Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in, Almanya´nın "Deutsche Bank" ‎Yönetim Kurulu tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı´nın onuruna verilen yemekte ‎konuşması - 3 Temmuz 1996, Düsseldorf


Sayın Başkan, sayın bayanlar ve baylar!

Ben sizin hepinizi yürekten selamlıyorum ve dünyanın en büyük bankalarından biri olan "Deutsche Bank"daki bu görüşmeden çok memnun kaldığımı belirtiyorum. Bugünkü görüşmemiz sadece "Deutsche Bank" yöneticilerinin değil, hem de Almanya`nın büyük şirket, konzern ve firma başkanlarının katılımı ile gerçekleştiriliyor. Bu görüşme benim buraya gezimin ekonomik boyutunun bir bölümü olarak görülmektedir.

Benim Almanya`yı resmi ziyaretimin amacı Almanya-Azerbaycan ilişkilerini daha da sıkılaştırımak, genişletmek ve bu ilişkilerin daha da gelişmesi için ek önlemler almaktan oluşmaktadır. Ben Federal Şansölye Sayın Helmut Kohl ile, Federal Cumhurbaşkanı Sayın Roman Herzog`la ve Almanya`nın resmi çevrelerinin diğer temsilcileri ile devletler arası ilişkiler üzerine konuları müzakere ettim. Biz bu görüşmeler sırasında ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin bütün yönlerini inceledik ve birçok konularda aynı görüşte olduğumuzu belirttik. Ben bu görüşmelerden, müzakerelerden çok memnunum, düşünüyorum ki, bu görüşmeler, müzakereler Almanya-Azerbaycan ilişkilerini daha ileri boyutlara taşıdı.

Bizim görüşme ve temaslarımızda ekonomik sorunlar, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularına oldukça büyük yer veriliyor. Ben çok memnunum ki, bu görüşmelerin devamı olarak bugün sabah Almanya`nın iş adamları ile, ticaret alanında çalışan kişilerle görüştüm ve biz çok detaylı görüşmeler yaptık. Başka temaslar da oldu. Ben birçok şirket ve konzern başkanları ile tek tek, yüz yüze görüşmelerde bulundum. Nihayet, bugün akşam biz buraya, Düsseldorf şehrine, özellikle "Deutsche Bank"ın daveti üzerine bu görüşmeye geldik.

Bugünkü görüşmemizin ilk sonucu şu ki, Almanya`nın "Deutsche Bank"ı ile Azerbaycan Milli Bankası ve Uluslararası Banka arasında çok önemli sözleşmeler imzalandı. Bu sözleşmelerin imzalanmasını ben Almanya`nın finans kuruluşları tarafından ve özellikle nüfuzlu bankası olan "Deutsche Bank" tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti`nin finansal bankacılığa gösterilen özen ve dikkatin sonucu olarak değerlendiriyorum. Aynı zamanda bu sözleşmeleri Azerbaycan Cumhuriyeti`nin ekonomisinde, onun finansal bankacılık alanında elde edilen olumlu sonuçların, alınmış pozitif önlemlerin, olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Dünyanın en büyük bankalarından biri olan "Deutsche Bank"ile Azerbaycan bankalarının anlaşma imzalamış olması Azerbaycan bankalarının artık dünyada belli bir nüfuza sahip olduğunu gösteriyor. Eminim, bu anlaşmalar yaşama geçirilecek, bizim bankalarla "Deutsche Bank" arasında ilişkiler bundan böyle de gelişecek, bunların hepsi Azerbaycan ekonomisinin gelişmesine ivme kazandırcaktır.

Ben bu olayı çok takdir ediyorum ve "Deutsche Bank"a, onun yöneticilerine, başkanına kendi teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün biz "Deutsche Bank"ın Azerbaycan Cumhuriyeti`ne, Azerbaycan ekonomisine karşı çok yoğun ilgisine birkez daha tanık olduk. Sayın başkanın bugünkü konuşmasında Azerbaycan`ın hem eski tarihi, hem de 19.yüzyılda katettiği yol ve önemli olaylar, Azerbaycan`ın bugünkü yaşantısı ile ilgili çok geniş bilgiler verildi.

Bugün "Deutsche Bank" bize Azerbaycan hakkında iki kitap sundu. Bu kitapları belki de bizim kendimizin hazırlamamız gerekiyordu. Fakat "Deutsche Bank" bize çok büyük yardımda bulunmuş ve bizim yerimize ekonomimizi dünyaya tanıtmak için, ona ilgi uyandırmak için ülkemizle ilgili böylesine önemli kitaplar hazırlamıştır. Kitabın üst kapağında Azerbaycan`ın haritası bulunuyor, içinde ise yalnız Azerbaycan`ın değil, hem de bütün Kafkasya ötesi bölgenin haritasını ve Hazar Denizi`nden Karadeniz`e kadar uzanan demiryol hattını çok iyi bir biçimde göstermişler. Tüm bunlar yeni yapılmış olan Trans Kafkasya ana hattıyla ilgili benim hem dün hem bugün söylediğim kelimeleri bariz bir biçimde gözler önüne sermektedir. Azerbaycan`a karşı bu denli özen, bu denli dikkat, bu denli ilgi beni çok sevindiriyor ve bunlardan dolayı ben size özel teşekkürümü sunuyorum.

