bizim hiçbir sorunumuz yoktur. Görüşmelerimiz sırasında da biz çabalarımızı yoğunlaştırma konusunda uzlaşmaya vardık.

Sanıyorum, bizim bugünkü görüşmemiz Rusya-Azerbaycan ilişkileri tarihinde çok önemli yer tutacaktır. Fakat bunun temeli geçtiğimiz sene, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Vladimiroviç Putin'in Azerbaycan'a resmi ziyareti sırasında atıldı. Açık söyleyeceğim, bu ziyaret bizim için tarihsel önem taşımaktadır. Zannederim, o, Rusya için de çok büyük önem arz etmektedir, Rusya-Azerbaycan ilişkileri açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Aslına bakılırsa, bu ziyaret Rusya ile Azerbaycan arasında karşılıklı ilişkilerin yeni döneminin, işbirliğinin yeni döneminin temelini atmıştır. Geçen süre içinde biz ilişkilerimizin yoğunluk kazanmasını sağladık ve bunlar bugünkü görüşme ve demin önemli belgelerin imzalanması ile sonuçlandı.

Ben de Vladimir Valdimitorviç gibi, bu belgeler arasında uzun vadeli ekonomik işbirliğine ilişkin anlaşmaya ve Gebele Radar İstasyonu'nun hukuksal statüsüne ilişkin belgeye çok büyük önem veriyorum. Ben beraber çok büyük bir iş başardığımızı ve bu radar istasyonunun ileriye yönelik faaliyeti açısından gerekli bütün hukuksal koşulları sağladığımızı düşünüyorum. Biz ileride bu alanda da, savunma ve askeri faaliyetle ilgili diğer alanlarda da işbirliğimizin gelişmesine katkılarda bulunacağız.

Vladimir Vladimiroviç, birkez daha teşekkür ederim. Davetinizden dolayı, bugün imzalanmış belegelerden dolayı, işbirliğimizin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerinizden dolayı, bize ve bizzat bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı Sizlere birkez daha şükranlarımı sunarım.

Çok teşekkür ederim.

Vladimir Putin: Ben de şahsım adına hem Cumhurbaşkanı'na, hem de bütün delegasyona birkez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Benim kanaatimce, bizim bugünkü ilişkilerimizin özelliğini ortaya koyan bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu, ilk bakışta küçük bir ayrıntı olarak görülse de, tekrar söylüyorum, karşılıklı ilişkilerimizin tamamını kapsıyor. Geçen görüşmemizde Biz Haydar Aliyeviç'le ekonomik alanda işbirliğinin yaygınlaşması ve Azerbaycan'ın bizden metro vagonlarını satın alması konusunu değerlendirdik. Rusya, 2002 yılı bütçesinden Azerbaycan tarafına metro vagonlarının alımı için kredi olanaklarının sağlanmasını bile öngörmüştü. Bugün, görüşmelerimiz esnasında ben cumhurbaşkanını bu konuda bilgilendirdiğimde o, bana şöyle dedi: "Biz kredi istemiyoruz, biz kendi bütçemizde artık bunu öngörmüşüz, biz vagonları peşin alacağız". Zannediyorum, eğer biz karşılıklı ilişkilerimizin tüm alanlarında iş konusunda böyle hazırlıklı olduğumuzu sergilersek, ilişkilerimizi bir bütün içinde çok aktif bir biçimde geliştireceğiz.

Haydar Aliyev: Vladimir Vladimiroviç, yazın Sankt-Petersburg'da görüşmeye davetinizden dolayı ve büyük Azerbaycan şairi Nizami'nin anıtının artık yapılmış olması nedeniyle size özel şükranlarımı sunmak istiyorum. Ve biz yazın, Sn.Petersburg'daki görüşmemiz sırasında bu anıtın açılışını birlikte yapabiliriz. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'e Bakü'de yaptırdığımız güzel anıt gibi, bu anıt da, kuşkusuz, Rusya-Azerbaycan dostluğunun, halklarımız arasında dostluğun daha da gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Çok teşekkür ederim.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

DIŞ POLİTİKA

Bilgi notu

Azerbaycan - Rusya Federasyonu