Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Belçika Dünya Ticaret Merkezi`nde konuşması - Brüksel, 23 Nisan 1996


Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bayanlar ve baylar!

Ben burada toplanan Belçika Dış Ticaret Merkezi temsilcilerini ve genel olarak Belçika'nın ticaret ve iş adamlarını içtenlikle selamlıyor, sizinle görüşmeden son derece  memnun olduğumu belirtiyorum.

Bugünkü programım gereği burada sizinle görüşmemin süresi, maalesef, çok kısıtlıdır. Ancak ben bu kısıtlı süreyi değerlendirerek size kısa bilgi vermeye çalışacağım.

Azerbaycan, Kafkasya'da bulunan bir devlettir, onun yüzyıllara dayanan zengin bir tarihi geçmişi vardır. Fakat Azerbaycan, bağımsızlığını Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile, beş yıl önce elde etti ve bağımsız bir devlet olarak Dünya Birliği'ne katıldı, ekonomi, finans, ticaret örgütleri dahil dünyada tüm uluslararası örgütlere üyedir.

Azerbaycan'da demokratik, laik, hukuk devleti kuruluyor. Ülkemiz kendi ekonomisini piyasa ekonomisinin ilkeleri doğrultusunda oluşturuyor ve bu ilkeler temelinde Azerbaycan'da geniş çaplı ekonomik reformlar uygulanıyor, mülkiyetin özelleştirilmesi için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Azerbaycan, çok önemli jeopolitik konumda bulunuyor ve oldukça zengin doğal zenginliklere sahiptir. En büyük zenginliği petrol ve doğalgaz yataklarıdır. Azerbaycan, dünyada en ünlü petrol ülkesidir. Tüm dünyada sanayi yöntemi ile petrol üretiminin ilk kez 1848 yılında Azerbaycan'da yapıldığını belirtmek isterim. Şimdiye kadar bizim petrol yataklarından büyük miktarda petrol çıkarıldı. Fakat günümüzdeki  mevcut petrol yatakları da çok zengindir. Bugün bağımsız Azerbaycan bu petrol yataklarını değerlendirmek için dünyanın büyük petrol şirketleri ile ortak çalışma yapıyor. Petrol ve doğalgaz yataklarımız ağırlıklı olarak Hazar'ın Azerbaycan sektöründe yer almaktadır. Bununla birlikte, ülkemizin birçok bölgesinde de zengin petrol yatakları vardır.

Demin söylediğim gibi, ekonomimizi piyasa ekonomisinine uygun olarak geliştirmek suretiyle ülkemizin dünya ekonomisine katılmasını sağladık. Bizim qapılarımız yabancı yatırımcılara açıktır. Ben bugün burada fırsattan yararlanarak, Belçika işadamlarını, şirketlerini Azerbaycan'a davet ediyorum. Azerbaycan ile ortak çalışmalarınızın başarılı olacağından şüpheniz olmasın. Biz Azerbaycan'ın petrol zenginliklerini, petrol yataklarını dünyanın büyük petrol şirketleriyle ortak işletmek için birkaç anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalar fiilen uygulanmaktadır. Ne var ki biz birçok petrol yatağında da önçalışmalar yapıyoruz ve yeni anlaşmalar imzalanacaktır.

Azerbaycan'ın petrol ve doğalgaz endüstrisinin yanı sıra, muazzam bir sanayi, bilim ve uzman potansiyeli de bulunmaktadır. Ayrıca ülkemiz gıda malları üretimi, tarım alanında büyük olanaklara sahiptir. Azerbaycan, Avrupa ve Asya arasında, Kafkasya'da jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda bulunan bir ülkedir ve bir yanı Hazar Denizi, öteki yanı Kafkasya dağlarıyla çevrilidir. Batıyı doğuya bağlayan ulaşım yollarının, iletişim hatlarının çoğu cumhuriyetimizden geçiyor. Bu yüzden de ulaştırma alanında Azerbaycan ile işbirliği yapmak için çok geniş imkanlar bulunuyor.

En önemlisi şudur ki, Azerbaycan'da özgürce yatırım yapmak için, özgürce iş yapmak için, ülkemizde ortak çalışmalar yapmak için gerekli yasalar kabul edilmiştir. Bu yasalarda yabancı sermayenin Azerbaycan'a gelmesi için çok avantajlı şartlar öngörülüyor. Ben bizim demokratik bir devlet kurduğumuzu, Azerbaycan'da yeni anayasasının kabul edildiğini, parlamentomuzun demokratik ilkelere dayanarak oluşturulduğunu ifade ettim. Azerbaycan, dünya demokrasisleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle Azerbaycan'da özgürce iş yapmak için çok büyük fırsatların bulunduğunu bir kere daha vurguluyorum.

Mülkiyetin özelleştirilmesine yabancı şirketlerin de katılımına izin veriliyor ve bu alanda büyük fırsatlar sunulmuştur. Son  yıllarda yabancı ülkelerin büyük şirketleri ve işadamlarının Azerbaycan'a geldiğini, bizim ortak işler yaptığımızı, ortak işletmeler kurduğumuzu belirtmek isterim. Bu süreç artık işliyor. Ben sizi Azerbaycan'a davet ediyor ve şunu belirtmek istiyorum ki, kim Azerbaycan'a erken gelirse, o kişi kazanacak, kim geç kalırsa, kuşkusuz, kaybedecektir.

Ben burada konuşmamı bitiriyorum. İlginize ve buraya benimle görüşmeye geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Sanırım, biz ileride de görüşeceğiz. Sizden ayrıldıktan sonra bana eşilk eden heyette Azerbaycan ekonomisini temsil eden kişiler, keza Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Başkanı ve diğer kişiler size daha detaylı  bilgiler verebilirler. Teşekkür ederim.

Çeviri 25 Nisan 1996 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır.