Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Hocalı Soykırımının 6. yıldönümü ile ilgili Azerbaycan halkına seslenişi - Bakü, 23 Şubat 1998


Halkımızın tarihinde en kanlı sayfalardan biri olan Hocalı Soykırımının üzerinden altı sene geçiyor.

Ermeni silahlı kuvvetleri, yurt dışındaki suç ortaklarının askeri yardımı ile 26 Şubat 1992 tarihinde uzun süreli ablukadan sonra Hocalı şehrini yerle bir etti. Savunmasız sivil insanlar acımasızca katledildi. Hatta bebeklere, eli ayağı tutmayan yaşlılara, kadınlara, çocuklara bile acımadılar. Yüzlerce kişi rehin alınarak korkunç işkencelere ve olmadık hakaretlere maruz kaldı. Azerbaycan halkına yönelik Hocalı Soykırımı akılalmaz acımasızlık ve insanlık dışı ceza yöntemleri bakımından eşi görülmemiş vahşi bir eylem, insanlığa karşı işlenmiş tarihi bir cinayettir.

Bir grup Ermeni milliyetçi bölücü saldırganın 1988 yılında Dağlık Karabağ'da başlattığı tehlikeli eylemler yalnız Hocalı Soykırımına değil, aynı zamanda Azerbaycan ve Ermeni halkları arasında on yılı aşkın bir süredir devam eden kanlı ihtilafa, Kafkasya bölgesinde etnik çatışmalara ve diğer ağır sonuçlara yol açmıştır. Şimdi uluslararası kamuoyu bölücü eylemlerin sadece Azerbaycan için değil, tüm dünya için büyük bir tehlike oluşturduğunun bilincindedir ve buna isyan ediyor. Halihazırda uluslararası ve bölgesel toplantılarda bu eylemler kınanıyor ve uygun siyasi, hukuki açılardan değerlendiriliyor.

Masumun kanı yerde kalmaz. Hocalı trajedisinin de uluslararası camiada kendi değerini bulması ve er yada geç suçluların hakettikleri cezaları alması kaçınılmazdır.

Soykırımın yaşanması için uygun koşulu sağlayan temel nedenlerden biri cumhuriyet içinde süren iktidar mücadelesi idi. Dönemin yöneticilerinin politik basiretsizliği, ortak milli çıkarlara aykırı tutumu, ihaneti, vazife hırsı, siyasi gruplar ve dizginsiz güçler arasında süren kavgalar Azerbaycan'ın birçok acı facia, keza Hocalı trajedisini yaşamasına neden oldu.

Bugün ülkemizin her köşesinde Hocalı'nın suçsuz kurbanlarının aziz anısı saygıyla anılmaktadır. Hocalı Soykırımı kurbanlarının kutsal ruhu önünde birkez daha eğiliyorum. Tanrıdan onlara rahmet diliyor ve tüm halkımızın başı sağolsun diyorum.

Dünyada en zorlu savaşlar bile sona eriyor. Sonunda adalet irticaya ve kötülüklere karşı zafer kazanıyor. Halkımızı temin etmek isterim ki, biz barışçı bir devlet olarak barışçıl yoldan, uluslararası hukuk kuralları ve ilkeleri temelinde kısa sürede topraklarımızı düşmanlardan tamamen kurtarmayı başaracağız. Tüm mülteciler kendi yerlerine geri dönecek, toprak bütünlüğümüz yeniden sağlanacaktır. Azerbaycan halkının gücü ve iradesi sayesinde edindiğimiz tüm amaçlara ulaşacağız.

Haydar Aliyev,

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Çeviri "Haydar Aliyev: Bağımsızlığımız sonsuza kadar sürecektir. (konuşmalar, nutuklar, bildiriler, demeçler, mektuplar, seslenişler, kararlar) - 4. cilt Azerneşr, Bakü-1998" kitabından yapılmıştır