Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Romanya`nın Azerbaycan`a yeni atanan Büyükelçisi Tasım Cemil ile yaptığı görüşmeden - Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 10 Şubat 1999


Sayın Büyükelçi!

Ben sizi, Romanya`nın Azerbaycan Büyükelçisi olarak atanmanız nedeniyle tebrik eder, Size ilerideki çalışmalarınızda başarılar dilerim!

Romanya ile Azerbaycan arasında çok değerli ticari ilişkiler kurulmuştur. Bu ilişkiler sonucunda benim 1995 yılında Romanya`yı resmi ziyaretim sırasında Romanya ile Azerbaycan arasında birçok anlaşmalar, sözleşmeler imzalanmış ve böylece, Romanya-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için kurallara uygun hukuksal temel oluşturulmuştur.

1998 yılında Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu`nun Azerbaycan`a resmi ziyareti sırasında yeni belgeler imzalanmış ve Romanya-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde ciddi adımlar atılmıştır.

Geçen sene Eylül ayında Azerbaycan`da, Bakü`de büyük tarihi İpek Yolunun restorasyonu, TRACECA programının uygulanması ile ilgili düzenlenen uluslararası konferansta Romanya çok güzel temsil edildi. Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu bu uluslararsı konferansa katıldı, konuşma yaptı ve konferansın çalışmalarının başarıyla sonuçlanması için pek çok hizmetlerde bulundu.

Nihayet, tüm bunlar Romanya ile Azerbaycan`ın ilişkilerine ivme kazandırmak için Romanya`nın Azerbaycan Büyükelçiliği`nin açılması kararına neden oldu ve Sayın Büyükelçi, Romanya Cumhurbaşkanı Sn. Constantinescu sizi Azerbaycan büyükelçisi olarak atadı.

Bu kısa tarih Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan`ın dünya devletleri ile ilişkilerinin oluşmasını ve gelişmesini güzel bir biçimde sergilemektedir.

Siz büyükelçi olarak atandığınız için ben çok memnunum. Cumhurbaşkanı Constantinescu Azerbaycan`a resmi ziyarette bulunduğu sırada ben sizinle bizzat tanıştım. Sizin Azerbaycan`ı, genel olarak Türk Dünyası`nı iyi tanımanız, bu alanda pek çok bilgilere sahip olmanız ve bugün sergilediğiniz gibi, Azerice`yi çok güzel şekilde kullanmanız - tüm bunlar Romanya`nın Azerbaycan`da ilk büyükelçisi olarak Sizin başarıyla çalışmanız için çok iyi bir ortam sağlamaktadır. Umarım, siz bu olanakları etkin bir biçimde değerlendirirsiniz. Azerbaycan`da Romanya Büyükelçisi`nin başarılı faaliyeti için tüm olanakların sağlanacağından emin olabilirsiniz. Zira biz Romanya-Azerbaycan ilişkilerini daha da yaygınlaştırmak, daha da geliştirmek istiyoruz, bundan emin olabilirsiniz. Size her türlü yardım gösterilecektir ve sizin buradaki faaliyetinizin Romanya-Azerbaycan ilişkilerini daha üst düzeylere taşıyacağına inanıyorum.

Ben sizi birkez daha kutluyorum. Size esenlikler ve başarılar diliyorum.

"AZERBAYCAN" Gazetesi, 11 Şubat 1999 yılı.