Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, NATO`nun 50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen zirve toplantısında konuşması -Washington, 26 Nisan 1999


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Sayın Başkan!

Bayanlar ve baylar!

NATO`nun 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla üye ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını, Kuzey Atlantik Konseyi yöneticilerini yürekten kutlarım.

Biz NATO`nun dünyada barışın ve istikrarın sağlanmasındaki büyük rolünü çok takdir ediyor, onu tüm Avrupa`nın güvenliğinin en önemli aracı olarak kabul ediyoruz.

Dünya Sosyalist Sistemi ve Varşova Antlaşması Örgütü`nün dağılmasının ardından 21. yüzyılın eşiğinde tamamen yeni bir düzen oluşuyor. Demokrasi ve özgürlük, insan haklarının korunması dünyanın bir çok ülke ve halklarının yüksek ülkülerine dönüşüyor. Çok büyük doğal kaynaklara, Avrupa ile Asya`nın kavşağında ender jeostratejik konuma sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti, piyasa ekonomisinin benimsendiği demokratik devlet düzeni, Dünya Birliği ile tam bütünleşme yolunda ilerliyor. Ortak amaçlar ve ülküler, Azerbaycan ile ABD ve batılı ortaklar arasında geniş işbirliğinin gelişmesi açısından sağlam bir temele dönüşmüştür.

Bunun yanı sıra, totaliter rejimlerin çöküşü milyonlarca kişiye ölüm ve trajediler getiren, yeryüzünün çeşitli bölgelerinde barış ve istikrar için tehlike oluşturan silahlı çatışmalar, ayrılıkçılık, etnik temizlemeler gibi sonuçlar doğurmuştur.

Azerbaycan halkı son on yılda tüm bu korkunç olaylarla karşılaştı.

Azerbaycan`a yönelik asılsız toprak iddialarında bulunan komşu Ermenistan`ın silahlı saldırısı sonucunda Azerbaycan topraklarının yaklaşık % 20`si işgal edilmiş, bir milyondan fazla yurttaşımız kendi toptaklarında etnik temizlemeye maruz kalmış ve mülteci durumuna düşmüşlerdir.

Biz Ermenistan ile sorunun kısa sürede barışçı yoldan çözümü için her türlü çabayı gösteriyor, AGİT Minsk Grubunun ve Rusya`nın, ABD`nin ve Fransa`nın şahsında onun tüm eşbaşkanlarının çalışmalarına büyük ümit besliyoruz. Anlaşmazlığın taraflarından birine yasadışı yollardan silah gönderilmesinin, bölgede hızlı silahlanma girişimlerinin katiyen kabul edilemez olduğu düşüncesindeyiz.

Biz tüm mevcut anlaşmazlıkların, gerek eski Sovyetler Birliği coğrafyasında, gerekse Yugoslavya`daki anlaşmazlıkların kısa sürede barışçı yollardan çözümünü, Kosova`da etnik temizliğe son verilmesini, sivil halkın kendi topraklarına geri dönmesini istiyoruz. Uluslararası kamuoyu saldırgan etnik hoşgörüsüzlük ve bölücülüğün meydan okumasına uygun cevabı vermelidir.

Biz Barış İçin Ortaklık Programı çerçevesinde NATO ile işbirliğine büyük önem veriyoruz ve Azerbaycan`ın Kuzey Atlantik Konseyi ile ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi için tarafımızca her türlü yardımı göstereceğiz. Biz NATO`nun Washington Zirvesi`nde öne sürülen yeni stratejik konseptini takdir ediyoruz.

Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarını, onların devletlerinin NATO`ya üye olmalarından dolayı kutluyorum. NATO`ya yeni devletlerin katılması, kuşku yok ki, Kafkasya bölgesi dâhil tüm Avrupa Atlantik coğrafyasında güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması, uygarlığın yüksek ülkülerinin gerçekleşmesine yönelik olarak yüce misyonunun yaşama geçirilmesinde NATO`ya yeni başarılar dilerim.

İlginiz için teşekkür ederim.