Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Azerbaycan ve Ermenistan ‎Cumhurbaşkanlarının görüşmesinden sonra demeci ( 22 Ağustos 1999 yılı, Cenevre) belgesine ‎ilişkin tarihi vesika


22 Ağustos 1999 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan arasında Ermenistan - Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığının barış yoluyla çözümü konularını ele almak amacıyla bir görüşme düzenlenmiştir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı geziden önce yaptığı açıklamalarda taraflar arasında beş seneden fazla bir süre boyunca ateşkes düzeninin sürdüğünü ve geçen bu beş senede konunun barış yoluyla çözümlenmesi için bütün yöntemleri kullandığını belirtmiştir. AGİT Minsk Grubu'nun bütün bu süre boyunca sürekli faaliyette bulunduğu, eşbaşkanların, onların temsilcilerinin bu senelerde kendi önerilerini sundukları ve bu önerilerin masaya yatırıldığı vurgulanmıştır. Fakat bu önerilerden henüz hiçbirinin tasvip edilmediği de belirtilmiştir. Fakat bütün bunlara rağmen AGİT Minsk Grubu'nun, onun eşbaşkanlarının bu çalışmaları sürdürdükleri kaydedilmiştir. Haydar Aliyev, genel anlamda uluslararası alanda Minsk Grubu'nun görüşmelerinin yanı sıra, tarafların doğrudan görüşmelerinin de sorunun çözümüne belli bir oranda katkıda bulunacağı görüşünde olduğunu söylemiştir.

22 Ağustos'ta Cenevre'de seçkin devlet adamlarının görüşmeleri için öngörülen Le Söji sarayında buluşan cumhurbaşkanlarının müzakereleri üç saat kadar sürmüştür. Görüşme sırasında Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığının barış yoluyla çözümü konuları masaya yatırılmıştır. Yapılan görüşmelerin anlaşmazlığın barışçıl yoldan çözümü açısından büyük önem taşıdığını kaydeden cumhurbaşkanları bu tür görüşmelerin sürdürülmesinin önemini vurgulamışlar. Devlet başkanları kalıcı barış sağlanıncaya kadar tarafların ateşkese uyacaklarını ve ateşkes düzenini pekiştireceklerini birkez daha kaydetmişler. Bu ihtilafın barışçıl yoldan çözüme kavuşturulması için cumhurbaşkanları her iki tarafın, ulusal çıkarları adına yapıcı bir tutum sergilemeleri ve uzlaşmaya varmalarının gerekliliğini belirtmişler. Görüşmeler sürecinin devamının önemine birkez daha vurgulayan devlet başkanları bu sürecin yeniden başlanmasını sağlamak için dışişleri bakanlarını görevlendirmişler.

Cumhurbaşkanlarının baş başa görüşmesinin ardından onlara eşlik eden kişilerin katılımı ile görüşmelere devam edildi. Görüşmeler sona erdikten sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan açıklama yaptılar. Haydar Aliyev kendi açıklamasında genel anlamda tüm Kafkasya'da barış sağlanacağı takdirde, özellikle de Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki anlaşmazlık çözümleneceği takdirde ülkelerimizin önünde, genel olarak tüm Kafkasya'da büyük ufuklar açılacağını vurgulamıştır.

Tarihi vesika 25 Nisan 2005 yılında düzenlenmiştir