Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in Ürdün Kralı Hüseyin İbin Talal ile yaptığu görüşmeden - 13 Aralık 1994


...Azerbaycan'ın karşılaştığı ekonomik ve politik sorunların en başlıca sebebi Ermenistan'ın sadırısıdır. Altı seneyi aşkın bir süredir devam eden bu savaş Azerbaycan'da ekonomiyi krize götürmüş, topraklarımızın yüzde 20'sinden fazlasının işgaline ve mülteci kitlesinin oluşmasına yol açmıştır.

Fakat ne yazık ki, son dönemlere kadar bu saldırıya hukuki ve siyasi açıdan gerekli değer verilmemiştir. Son zamanlarda AGİK bünyesinde yapılan diplomatik çalışmalar ve keza birçok İslam devletinin bu soruna etkin müdahalesi sonucu Ermenistan'ın uyguladığı enformasyon ablukasını delmek ve asıl gerçekleri dünyaya aktarmak mümkün oldu. Mamafih, hâlâ Azerbaycan gerçeklerini dünyaya anlatmaya büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda ben Ürdün Kralı'nın dünyada olan nüfuzuna ve siyasi birikimine çok güveniyorum. Kuşku yok ki, Ürdün, bu sorunun barışçıl yoldan çözümü için gerekli yardımı yapabilir. Tartışmalı uluslararası sorunların çözümünde yeterli birikimi olan Ürdün Kralı, Filistin sorunu gibi düğümlü bir konunun gündeme gelmesinde çok büyük rol oynamıştır. Onun için, zannedersem, siz Karabağ sorununun çözümünde de etkin rol oynayabilirsiniz.

Durumu kendi gözleriyle görmesi, maruz kaldığımız zorlu sorunların çözümüne yardım etmesi için Sayın Kral Hüseyin İbin Talal'ı Azerbaycan'a davet ediyorum.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Arap Dünyası

Bilgi notu

DIŞ POLİTİKA