Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid Muhammed Hatemi ile görüşmesinden - 9 Aralık 1997


 

Seyyid Muhammed Hatemi: Azerbaycan Cumhuriyeti`nin şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev! Sizinle görüşmekten memnun oldum ve benim davetimi kabul ederek İslam Konferansı Örgütü`nün 8.Zirvesine katılmak üzere Tahran`a geldiğiniz için Size teşekkür ederim.

Azerbaycan`da son yıllarda demokratik hukuk devletinin kurulması ve reformların başarıyla uygulanması alanında Sizin önderliğinizde gerçekleştirilen tedbirlerin İran`da da dikkatle izlendiğini ve ilgiyle karşılandığını kaydederim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin sürekli güçlendirilmesinin büyük önemi olduğunu vurgularım.

Haydar Aliyev: İran İslam Cumhuriyeti`nin Cumhurbaşkanı Sayın Hatemi, güzel sözler için teşekkürlerimi sunar ve Sizi cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı kutlarım. Önceden yapılmış çeşitli tahminlerin tersine İran`da halkın büyük çoğunluğunun seçim bölgelerine giderek oy kullanmasını ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin demokratik kurallara uygun olarak yapılmasını çok takdir ederim.

İslam Konferansı Örgütü`nün 8. Zirvesine katılmaktan memnun olduğumu belirtirim ve bu görüşmenin iyi organize edildiğinin altını çizerim. Şundan emin olduğumu belirtirim ki, 8.zirve toplantısı müslüman ülkelerin işbirliğinin daha canlı tutulmasında önemli rol oynayacak ve Ermenistan`ın Azerbaycan`a saldırısını kesin bir dille kınayan önemli belgeler kabul edilecektir.

İran ile Azerbaycan arasında derin tarihi köklere sahip olan dostluk ilişkilerinin her geçen gün daha da pekiştirilmesinin önemli olduğunun altını çizerek belirtirim ki, biz komşu ve dost ülke olan İran ile işbirliğinin genişletilmesine hep özen gösteriyoruz.

Seyyid Muhammed Hatemi: Önümüzdeki üç yıl boyunca İslam Konferansı Örgütü`nün dönem başkanlığını İran`ın üstleneceğini belirtirim. Bu üç yılda biz bu nüfuzlu örgütün Azerbaycan devletinin sorunlarının çözümüne yakından katkıda bulunmasına özel önem vereceğiz.

Haydar Aliyev: Azerbaycan-İran ilişkilerinin İKÖ dahil bir takım uluslararası kuruluşlar kapsamında daha da iyileştirilmesinin gerekli olduğunu kaydederim. Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığının korunması ve sonsuza dek sürmesi için elinden geleni yapacaktır. Şunu belirtirim ki, Azerbaycan halkı bundan böyle her hangi ülkenin etkisi ve baskısı altında kalamaz ve kalmayacaktır.

Ermenistan`ın saldırısı Azerbaycan`ın en acılı sorunu olarak kalmaktadır. Ermenistan silahlı kuvvetleri Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının yüzde 20`sini işgal etmştir, bir milyondan fazla vatandaşımız mülteci durumunda, çadırlarda zorlu koşullarda yaşıyor. Biz bu sorunun barış yoluyla çözümü alanında AGİT Minsk Grubu çerçevesinde yapılan görüşmelere büyük önem veriyoruz, eşbaşkanların son barış önerileri de sorunun çözümüne yönelik umutları artırmıştır.

Seyyid Muhammed Hatemi: İran halkı Azerbaycanlı kardeşlerinin acısını paylaşıyor ve bu ihtilafın barışçıl yoldan çözümünden yanadır.

Haydar Aliyev: Sayın Hatemi, ben sizi resmi ziyaret için Azerbaycan`a davet ediyorum

Seyyid Muhammed Hatemi: Sayın Cumhurbaşkanı, ben sizin davetinizi memnunlukla kabul ediyorum. 

Çeviri "Haydar Aliyev: Bağımsızlığımız sonsuza dek sürecektir", Azerneşr, Bakü-2004, 11. cilt, sayfa 328`deki Azerice metinden yapılmıştır.

 

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Asya

Bilgi notu

DIŞ POLİTİKA