Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesinden - Rusya, 25 Ocak 2002


Vladimir Putin: Sayın Haydar Alirza oğlu!

Son dönemler Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında ikili ilişkiler, zannedersem, çok başarılı bir biçimde gelişmektedir. Bu, ekonomi alanında da gözlemleniyor, siyasi işbirliği gelişiyor, uluslararası alandaki faaliyetlerimizde daha iyi koordinasyon sağlanıyor. Tüm bunlar iki devlet arasındaki ilişkilerin yalnız iyileştiğinin değil, hem de nitelik açısından daha iyiye gittiğinin çok olumlu göstergeleridir.

Bunun yanı sıra, dün benim evimde Sizinle yaptığımız görüşmede ileride yapılacak daha çok işin olduğunu vurguladık. Sizin bu geziniz bizim ilişkilerimizin yalnız politika alanında değil, hem de hükümetler arası düzeyde de gelişmesi için yeni, iyi bir itici güç olacaktır diye umuyoruz, bu konuda hiç kuşkumuz yok. Zannedersem, şimdi hükümetler arası komisyon oldukça yoğun ve başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu sene Mart ayında Bakü`de hükümetler arası komisyonun eşbaşkanlarının toplantısının düzenlenmesi planlanıyor. Fakat memnunlukla söylemek isterim ki, yıllar sonra ilk defa bizim askeri idarelerimiz arasında işbirliği başlanmıştır. Askeri yetkililerimiz görüşmeler yapmaya, yapılanma sorunlarını ele almaya, karşılıklı ilgi alanına giren konularda kendi çabalarını koordine etmeye başlamışlar. Bu bakımdan Gebele İstasyonu ile ilgili anlaşmanın sağlanmasını vurgulamadan edemem. Tüm bunlar Sizin ziyaretinizin bu denli büyük bir önem taşıması için çok iyi bir zemin hazırlamaktadır.

Haydar Aliyev: Vladimir Vladimiroviç, çok teşekkür ederim. Rusya`yı resmi ziyaretle ilgili davetinizden dolayı size içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Ben sıcak karşılama için, konukseverlik için, evinizde yapılan çok özlü, çok dostça görüşme için size teşekkür ediyorum. Bana göre, biz orada sizinle bir çok konuları ele aldık. Sizin gibi, ben de Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmelerden son derece memnunum. Fakat ben şunu açıkça söylemelyim ki, bu, öncelikli olarak siz devlet başkanı seçildikten sonra ortaya çıktı. Bizim ilişkilerimizde çok hızlı gelişme süreci zamanında başladı, biz defalarca bir araya geldik. Benim yardımcılarım bir hesap yapmışlar, galiba şu kısa süre içinde biz Sizinle 16 kez bir araya geldik. Bu, başlı başına şu görüşmelerin önemini gösteriyor. Hiç kuşkusuz bu görüşmelerin her biri çok kapsamlı, anlamlı oldu, biz pek çok konuyu masaya yatırdık.

Bizim ilişkilerimizin şimdiki durumu memnunluk uyandırabilir diye düşünüyorum. Fakat aynı zamanda bunu tüm alanlarda - ekonomi, politika alanında, uluslararası arenada ve askeri alanda işbirliği ile ilgili ileriye yönelik etkin ve ortak çalışmalarımızın bir başlangıcı olarak değerlendiriyorum. Gebele Radar İstasyonu ile ilgili anlaşma imzaya hazır duruma getirilmiştir diye düşünüyorum, sanırım biz bu anlaşmayı imzalayacağız ve bu, artık büyük bir çalışmadır. SSCB`nin çökmesinden bu yana 10 sene geçmiştir ve bu 10 sene boyunca Rusya söz konusu istasyonu kullandı, fakat bu konuda bir anlaşma yoktu. Nitekim bu şunu gösteriyor ki, belki bir anlaşmaya gerek yoktu, fakat her halde bir anlaşmanın yapılması daha iyi olurdu.

Vladimir Putin: Siz beni korkuttunuz...

Haydar Aliyev: Neden korktunuz?

Vladimir Putin: Belki de anlaşmalara gerek yoktur... Ben, tabii ki, bunların gerekli olduğunu düşünüyorum. Haydar Aliyeviç, son dönemlerde biz iki ülke arasındaki ilişkilerde kalite bakımından öyle bir gelişme kaydettik ki, sonunda bu anlaşmaları sağlamayı başardık ve bu, çok iyi oldu. Biz diğer konularda, keza Hazar konusunda ve diğer konularda da ortak olarak, birbirimizin çıkarına uygun bir biçimde çalışabiliriz.

Haydar Aliyev: Vladimir Vladimiroviç, çok haklısınız. Ben Hazar konusunda bizim yaklaşımlarımızın çok benzediğini söylemek istiyorum. Bir sene önce sizin Bakü ziyaretiniz sırasında biz sizinle ilkeler konusunda ortak bir bildiri imzaladık, dün ise ileriye yönelik işbriliğimizin olanaklarını konuştuk. Ben düşünüyorum ki, bu konuda biz - Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan işbirliği yapabiliriz ve Hazar`ın hukuki statüsü konusunu kesin bir çözüme bağlamak için bir gelişme sağlayabiliriz.

"AZERBAYCAN" Gazetesi, 29 Ocak 2002 yılı.