Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölye Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, Bundestag Başkan Yardımcısı Antje Vollmer ve beraberlerindeki heyetle yaptığı görüşmeden - 21 Mayıs 2001, Cumhurbaşkanlığı Sarayı


Haydar Aliyev: Sayın Şansölye Yardımcısı!

Sayın Bundestag Başkan Yardımcısı!

Sayın Konuklar!

Ben sizi Azerbaycan`da içtenlikle ve yürekten selamlıyorum ve size en iyi dileklerimi sunuyorum. Saygıdeğer bakan, şansölye yardımcısı, ben sizin Azerbaycan`ı ziyaret etmenizden ve böylesine kalabalık bir heyetin size eşlik etmesinden memnunum.

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Almanya ile Azerbaycan arasında dostluk ve işbirliği ilişkileri oluşmuştur. Geçtiğimiz yıllarda bu ilişkilerin gelişmesi için her iki taraf çabalar göstermiştir.

Azerbaycan`da Almanya ile hem politika alanında, hem insani yardım konularında, hem de tüm diğer alanlarda ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz. Bu nedenle de sizin şu Azerbaycan geziniz bizim ilişkilerin ileride de gelişmesi için çok önemli bir araçtır diye düşünüyorum.

Ben sizinle birlikte gelen iş adamlarının bugün bizim bazı bakanlarla verimli görüşmeler yapmalarından ve sizin de oraya katılmanızdan çok memnunum. Sanırım, bunlar olumlu sonuçlar sağlayacaktır. Zira şimdiye dek bu alanda biz bir takım başarılara ulaştık. Almanya`nın çok sayıda şirketleri Azerbaycan`da başarılı faaliyetlerde bulunuyorlar. Biz Almanya bankacılık sisteminden çeşitli konularda yaklaşık olarak 300 milyon dolar kredi aldık. Azerbaycan`ın enerji sektöründe çok büyük projelerin yaşama geçirilmesi öngörülmektedir. Biz bu programların gerçekleştirilmesinde Almanya şirketlerinin de iştirakini temenni ediyoruz.

Sayın Fischer, biz sizinle bugün baş başa görüşmemizde hemen hemen tüm konuları görüştük. Biz hemen hemen tüm konularda ileride karşılıklı anlayış içinde daha verimli işbirliği yapma görüşünde uzlaştık ve ben memnunlukla bunun altını çizmek isterim. Ben sizinle yaptığım bu görüşmelerden çok memnunum. Sanırım, bundan böyle sizin heyetler ve bizzat siz kendiniz Azerbaycan`a daha sık geleceksiniz.

Umarız, Minsk Grubu üyesi olarak Almanya bizim için temel konu olan Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının çözümü alanında - Ermenistan`ın işgal ettiği yüzde 20 oranında Azerbaycan topraklarının kurtarılması ve işgal altındaki topraklardan göçe zorlanmış Azerilerin kendi topraklarına geri dönmesi alanında faaliyetlerini bundan böyle daha da yoğunlaştıracaktır.

Almanya ile bizim ilişkilerimiz eski dönemlere dayanıyor. Biliyorsunuz ki, bir zamanlar burada Almanlar yaşamışlar ve bu yüzyılın başlarında Alman şirketleri, keza "Siemens" şirketi Azerbaycan`da petrol alanında ve enerji alanında çalışmalarda bulunmuşlar. Biz bir tesisi restore ettiğimiz sırada orada elektrik telleri bulundu ve şu anlaşıldı ki, onlar "Siemens"in daha yüzyılın başlarında Azerbaycan`da yaptığı çalışmaların izleridir. Azerbaycan`da Almanya`ya yaklaşım çok iyidir. Kişiler Almancayı daha iyi öğrenmek istiyorlar. Sizin büyükelçi bu konuda onlara yardımcı oluyor. Pek çok konuları konuşabiliriz. Fakat düşünüyorum ki, biz başa başa görüşmelerde o konuları çok görüştük. Size bir daha "Hoşgeliniz!" diyorum. Buyurun.

Joschka Fischer: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak görüşmeden dolayı ve görüş alış verişi yapma olanağı sağlandığı için Almanya Bundestag Başkan Yardımcısı Bayan Antje Vollmer başkanlığında bana eşlik eden parlamento heyeti adına da teşekkür etmek isterim.

Bugün biz bakanlarla, Ulusal Banka Başkanı ve öncelikle meslektaşım sayın dışişleri bakanı ile verimli görüşmeler yaptık. Kendiliğinden şu anlaşılmaktadır ki, komşu bir bölge olarak biz Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasını çok istiyoruz. Biz AGİT üyesiyiz, AGİT Dağlık Karabağ anlaşmazlığının barış yoluyla çözümünü sağlamak için çok ciddi çabalar gösteriyoruz. Siz AGİT Minsk Grubu`nu hatırlattınız. Almanya da Minsk Grubu üyesidir ve bu anlaşmazlığın barışçıl yoldan çözümü için kendi olanakları - tabii ki, olanaklar sınırlıdır,- çerçevesinde yardım ediyor. Tabii ki, bu, asla sıradan bir konu değildir ve anlaşmazlığın derinleşmesine izin vermemek için görüşmeler aracılığıyla onun çözüm yolunu bulmak gerekir. Biz buna kendi katkımızı sunacak, elimizden geleni yapacağız.

