Petrolcü ve Jeolog Hoşbaht Yusufzade - 13 Ocak 2000 yılı


Sayın Hoşbaht Yusufzade!

Sizi - Azerbaycan'ın petrol ve gaz endüstrisinin geliştirilmesinde büyük hizmetleri geçen ünlü bilim adamı ve jeologunu 70.doğum yılınız nedeniyle içtenlikle ve yürekten kutluyorum.

Siz ülkemizde zengin petrol sahalarının keşfi ve işlenmesi alanında büyük emeği geçmiş seçkin bir uzman olarak biliniyorsunuz. Hazar Denizi'nde geniş çaplı arama ve geliştirme çalışmalarının başarılı bir biçimde yapılması alanında sizin hizmetleriniz özellikle büyüktür. "Bahar", "Güneşli", "Azeri", "Kepez" ve başka petrol ve doğla gaz kondensatı sahalarının keşfi bizzat sizin önderliğiniz ve katılımınızla gerçekleştirilmilştir.

Cumhuriyetin petrol ve gaz endüstrisinin güncel sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel çalışmanız Azerbaycan deniz petrol ve gaz kondensatı sahalarının işlenmesine ilişkin projelerin gerçekleştirilmesi, Hazar Denizi'nin derin bölgelerinde bulunan petrol ve doğal gaz sahalarının işletilmesi için bilimsel yöntemlerin uygulanmasında önemli rol oynamıştır. Petrol kapanlarının tespitinin daha da geliştirilmesi, petrol, doğal gaz ve gaz kondensatı yataklarının işlenmesi yöntemleri alanındaki buluşlarınız büyük yarar sağlamış, faaliyetinizde bilimle üretimin sıkı bir bağ içinde olduğunu açık bir biçimde göstermiştir. Hidrokarbon rezervlerinin hesaplanması ile ilgili tahminleriniz hep gerçeğe dönüşerek kendi kesinlik ve güvenilirliği ile petrol alanındaki bilim adamları ve uzmanları arasında nüfuzunuzu daha da artırmıştır.

Seçkin petrolcü bilim adamı ve yetenekli bir uzman olarak topladığınız büyük deneyim Devlet Petrol Şirketi Başkan Yardımcısı görevinde gösterdiğiniz gayretler sonucunda daha da zenginlik kazanmıştır. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni petrol stratejisinin başarıyla uygulanmasında, dünyanın ünlü petrol şirketleriyle yapılmış anlaşmaların yaşama geçirilmesinde siz büyük kararlılık sergiliyorsunuz.

Petrol endüstrisinin geliştirilmesi alanında devlet ödüllerine, çeşitli nişan ve madalyalara layık görülmüş çalışmalarınız petrolcülerin genç kuşakları için gerçek bir hayat okuludur. Eminim ki, Azerbaycanımızın kalkınması, halkımızın refah durumunun yükselmesi için petrol kaynaklarımızın etkin kullanımı ve üretimi yolunda bundan böyle de tüm gücünüzü harcayacak ve cumhuriyetin petrol endüstrisi alanlarında yeni başarılar elde edeceksiniz.

Size esenlikler, mutluluk ve işlerinizde başarılar dilerim.