Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Adam Smith Enstitüsü`nce düzenlenen yemekte konuşması - Londra, 29 Kasım 1995


Sayın Bayanlar ve Baylar!

Bugün biz burada, Büyük Britanya'da, Londra'da Adam Smith Enstitüsü'nün girişimi üzerine büyük bir önemli gelişmeye, büyük bir törene katılıyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, bağımsız Azerbaycan'ın ekonomisi, ülkemizde iş dünyasının gelişmesi ve Azerbaycan'a yatırım yapılması sorunlarıyla ilgili çok önemli bir konferans yapılıyor. Bu konferansa dünyanın birçok ülkelerinden temsilcilerin, konukların gelmesi, konferansın çalışmasına katılma girişiminde bulunması sevinç verici bir durumdur. Bu, bizi çok sevindiriyor ve bir yandan, Adam Smith Enstitüsü'nün ne kadar saygın ekonomik bir merkez olduğunu gösteriyor, öte yandan, dünyada bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'ne, ekonomisine ne kadar büyük ilgi olduğunu kanıtlyor.

Bugünkü konferansla ilgili çok şeyler anlatmak mümkün. Fakat, anladığım kadarıyla, Büyük Britanya geleneklerine göre burada birinin şerefine kadeh kaldırırken kısa konuşmak lâzım! Baylar, siz neyi alkışlıyorsunuz! Kısa mı konuşayım, yoksa... Kafkasya'da kadeh kaldırırken her konuşma bir saat sürer. Ancak Büyük Britanya'da Kraliçenin şerefine bir iki kelime söylediler. Siz hangi kuralı istiyorsunuz - Kafkasya'daki gibi mi, yoksa Büyük Britanya'daki gibi mi? Ben sizin zamanınızı fazla almayacağım. Ancak bir olguya değinmek istiyorum. Bugün akşam bu yemeğe gelirken birçok insanlarla karşılaştım. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi, - bu arada kendisi hem de bu ülkenin Azerbaycan Büyükleçisi'dir,- benim yanıma geldi, kendisi de şimdi muhtemelen buradadır. O bana, çok uzun bir yoldan gelsiğini ve buraya geliş nedeninin sırf Azerbaycan ekonomisi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a yatırım yapmasına ilişkin sorunlarla ilgilenmek, kendi devletine, hükümetine gerekli bilgileri vermek olduğunu söyledi.

Bakın dünya ne kadar değişmiştir! Dört sene önce Azerbaycan'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yerini çok az kişi bilirdi. Şimdi ise dünyada yaşanan dönüşümler bir yandan Azerbaycan'ın bağımsız bir devlet olmasını sağlamıştır, cumhuriyetimiz bağımsız bir devlet olarak tüm ülkelerle ilişki kuruyor, öte yandan yaşanan gelişmeler ülkeleri birbirine öylesine yaklaştırmıştır ki, mesafe kavramı burada herhangi önem taşımamaktadır.

İlgiye değer bir husus daha var. Bugün konferans yaptığımız salon işte bununla aynı ölçüde idi. Şimdi yemek masasının arkasında oturmuş kişilerin hepsi bu sabah başlanan konferansa katılan kişilerdir, sayıları belki daha fazladır. Burada herkes kendi çıkarını düşünüyor. Fakat bununla birlikte herkesin bir isteği var, herkes ekonomik ilişkilerin pekişmesini, daha da gelişmesini istiyor. Azerbaycan ise ülkemize yatırım yapılmasını, Azerbaycan'ın açık kapılarına tüm ülkelerden yatırımcıların gelmesini istiyor.

Bugünkü konferansa ilgi öylesine büyüktür ki, hatta Azerbaycan'ın usta sanatçıları - çok ünlü piyanocu Ferhat Bedelbeyli ve Azerbaycan'ın yıldızları - Fidan ve Huraman Kasımova gibi şarkıcılarımız da sırf bu konferansa katılmak için geldiler ve bugün kendi şarkıları ile bizi çok mutlu ettiler. Siz Azerbaycan sanatının, kültürünün küçük bir parçasını izlediniz. Azerbaycan'ı ziyaret ettiğinizde ise hem çok büyük ekonomik olanaklara tanık olacak, hem ülkemizin zengin kültürünü, sanatını tanıma fırsatını bulacaksınız.

Birkez daha sizin hepinizi Azerbaycan'a davet ediyorum.

Azerbaycan'a hem misafir olarak hem ülkemizde iş yapmak için gelebilirsiniz.

Bu akşam şu güzel yemeği organize edip bizi şu güzel salonda bir araya getirenlere - Adam Smith Enstitüsü'ne ve yöneticilerine,- McDermott Şirketine ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm diğer şirketlere ve şahıslara teşekkür ederim. Büyük Britanya toprağına, güzel halkına saygı ve sevgilerimi sunarım. Büyük Britanya'nın çok eskilere dayanan zengin tarihi geçmişi vardır. Tüm insanlığın gelişmesinde Büyük Britanya'nın ve halkının değerli hizmetleri bulunuyor. Onun için de Büyük Britanya'nın ismi geldiğinde herkes şapkasını çıkarıyor ve insanlık için hizmetlerinden dolayı önünde saygıyla eğiliyor.

Sayın ev sahipleri, sizin ülkenizin gelenek ve görenekleri, büyük tarihi geçmişi hepimiz için büyük örnektir. Bugün de siz bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelere, keza Azerbaycan'a zorlukları aşması, ekonominin doğru yolda ilerlemesi için yardım ediyorsunuz.

Dünyada barış ve huzura, insanlar arasında sağlıklı ilişkilere ve yüksek ahlaka; kanlı savaşların, ihtilafların son bulmasına; ülkelerin karşlıklı yarara dayalı işbirliğine; iş dünyasına, işkurma kültürüne, dostluk ve kardeşliğe; Adam Smith Enstitüsü'nün himayesi altında ekonominin ileride daha da gelişmesine; Büyük Britanya'ya, onun halkına; sayın dostlar, bayanlar ve baylar sizin hepinize kadeh kaldırıyorum. Şerefe.

Çeviri 2 Aralık 1995 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır