Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Manas Destanı`nın 1000.yılı ile ilgili düzenlenen törende konuşması - Bişkek, 28 Ağustos 1995


Sayın Cumhurbaşkanı Asker Akayev!

Değerli ve muhterem Kırgız kardeşlerim!

Bayanlar ve baylar, değerli dostlar!

Manas Destanı'nın 1000.yılı dolayısıyla, büyük bayram dolayısıyla sizi, tüm Kırgız halkını Azerbaycan halkı adına yürekten kutlarım. Size, Kırgız halkına, Kırgızistan Cumhuriyeti'ne saadet ve mutluluklar dilerim!

Manas Destanı'nın 1000.yılı Kırgız halkının büyük tarihi geçmişini tüm dünyaya birkez daha gösteriyor. Kardeş Kırgız halkı Manas Destanının açtığı yolu izliyor. Bin yıl, yüzyıllar boyunca önemli bir mesafe katetmiş olan "Manas"ın yüce düşünceleri, yüce sözleri bu yola hep ışık tutmuştur. "Manas" Kırgız halkının bilgeliğinin sembolüdür, zekasının, kahramanlığının, cesaretinin sembolüdür. "Manas" Kırgız halkının her zaman vatansever olduğunu, gelenekçi, özgürlükçü olduğunu, cesur olduğunu tüm dünyaya sergilemektedir. "Manas" Kırgız halkının büyük kültürel ve manevi zenginliğidir, dünya uygralığının, insanlığın değerli zenginliğidir, Türk dünyasının, Türkçe konuşan halkların, İslam dünyasının büyük manevi zenginliğidir. "Manas" aynı zamanda Azerbaycan halkına aittir, Azerbaycan halkının da manevi kültür zenginliğidir. "Manaz" bizim hepimizin, tüm halklarımızın atasıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde "Manas"ın kelimeleri, düşünceleri çok yaygınlaşmıştır. Azerbaycan şairleri, edebiyatçıları, müzisyenleri hep "Manas"ı okur, propagandasını yapar, yayarlar. Bizim şairlerimiz "Manas"ı Azericeye çevirmişler. Sanatçılarımız "Manas"ın sözlerini büyük ustalıkla ve hevesle yorumluyorlar, sazda çalıyorlar. Bugün burada, ülkemizden gelen heyetin üyelerinden Azerbaycan'ın güzel sanatçısı, "Manas"çı Mihriban Hanım, Manas'ın Azerbaycan'da ne kadar sevildiğini ve yaygınlaştığını gözler önüne serecektir.

"Manas"ın dili bizim hepimizin ortak dilidir. Biz aynı kökten gelen, aynı dili konuşan halklarız. Fakat yüzyıllar zarfında zamanla dilimizde bir takım farklılıklar oluştu. Birbirimizi kalbimizle duyuyoruz, kalbimizle anlıyoruz, ancak dilimizde bulunan farklılıklar yüzünden kelimelerin bazılarını anlayamıyoruz. Ben bugün konuşmamı Azerice başladım. Ama bununla birlikte istiyorum ki, siz ve beni dinleyen tüm Kırgızistan vatandaşları, tüm Kırgızlar söylediklerimi anlasın. Onun için içimden geçenleri birkaç kelimeyle Rusça söylemek istiyorum.

Değerli Kırgız kardeşler, değerli dostlar! Biz kutsal Kırgız toprağına kardeşçe duygularla, büyük bayramı, Manas Destanı'nın 1000.yılını sizinle beraber kutlamak için geldik. "Manas", Kırgız halkının iftiharı, Kırgız halkının ulusal onurunun örneği, onun bilgeliğinin, kahramanlığının timsalıdır. Kırgız halkı, pekçok zorluklarla, hayat yolunun dikenlerine rağmen, bin yıl boyunca Manas'ın sözlerini içinde korumuş, onun gösterdiği yolu izleyerek hürriyete ve bağımsızlığa doğru ilerlemiştir.

Manas, bin yıl önce kudretli Kırgız devletini kurmuştur. Bugün Kırgız halkı ulusal bağımsızlığını tekrar kazanmıştır, kendi ulusal devleti var. Manas Destanı'nın 1000.yılı Kırgızistan'da ve başka ülkelerde, tüm dünyada işte böyle bir ortamda, yaygın bir şekilde törenlerle kutlanıyor.