Ülkelerimiz Avrupa Konseyi`ne de üyedirler. Azerbaycan Avrupa Konseyi`ne geçenlerde üye oldu ve bu örgütte üyelik Avrupa Konseyi ilkelerine uygun biçimde demokrasinin gelişmesi, insan haklarının ve hukuk devletinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmayı sadece Azerbaycan`ın değil, tüm konsey üyelerinin önüne bir görev olarak koyar. Eğer söz konusu alanda bir gelişme sağlanırsa, bu, Azerbaycan`da barışın, istikrarın pekiştirilmesine ve ekonominin kalkınmasına daha bir önemli katkı olacaktır.

Demokratikleşme, insan haklarına saygı - bunlar bizim dış politikamızda önemli unsurlardır. Bu, parlamentomuz için de önemlidir ve bu nedenle de şunu heryerde söylüyoruz, bölgede, keza Azerbaycan`da hukuk devletinin kurulması, demokrasinin benimsenmesi alanında daha büyük çabaların harcanması gerekir. Ayrıca biz çağdaş ekonominin sadece hukuk devleti zemininde gelişebileceğinden kesin eminiz.

Sayın Cumhurbaşkanı, siz bana kalabalık bir ekonomik heyetin eşlik ettiğinin altını çizdiniz. Bu, sanayi kuruluşlarımızın, bunun yanı sıra bankalarımızın Almanya ile Azerbaycan arasında karşılıklı ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine duydukları ilginin bir göstergesidir.

Bizim eski dönemlere dayanan iyi ilişkilerimiz bulunmaktadır. Siz "Siemens" şirketinden ve bir süre önce büyük oranda yatırımın yapıldığından bahsettiniz. İş adamlarımızın Azerbaycan`a ilgisi bugün de yoğundur ve işbirliği sadece petrol, gaz, makina yapımı, inşaat, araçlar ve benzeri geleneksel alanları kapsamakla kalmamaktadır ve ben bundan sevinç duyuyorum. Şirketlerimiz Bakü Filarmoni Binası`nın restorasyonuna katılmak, böylece kültüre katkıda bulunmak istiyorlar. Bu alanda da başarılar kazanırsak, ben çok memnun olurum.

Haydar Aliyev: Filarmoni Binası ile öncelikli olarak ilgilenmek gerekir.

Joschka Fischer: Bu, son derece önemlidir. Eğer ekonomik çevereler ilgileniyorsa, onu araştırmak gerekir.

Haydar Aliyev: Pekçok firma bununla ilgileniyor. Fakat biz Almanların bu işi herkesten daha iyi yapacakları kararına vardik.

Joschka Fischer: Sizin demin söylediğiniz üzere, biz bir şeyi inşa ettiğimizde onu çok muhteşem yaparız.

Genel olarak, karşılıklı ilişkilerimizin etkinlik kazanması ve iyileştirilmesi için ekonomik ve politik açıdan çok iyi olanaklar mevcuttur. Bu ilişkiler şu anda bile çok iyidir, fakat düşünüyorum ki, bu yüksek düzeyde bile onların daha geniş alanları kapsaması için bir dizi olanaklar bulunmaktadır. Eğer benim gezimin buna bir katkısı dokunursa, onun başarılı olduğu söylenebilir. Size birkez daha teşekkür ediyorum.

Haydar Aliyev: Teşekkür ederim. Siz birşey söylemek istiyor musunuz? Ben sizinle galiba 1996 senesinde resmi ziyaret için Bonn`da bulunduğum sırada görüşmüştük.

Antje Vollmer: Benim bir politikacı olarak eskiden kültür alanıyla da ilgilendiğimi dikkate alarak, Bremen Galerisi`ne ait resimler geri verildiği için bu fırsattan yararlanıp Size bizzat teşekkür etmek istiyorum. Bunu bizde çok önemli bir saygı göstergesi olarak değerlendirdiler. İkincisi, Size belirtmek istediğim şudur ki, bugün siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile ilginç görüşmemiz oldu. Şuna dikkat ettim, Sizin barış için etkin mücadele veren çok güçlü kadınlarınız var. Ben bu vesileyle Sizi kutlamak istiyorum. Onların parlamentonun çalışmasında daha büyük rol oynamalarını temenni ederim.

Haydar Aliyev: İşte onları büyük rol oynamaları için seçmişler. Bana gelince, ben onları bu konuda desteklemekle kalmayacağım, hem de onların büyük rol oynamalarından sevinç duyacağım. Almanya`da olduğu gibi bizde de iyi bayanlar var.

Antje Vollmer: İşte bu süreç için kadınlar çok önemlidir. Zira bazen onlar öyle görüşler öne sürüyorlar ki, bu, erkeklerin aklından bile geçmiyor. En iyisi böyle tartışmalara hiç girmeyelim.

Haydar Aliyev: İyi, haydi bununla bitirelim. Bizim aramızda tam karşılıklı bir anlaşma söz konusu. Bu ziyaret için hepinize teşekkür ederim. Lütfen benim selamlarımı ve en iyi dileklerimi Federal Şansölye Sayın Schröder`e, Federal Cumhurbaşkanı`na ve Parlamento Başkanı`na iletiniz.

Joschka Fischer: Bayan Vollmer iletir.

Haydar Aliyev: Teşekkür ederim.

"AZERBAYCAN" Gazetesi, 22 Mayıs 2001 yılı.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Almanya ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Avrupa