Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, Bakü metrosundaki terör saldırısı ilgili olay ‎yerine toplanan kişilere konuşması - 3 Temmuz 1994 ‎


Bugün Bakü metro hattında üzücü bir olay yaşanmıştır. 28 Mayıs ve Gençlik istasyonları arasında hareket halindeki trende patlama olmuştur. Hiç kuşkusuz, bu patlama ülkemize, halkımıza ve ulusumuza düşman güçler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ben trajedinin nedenlerinin araştırılması, bunu yapanların ortaya çıkarılması için özel bir komisyon kurulması talimatını verdim.

Hayatımızda pekçok sıkıntılar bulunuyor. Bildiğiniz üzere, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni savaş alevleri sarmış durumda. Fakat içeride de olayla bağlantısı bulunan güçler vardır. Kuşku yok ki komisyon herşeyi aydınlatacak, failler bulunacak ve cezalarını çekecekler. Bu yüzden de şimdiden birşey söylemek istemiyorum. Herhalde bu saldırı kim tarafından yapıldıysa, özel organize edilmiş bir cinayettir, üstelik bir kişiye değil, tüm Azerbaycan halkına, cumhuriyetimize yönelik bir cinayettir. Kuşkum yok ki, Azerbaycan'ın tüm yurtsever insanları hem bu cinayeti hem onu yapanları kınayacaklar. Sizi temin ederim ki, bu suçlular açığa çıkartılacaktır (Yerden sesler: bu, bir kin, bir düşmanlıktır). Evet siz haklısınız. Eğer bir kimsenin başka biriyle herhangi husumeti varsa, gidip ona hesap sorsun. Fakat metroda patlama, saboraj düzenlemek en büyük cinayettir. Zira cinayeti işleyenler metronun yer altından giden bir ulaşım hattı olduğunu biliyorlar. Her trende beş vagon bulunuyor. Vagonlardan birinde yaşanan patlama sonucunda trendeki diğer beş vagon da hasara uğramış, insanlar ölmüşler.

Bu, besbelli bir vahşettir. Kuşkusuz ki, hem yurt içinde hem yurt dışında bu tür barbarlar - bize düşman olan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına düşman olan, karşı çıkan güçler vardır. Fakat onların hepsi şunu bilmeli, bu tür vahşi eylemlerle, sabotajlarla kimse Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, onun politikasını bozamaz, bizi bu yoldan alıkoyamaz. Biz tüm bunların üstesinden geleceğiz.

Ben buraya olay yerini incelemek için geldim. Madem buraya toplandınız, ben de sizin önünüzde açık konuşuyorum. Yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Hep birlikte ölen kişilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine Allah sabır versin. Bu tür düşmanlara karşı bundan böyle daha acımasız bir mücadele için Allah halkımıza sabır versin.

Bu cinayeti işleyen kişi ya aramızda bulunuyor, ya da dışarıdan düşmanlarımız tarafından gönderilmiştir. Kuşkusuz ki, idari organlar, ilgili kuruluşlar bu çalışmalarla ciddi ilgilenmeli, kontrol etmeliler. Fakat halkımız, insanlar kendisi de tetikte olmalıdır. 19 Martta da bir patlama oldu, kişiler öldüler. Doğru, o zaman metro kısa sürede tekrar çalışmaya başladı. Ne var ki suçlular bugüne kadar bulunmamıştır. İşte bugün yine bir patlama yaşandı. Bunu kim yaptı? Bu faciayı yapanlar ya aramızda bulunan, Azerbaycan'da ikamet eden kişilerdir, ya da cumhuriyetimizde istikrarı bozmak, ona, halkımıza, ulusumuza zarar vermek için gönderilmiş olan sabotajcılardır.

Kuşkusuz ki, tüm bu durumlar bizim hepimizi öfkelendiriyor. Bugün ben emniyet organları temsilcileri ile bir toplantı yaptım. Önceki olay aydınlanmadığı için onlarla ciddi konuştum. Bu olayın kısa sürede araştırılması, dikkatlice, detaylı bir soruşturma yapılması, faillerin bulunması gerektiği konusunda onlara kesin talimatlarda bulundum. Fakat vatandaşlarımız da kendi sorumluluklarının - vatandaşlık sorumluluğunun bilincinde olmalılar. Aramızda bulunan şu zararlı, düşman unsurlar, halkımıza karşı koyan toplumun tortusu olan kişiler açığa çıkarılmalıdır. Eğer bu saldırıyı gerçekleştirmek için dışarıdan, yurtdışından herhangi bir güç buraya gelmişse, muhtemelen birileri ona yardım etmiştir, o, buraya birilerinin aracılığıyla gelmiştir. Eğer yardım, yataklık yapan bu kişi Azeriyse, demek ki o, Vatan hainidir. Eğer başka bir ulus mensubu ise, mutlaka onun Azerbaycan ile bir bağlantısı vardır. Bağlatısı olmasaydı, o, ne buraya gelir, ne bu kentte kalacak yer bulur, ne de metroya binebilirdi. Patlayıcı cihazı bir yerlerden getirmek, vagona koymak, onu patlatmak - tüm bunlar bir kişinin yapacağı iş değildir.

Bu, terör halka, ulusa yönelik, tüm ülkeye, Bakü kentine yönelik korkunç bir cinayet, büyük bir ihanettir. Bu nedenle de ben emniyet organlarımızdan bu işle ciddi bir şekilde ilgilenmelerini talep ediyorum. Aynı zamanda Azerbaycan vatandaşlarına, Bakü sakinlerine sesleniyorum, kendi vatandaşlık görevlerini yerine getirsinler. Aramızda bulunan, halkımıza zarar vermek, onu yıkmak isteyen, kendi kişisel çıkarı için cumhuriyetimizi, halkımızı daha sıkıntılı durumlara sokma amacını güden kişileri açığa çıkarmak gerekir. Bu tür suçlular aramızda da vardır. Hiç kuşkusuz vardır. Ben yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah'tan onlara rahmet diliyorum. Allah onların ailelerine, akrabalarına sabır versin. Hem ölenlerin ailelerini, hem tüm Azerbaycan vatandaşlarını temin ederim ki, bu faillerin bulunması, cezalandırılması için tüm gücümüzle çalışacağız. Fakat biz heryerde uyanık ve tetikte olmalıyız, bu, sizin, bizim, hepimizin görevi. Vatanımızı, topraklarımızı yalnız Ermeni saldırganlarından değil, nereden gelmesine, yahut burada ikamet etmesine bakılmaksızın her türlü saldırganlardan da korumak siz de dahil her vatandaşın onurlu görevidir. Bu yüzden size de sesleniyorum.

Çeviri 4 Temmuz 1994 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır.