Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Rusya ve Azerbaycan arasında ikili belgelerin imza töreninden sonra yapılan ortak basın toplantısında açıklamaları - Kremlin Sarayı Vladimir Salonu, Moskova, 3 Temmuz 1997


Sayın Boris Nikolayeviç!

Sayın bayanlar ve baylar!

Boris Nikolayeviç, sizi ve burada bulunan herkesi bu önemli olay - Rusya Federasyonu ile Azerbaycan arasında dostluk, işbirliği ve karşılıklı güvenlik belgesinin imzalanması dolayısıyla yürekten kutluyorum.

Boris Nikolayeviç, Siz doğru söylediniz, bu belge tarihi bakımdan gerçekten son derece büyük önem taşıyor. Biz, Azerbaycan Cumhuriyeti, bu belgenin yaşama geçirilmesi konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun son derece büyük önemi olduğunu iyi anlıyoruz. Bu belgenin gerçeğe dönüşmesi için kendi adımıza her şeyi yapacağız.

Bugün ayrıca ekonomi üzerine belgeler paketinin imzalanmış olmasından dolayı büyük memnuniyet duydum. Bunlar tüm alanlardaki işbirliğimizi geliştirme ve derinleştirme adına iyi bir anlaşma - hukuki bir zemin sağlamaktadır. Genel olarak, bugün yaptıklarımız dostluk ilişkilerimizin daha da derinleşmesi ve gelişmesi, işbirliğimizin daha da genişlemesi açısından iyi bir zemin oluşturmaktadır. Nitekim bu ilişkilerin gelişmesi, derinleşmesi ve genişlemesi gerektiği konusunda asla kuşkumuz yok.

Ayrıca, kaderimiz, onlarca yıl, yüzyıllar boyunca paylaştığımız ortak yaşam, tarihi ilişkilerimiz ve Rusya ile aynı çatı altında bulunması nedeniyle Azerbaycan halkı Rus kültüründen, Rus biliminden zenginlik, üstüne üstlük eşsiz bir zenginlik elde etti. Biz buna değer veriyoruz ve bu, bugükü işbirliğimiz ve ileride yapacağımız başarılı işbirliği için bir temel oluşturmaktadır. Biz bu yolda yılmadan ilerleyeceğiz. Bu arada belirtmek isterim ki, son yıllarda - 1996 ve1997 yıllarındaki ortak çabalarımız sonucu ekonomik ilişkilerimizi geliştirme, ticaret hacmini genişletme ve artırma alanında büyük olumlu değişiklikler yaşandı.

Bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı`nın Rusya`ya ilk resmi ziyaretidir. Boris Nikolayeviç, bu davetiniz için çok teşekkür ederim, sağlamış olduğunuz ve dünden beri her yerde karşılaştığımız dostluk ortamı için çok teşekkür ederim.

Ben Boris Nikolayeviç Yeltsin ile yaptığımız başbaşa ve heyetlerarası görüşme ve toplantılardan son derece memnun kaldım ve umarım, görüştüğümüz, anlaşmaya vardığımız konular ilişkilerimizin daha da gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunacaktır.

Boris Nikolayeviç, davet için, bugünkü ortak çalışma için, benim resmi ziyaretimin gerçekleşmesi nedeniyle burada sağlanan samimi dostluk ortamı için size bir kez daha teşekkür ederim.

Çok teşekkür ederim.

Soru: BDT`nin son zirve toplantısında Rusya`dan Ermenistan`a silah sevkiyatına ilişkin haberlerin araştırılması üzerine elde edilen sonuçların bu sene Haziran ayında duyurulacağına dair söz verdiler. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz ve yasadışı olarak gönderilen silahların sonu ne olacaktır?

Boris Yeltsin: Şimdi biz Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan`ın katılımıyla üçlü komisyonun kurulması konusunda anlaştık. Bu komisyon Azerbaycan`da ve Ermenistan`da bulunan silah ve askeri araçlarla ilgili tüm konuları araştıracaktır.

