Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklaması - 8 Ocak 1999


Sayın Bayanlar ve Baylar!

Basın mensupları!

Siz artık biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın ünlü politikacısı Sayın Henry Kissinger dün Azerbaycan'a gelmiştir. Sayın Kissinger benim davetim üzerine gelmiştir, kendisi Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın özel misafiridir. Bu, onun ülkemize ilk ziyaretidir ve Azerbaycan'la tanışma niteliği taşıyor.

Sayın Kissinger dün ve bugün bir dizi görüşmelerde bulundu. Nihayet, akşam 6'dan bu yana biraradayız. Biz görüşmeler, müzakereler yaptık. Görüşmelerimizin bir kısmına siz de katıldınız. Görüşmelerimizin temel konusu ve amacı Amerika Birleşik Devletleri ile Azerbaycan'ın ilişkileri ve bu ilişkilerin bundan böyle de geliştirilmesidir. Bu görüşmeler sırasında bizim düşüncelerimiz aynı yönde oldu. Biz, Amerika-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda aynı görüşu paylaştığımızı birkez daha teyit etmiş olduk.

Tabii ki, görüşmeler sırasında bütün başlıca sorunlar masaya yatırıldı. İlk önce Amerika Birleşik Devletleri ile Azerbaycan arasındaki siyasal, ekonomik ilişkiler, ülkemizin acılı sorunu - Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl bir yoldan çözülmesi, 1992 yılında Amerikan Kongresi'nce Azerbaycan'a yönelik olarak kabul edilmiş 907 sayılı madde, onun ortadan kaldırılması yolları, Kafkasya bölgesinde durum ve birçok diğer sorunlar ele alındı.

Ben bizim görüşmelerden çok memnun kaldım. Bu müzakerelerin, görüşmelerin Azerbaycan için çok yararlı olduğu kanısındayım. Düşünüyorum ki, dünyaca ünlü çok büyük devlet adamı ve politikacı Sayın Henry Kissinger'in Azerbaycan ziyareti ve bizim görüşmelerimiz, toplantılarımız Amerika-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktırç

Sayın Kissinger, sözü size bırakıyorum.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - ABD

Bilgi notu

Azerbaycan - ABD