Sayın Başkan kendi konuşmasında Almanya-Azerbaycan ilişkilerinin tarihi ile ilgili birkaç güzel bilgi aktardı. Bu bilgiler şunu kanıtlıyor ki, bizim ülkelerimiz, halklarımız arasında bağlar eskilerde de çok sıkı olmuştur. Biz işbirliği yapmışız ve hatta yan yana yaşamışız. 19.yüzyılın başlarında Almanya`dan Azerbaycan toprağına göç etmiş Almanlar ülkemizde kendilerine ikinci bir vatan bulmuşlar ve Azerbaycan toprağında kendileri için iyi bir yaşam kurmuş, iyi çalışmalar yapmışlar. Azerbaycan`da bağcılığın ve şarapçılığın gelişmesinde çok büyük hizmetlerde bulunmuş, ekonominin öteki alanlarında da çok önemli çalışmalar gerçekleştirmişler. Yaşadığımız yüzyılın başlarından itibaren Almanya şirketlerinin Azerbaycan`da faaliyette bulunması, "Siemens", "Mannesman"şirketlerinin, Bekendorf kardeşlerinin kurdukları şirketler ve öteki Alman temsilcilerin Azerbaycan`da faaliyette bulunması bizim ilişkilerimizin tarihinin eskilere dayandığını gösteriyor. Tüm bunlar bugün Almanya ile bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti arasında olan işbirliğinin geliştirilmesi için iyi bir temel oluşturuyor.

Bugün Almanya`nın tarihi şehirlerinden birisi olan Düsseldorf şehrinde bulunuyoruz. Helikopterle Bonn`dan buraya gelirken Köln kilisesinin üzerinden geçtik ve ben ona dikkatlice baktım. Bu, muhteşem mimari bir yapıdır. 15.yüzyıldan 19.yüzyıla kadar, yani 400 sene boyunca Alman halkı bu kiliseyi inşa etmiştir ve bu kilise binyıllar boyunca bir anıt olarak kalacaktır.

Bunlar Alman halkının dünya kültürüne ne denli büyük katkılarda bulunduğunu gösteriyor. Alman halkının seçkin temsilcileri dünya bilimini, kültürünü zenginleştirip, dünyanın gelişmesi için çok hizmetler yapmışlar. Alman halkının temsilcileri olan seçkin yazarlar Schiller`in, Heyne`nin, Goethe`nin ve başkalarının eserleri bütün dünyada okunuyor. Belirtmek istediğim şu, onların çalışmaları Azerbaycan`da da Azerice okunuyor. Büyük Alman bestecilerin Beethoven, Wagner, Mozart, Strauss ve ötekileri bütün dünya halklarınca sevilen besteciler, sevilen müzik yapımcıları olarak bilinmekteler.

Almanya`nın tarihi, Alman halkının dünyaya armağan ettiği eşsiz değerler üzerine pek çok şey konuşulabilir. Fakat bugünkü Almanya - beş sene önce birleşmiş Almanya dünyanın yaşamında, ekonomisinde, politikasında, uluslararası alanda çok önemli bir rol oynamaktadır ve dünyada barışın, huzurun korunup gözetilmesi işinde onun büyük hizmetleri olmuştur. Şimdi Almanya dünyanın en büyük devletlerinden biridir, ekonomik açıdan çok büyük gelişme kaydetmiştir. Bunların hepsi başka ülkeler için, aynı zamanda genç bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti için güzel bir birikimdir, bir örnektir.

Almanya`nın bu denli gelişmesinde onun büyük şirketlerinin, finans kuruluşlarının, bankalarının özel bir rolü bulunmaktadır ve bu açıdan "Deutsche Bank"ın özel rolünü biz çok iyi anlıyoruz. İşte bundan dolayı bugün burada, "Deutsche Bank"ta görüşme bizim için çok önemlidir ve düşünüyoruz ki, Almanya-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde "Deutsche Bank" ileride de çok çalışmalar yapacaktır.

Bize gösterdiğiniz konukseverlik için, özen ve saygıdan dolayı ben bir kez daha teşekkür ediyorum ve sizi temin ederim ki, biz Almanya ile işbirlğimizi her zaman sürdüreceğiz ve bu işbirliğinde, özellikle ekonomik işbirliğinde biz bundan böyle de yardım ve tavsiyeleri için her zaman "Deutsche Bank"a danışacağız.

Lütfen, kadehleri Alman halkının şerefine, Almanya Federal Cumhuriyeti`nin gönencine, "Deutsche Bank"a, onun yöneticilerinin ve başkanının şerefine, Almanya-Azerbaycan işbirliğinin gelecek başarılarına, sizin şerefinize kaldıralım. Teşekkür ederim.