Dün biz büyük memnunlukla dev bir anıtın - "Manas aılı"nın açılış törenine katıldık. Kırgız halkının emeği, zekası ve becerisi sonucunda yapılan ve ileride yapılacak olan herşey, büyük "Manas"ın Kırgız halkına ve tüm dünyaya bıraktığı kocaman mirası, gerçekten, ona layık bir biçimde yansıtıyor. Bizim bu bayramı Kırgız halkının ulusal bağımsızlık ve ulusal devlet düzeni ortamında kutluyor olmamız bilhassa sevinçlidir. İki gün sonra Kırgız halkının bağımsızlığına kavuşmasının ve bağımsız Kırgız devletinin kuruluşunun dördüncü yılı dolacak. Değerli dostlar, ben sizi ve Kırgız halkını kazandığınız tüm tarihi başarılarını, ulusal bağımsızlık bayramını yürekten kutlar ve Manas'ın açtığı yolda ilerleyerek ulusal bağımsızlığınızı, milli devlet yapınızı pekiştereceğinizden, büyük Manas'ın vasiyetlerini gerçekleştireceğinizden emin olduğumu belirtmek isterim.

Kırgız ve Azerbaycan halklarını ortak kökenlerimiz, tarihi geçmişimiz, gelenek ve göreneklerimiz, dilimiz ve dinimiz, birçok başka unsurlardan kaynaklanan ve yüzyıllardır süregelen dostluk bağları bağlıyor. Biz Kırgız halkı ile olan dostluğumuza değer veriyoruz. Kırgız halkının bağımsızlık kazanmasından sonra Kırgızistan toprağında yaşanan süreçleri biz dostça izliyoruz. Biz dün ve bugün Kırgızistan'da yaşanan ve şimdi de devam eden büyük dönüşümlere tanık olduk. Tüm bu dönüşümler şunu gösteriyor, büyük Manas'ın vasiyetleri gerçekleşiyor. Öte yandan bu, Kırgız halkının, Kırgızistan devletinin bağımsızlığını ve egemenliğini pekiştirmek için yaptığı büyük çalışmalarla da ilişkilidir. Tüm bunlarda bizim büyük dostumuz, Kırgızistan'ın değerli Başkanı, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, kardeşimiz Asker Akayev'in büyük emeği vardır.

Kırgızistan gibi Azerbaycan da dört sene önce milli bağımsızlık kazanmıştır ve kendi bağımsız devletini kuruyor, özgürlük, demokratik hukuk devletini kurma, kalkınma yolunda ilerliyor. Biz ulusal egemenliğin sağlanmasının hem Kırgız halkı, hem Azerbaycan halkı hem bu yolu izleyen diğer halklar için en büyük tarihi başarı olduğunu düşünüyoruz. Asıl bunun sayesinde biz buraya eşit haklara sahip devletlerin temsilcileri olarak katılıyor, Kırgız kardeşlerimize, Kırgızistan'ın tüm vatandaşlarına iyi dileklerimizi ifade ediyor, ortak çalışmalarımızda dayanışma içinde olduğumuzu sergileyebiliyoruz.

Size söylemek istediğim şu ki, biz bağımsızlığımıza çok değer veriyoruz, bağımsızlığımızı pekiştirmek ve geliştirmek yolunda yılmadan ilerliyoruz, hiçbir zaman, hiçbir şekilde bu yoldan sapmayacağız. Bu yolda ilerleyerek tüm halklarla, keza Kırgız halkı ile, Kırgızistan Cumhuriyeti ile dostluğumuzu pekiştireceğiz. Değerli dostlar, burada bulunma fırsatından yararlanarak sizi temin etmek isterim ki, biz Azerbaycan ve Kırgız halkları arasında dostluğu pekiştirecek, ekonomi, kültür, bilim alanlarında, insani yardım alanında, tüm diğer alanlarda ilişkilerimizi geliştireceğiz. Birbirimize yardım edecek, büyük Manas'ın açtığı yolda beraber ilerleyeceğiz.

Değerli ve sayın kardeşlerim, değerli Kırgız dostlarım! Bu bayram vesilesiyle sizin hepinizi birkez daha içtenlikle kutlarım. Hepinize Azerbaycan halkının en iyi dileklerini sunarım. Sizin hepinizi kucaklıyor, Azerbaycan halkı adına öpüyorum. Size mutluluk, saadet ve tüm işlerinizde başarılar dilerim. Teşekkür ederim!

Kısa inceleme yazısı

KÜLTÜR

Genel tarihi bilgiler

KÜLTÜR

Bilgi notu

KÜLTÜR