Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Amerika banka ve finans kuruluşları başkanları ile görüşmesi - Chicago Club, 5 Ağustos 1997


Sayın Baylar!

Görüşmeye katılanlara güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ederim. Başarılı geçen resmi ABD ziyaretimden son derece memnunum. Azerbaycan-Amerika ilişkilerinin ortaklık düzeyine çıkmasını memnuniyet içinde özellikle altını çizerek bunu ziyaretimin temel sonucu olarak değerlendiriyorum. Beyaz Saray`da Sayın Bill Clinton ile, Amerikan hükümetinin diğer üst düzey kişileri ile yaptığım görüşmelerin, temasların, imzalanan belgelerin tarihi önemini bilginize suanrım.

Piyasa ekonomisi yolunu seçen, demokratik hukuk devletini kuran, fikri çoğulculuğa geniş yer veren, insan haklarının kararlıklıa savunulduğu Azerbaycan Cumhuriyeti`nin sorunları da yok değildir. Bu sorunların en acılı olanı Ermenistan-Azerbaycan sorunudur. Bilindiği üzere, ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ`ın Ermenistan`a bağlanması için, Ermenistan Cumhuriyeti`nin, 1988 yılında cumhuriyetimize yönelik başlatmış olduğu silahlı saldırı 1992-1993 yıllarında büyük çaplı bir savaşa dönüşmüş, Azerbaycan topraklarının yüzde 20`sinin işgaline, bir milyonun üzerinde Azerbaycanlının kendi yerinden, yurdundan olmasına, çadırlarda zor koşullar altında yaşamasına neden olmuştur, ülkemize milyarlarca dolar maddi ve manevi zarar vurmuştur. Buna rağmen biz sorunun barışçıl yoldan çözümünden yanayız ve bu yöndeki çabalarımıza bir an bile ara vermiyoruz. Biz bu sorunun AGİT üyesi olan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Lizbon Zirvesi`nde kabul ettiği ilkeler temelinde çözümüne çalışıyoruz ve umuyoruz ki, ABD Başkanı Bill Clinton`un teyit ettiği üzere, 1997 yılında bu sorun çözümünü bulacaktır.

ABD Kongresi`nin Özgürlükleri Destekleme Yasasına ek olarak 1992 yılında kabul ettiği 907. değişiklik önergesi Azerbaycan-Amerika işbirliği önüne bir takım engeller çıkardığını vurgulayayım. Bunun için de Amerika`nın nüfuzlu finans ve bankacılık kurumları başkanlarının bu haksız değişiklik önergesinin kaldırılması yönünde çaba göstermesi son derece önemlidir. Biz buna büyük umutlar bağlıyoruz.

Hazar`ın Azerabycan`a ait sektöründe bulunan petrol yataklarının ortak işlenmesi için birçok yabancı ülkenin saygın petrol şirketleri ile yapılmış anlaşmaların gerçekleşmesine başlanmıştır. Bu konuda 1 Ağustos`ta Beyaz Saray`da ABD`nin Chevron, Exxon, Mobile ve AMOCO şirketleri ile SOCAR arasında imzalanmış belgelere verdiğim büyük değeri birkez daha yineliyorum.

Cumhuriyetimizde uluslararası toplum ile ilişkilerin yoğunlaştırılmasına hep özel önem verildiğini bilginize sunarım. BDT ülkeleri arasında ilk olarak Azerbaycan`da toprak üzerinde özel mülkiyet hakları tespit edilmiştir, özelleştirme süreci başarıyla uygulanıyor, enflasyon oranı sıfıra kadar inmiştir, manatın satınalma gücü önemli ölçüde artmıştır.

Ben Amerika`nın nüfuzlu banka ve finans kurumları başkanları ile görüşmeden memnun kaldığımı ve görüşmeye katılanları Azerbaycan`a davet ettiğimi birkez daha vurguluyorum.