Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Sekreteri Gianni Buquichhio başkanlığındaki uluslararası heyeti kabulü - Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 30 kasım 2000


Haydar Aliyev: Sayın Buquichhio!

Sayın konuklar!

Ben sizi selamlıyorum, sizi tekrar Azerbaycan`da görmekten memnunum, son yıllarda Azerbaycan`ın Venedik Komisyonu ile işbirliğini çok yararlı buluyorum. Herhalde bu işbirliğimiz, şimdiki aşamada ilişkilerimizin daha da genişlemesine zemin sağlıyor. Buyurun, sizi dinliyorum.

Gianni Buquichhio: Sayın Cumhurbaşkanı, bize bu ortamı sağlayarak Venedik Komisyonu heyetini kabul ettiğiniz için izninizle Size derin şükranlarımı sunmak isterim.

Kendimle ilgili şunu söyleyebilirim, Siz bu yıl ilk defa beni burada ağırlayarak onurlandırdınız. İşte bunun kendisi gösteriyor ki, gerçekten de, belirtmiş olduğunuz üzere, Azerbaycan ile Venedik Komisyonu ve Avrupa Konseyi arasında ilişkiler hergeçen gün daha da yoğunlaşıyor.

Sayun Cumhurbaşkanı, bu fırsattan yararlanarak, son günlerde Azerbaycan`daki deprem sonucu yaşanan insan kaybı dolyısıyla Venedik Komisyonu adına, hem heyet adına Size derin hüzünle başsağlığı dilemek istiyorum.

Haydar Aliyev: Teşekkür ederim.

Gianni Buquichhio: Söylemeliyim ki, Tanrıya şükürler olsun, Azerbaycan'da böylesine güçlü bir deprem olmasına rağmen, genel olarak, sonuçları çok ağır olmadı.

Sayın Cumhurbaşkanı, 2000 ve 2001 yılı hem Azerbaycan için, hem Avrupa Konseyi için önemli yıllardır. Genel olarak, biz şu son yıllarda Avrupa değerleri üzerine görüş alışverişinde bulunmak, bu konudaki birikimlerimizi Sizinle paylaşmak için yakın işbirliği yaptık. Tabii ki, biz bu işbirliğimizin sonucu olan önemli anın, olayın bu sene gerçekleşmesini isteriz. Fakat bununla birlikte ben düşünüyorum ki, Azerbaycan`ın bu sene Avrupa Konseyi`ne üye olması için söz konusu uluslararası kuruluşun Bakanlar Komitesi`nin çok önemli bir karar almış olmasından memnunluk duymalıyız. Biz çok büyük umutla o günü bekliyoruz ve biliyoruz ki, ocak ayı sonuna kadar bu kararın muhakkak gerçekleşmesine tanık olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanı, Sizinle bu sene ilkbaharda yaptığımız görüşmede belirtmiş olduğunuz üzere, Azerbaycan, Avrupa Konseyi`ne üye olduktan sonra önünde bulunan görevler daha da zorlaşacaktır.

Fakat Siz kendiniz de ilave ettiniz, Azerbaycan yönetimi bu zorlu görevleri yerine getirmek için hiçbir şeyden çekinmiyor, korkmuyor ve demokrasinin gelişmesi yolunda hep ilerleyecektir.

Genel olarak, demokratik istikrar, sosyal ve ekonomik gelişme herhangi toplumun gönenç ve huzur içinde yaşaması için gerekli faktörlerdir. Söylediğim bu ilk faktörün gerçekleşmesi, genel olarak, bu bölgede barışın sağlanması yolunda da çok önemli bir olgudur. Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yaptığınız çalışmalar, sorunun barışçıl yoldan çözüme bağlanması yönünde şahsi azminizden dolayı Size birkez daha şükranlarımızı sunarız. Umarız, Sizin bu çabalarınız kısa sürede gerekli sonucu verecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı, ben konuşmamı bitirmeden önce heyet üyeleri ile Sizi tanıştırmak isterim. Sayın Gerard Batliner, Venedik Komisyonu Başkan Yardımcısı, Sayın Laszlo Solyom, Macaristan Anayasa Mahkemesi eski Başkanı, Budapeşte Üniversitesi profesörü, Georg Hotle, Almanya Gottingen Üniversitesi hukuk profesorü, Sayın Juan Lopez Aguilar, İspanya Parlamentosu Milletvekili, Sayın Rudolph Shnuts Durr ve Sayın Pall Thorhallson Venedik Komisyonu`nda benim meslektaşlarımdır.