Soru: Bu ​​görüşme Sizin başkan seçilmenizin yıldönümünde yapılmaktadır. Bu yıldönümü ile ilgili olarak duygularınızı alabilir miyiz?

Boris Yeltsin: Moralim normal, her günkü gibidir sabah erkenden çalışıyorum. Doğru, ailem beni tebrik etti. Bu sene son derece zor, önemli bir sene oldu. Hatta ben bile değiştiğimi söyleyebilirim – gerçi değişecek yaşta da değiliz, fakat değiştiğimi hissediyorum, üstelik iyiye doğru bir değişim söz konusu.

Soru: Hazar`ın petrol konusu masaya yatırıldı mı?

Haydar Aliyev: Hazar`ın petrol konusu ele alındı ve biz Boris Nikolayeviç ile kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Hazar Denizi`nin Azerbaycan sektöründeki petrol yataklarının işletilmesi alanında başarılarımız var. Bugüne kadar Azerbaycan Petrol Şirketi, uluslarötesi şirketlerle anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalardan üçüne Rusya`nın LUKoil şirketi de katılıyor ve bugün Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının katılımı ile LUKoil ve Azerbaycan Petrol Şirketi arasında dördüncü anlaşma imzalandı. Petrolün nakli konusuna gelince biz bir mutabakata vardık, Ocak 1996`da Rusya ve Azerbaycan arasında yapılan, benim ve Viktor Çernomırdin`in imzalamış olduğu anlaşma uyarınca Azerbaycan petrolü, bu sene kuzey güzergahı ile nakledilecektir. Bazı nedenler yüzünden bu erteleniyordu. Şimdi biz bunu çözdük ve Boris Nikolayeviç, en geç sonbahara kadar bunun sağlanacağını söyledi.

Soru: Sizce, Dağlık Karabağ sorunu hangi ilkeler temelinde çözülmelidir? Bunun için Rusya hangi adımları atacaktır?

Boris Yeltsin: Ben bir karar aldım ve bugün Haydar Aliyeviç`e de bunu söyledim, biz " Rusya - NATO konusuyla nasıl ilgilendiysek, bu sorunla da aynı şekilde ilgileneceğiz. Dışişleri Bakanı her iş gününe bu sorunla başlayacaktır. Ben Clinton ve Chirac ile bir anlaşmaya vardım, uygun bir sözleşme veya anlaşmayı imzalamak için iki cumhurbaşkanı - Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanlarını görüşme masasına oturtmak ve iki komşu devletin tarihinin bu kötü dönemine son vermek için bizler - üç devlet, nihayet kendi irademizi kullanacağız. Bu, çok büyük bir süreçtir, fakat şimdi hızla ilerleyecektir. Biz bununla düzenli olarak ilgleneceğiz. Kendimiz bu süreci değerlendirmiş olursak, diğer arabulucular gibi biz de şimdiye kadar iyi çalışmadık. Bunu objektif olarak değerlendirmek lazım.

Haydar Aliyev: Biz Boris Nikolayeviç ile bu konuyu görüştük. Boris Nikolayeviç`in söylediklerinin hepsi bizim için uygundur. Biz çok kısa sürede bu sorunun giderilmesini istiyoruz, askeri operasyonların yeniden başlanmasını istemiyoruz. Üç yılı aşkın bir süredir ateşkes düzenini uyguluyoruz, ancak bu konu Lizbon Bildirisi ilkeleri temelinde - Azerbaycan`ın toprak bütünlüğünün sağlanması, Dağlık Karabağ`a Azerbaycan sınırları içinde en geniş özerkliğin tanınması, Dağlık Karabağ`ın tüm nüfusunun güvenliğinin güvence altına alınması ilkelerinin temelinde çözülmelidir. Ben, bu ilkeler temelinde sorunun çözüm bulabileceğini düşünüyorum.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

DIŞ POLİTİKA

Bilgi notu

Azerbaycan - Rusya Federasyonu