Gördüğünüz gibi, Avrupa, burada temsil edilmiştir, birçok ülkelerden heyetler vardır. Sayın Cumhurbaşkanı, burada Kanarya adalarından bile heyetin bulunduğunu söylemeliyim.

Haydar Aliyev: Size teşekkür ederim. Gerçekten de sizin heyetin kadrosu çok saygılı kişilerden oluşuyor. Birçok ülkeyi temsil ediyor. Böylece, siz bize güçlü bir atak yapmış oldunuz.

Gianni Buquichhio: Bu, dostça yapılmış bir ataktır.

Haydar Aliyev: Dosta yakışır bir ataktır. Biz de bu atağa karşılık olarak, tabii ki, bize düşen taahhütleri yerine getirmek için çabalarımızı artırmaya çalışacağız.

Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi`ne katılma süreci biraz yavaşlamıştır. Ne var ki bu bizim suçumuz değil. Avrupa Konseyi, konuyu o taraf, bu tarafa değiştiriyor. Muhtemelen, onun kriterlerine duruş getirip getirmeyeceğimizi görmek istiyor.

Siz doğru hatırlattınız, ben önceki görüşmemizde söyledim, Avrupa Konseyi`ne üye olmak bizim için herşeyin "bal gibi" olacağı anlamına gelmez. Orada bize pekçok görevler düşecektir. Mamafih, Avrupa Konseyi üyeliği bizim için ne kadar gerekli ise, Avrupa Konseyi için bir o kadar gereklidir, biz bunun bilincindeyiz. Avrupa Konseyi, Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin hepsini bir çatı altında toplamak istiyor. Bu, doğru bir düşüncedir, doğru bir amaçtır. Biz de bu temennide bulunarak, bu tutumu paylaşarak, tabii ki, kendi gelecek görevlerimizi biliyoruz.

Azerbaycan`da Avrupa değerleri artık uzun zamandır uygulanıyor. Tabii ki biz Avrupa Konseyi`ne üye olduktan sonra bu değerlerin tüm alanlarda uygulanması sağlanacaktır. Aynı zamanda her ülkenin kendine özgü nitelikleri, her halkın kendi tarihi ve zihniyeti vardır. Tabii ki, bunlar da göz önüne alınmaldıır. Bunların sentezi temelinde Azerbaycan`da ortak insani değerlerin, Avrupa değerlerinin uygulanması sağlanmalıdır.

Biz sizinle görüşmelerimizde, genel olarak, Azerbaycan`ın Venedik Komisyonu ile işbirliği sırasında bu konuları birkaç kere görüştük. Şimdi ise size de, bize de yeni görevler düşüyor. Biz yeni sorumluluklar üstlendik.

Azerbaycan, çok ciddi bir ülke ve devlettir. Eğer biz herhangi sorumluluğu üstleniyorsak, tabii ki, onu yerine getirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu yüzden biz sizinle tam samimi bir işbirliği içinde çalışacağız. Burada sizin aktarmış olduğunuz fikirleri de, elbet, her zaman aklımızda bulunduracağız. Bu sene olmadı, fakat ocak ayında Azerbaycan, Avrupa Konseyi`ne katılacaktır. Bu da büyük oranda bizim sizinle işbirliğimize bağlıdır. Biz sizinle tam samimi çalışma ortamında işbirliği yaptık ve bundan böyle de yapmaya hazırız.

Siz burada birkaç görüşme yapacaksınız. Gerekli istişareleri yapacak, görüş alışverişinde bulunacaksınız. Umarım bunlar başarılı olacaktır.

Azerbaycan, Avrupa Kosneyi`ne katılmak, tam üye olmak istiyor. O yüzden biz bunun için ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonra da yapacağız. Bu konuları burada görüşme olanağınız bulunuyor.