Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Avrupa Konseyi`ne üye olması nedeniyle düzenlenen törende konuşması - Strasbourg, 25 Ocak 2001


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Sayın Genel Başkan!

Sayın Bakanlar Komitesi Başkanı!

Sayın Genel Sekreter!

Sayın katılımcılar!

Bugün Avrupa parlamentarizminin merkezi olan Strasbourg’da, Avrupa Konseyi’nin bu muhteşem sarayında hem Azerbaycan Cumhuriyeti, hem de Avrupa açısından çok büyük önem arzeden bir olay gerçekleşiyor, Azerbaycan Avrupa ailesine katılıyor. Böylece Avrupa’nın yalnız tarihi ve kültürel açıdan değil, aynı zamanda siyasal açıdan da bir bütün haline gelmesi, bütünleşmesi süreci sona eriyor.

Azerbaycan,1991 senesinde Sovyetler Birliği’nin çökmesi üzerine bağımsızlığını ilan etti.

Azerbaycan yalnız son on yılda değil, tarihinin son iki yüzyılında kararlı bir şekilde Avrupa’ya, Batı kültürüne, evrensel değerlere can atmıştır. Doğu ile Batı’nın, Avrupa ile Asya’nın kesiştiği noktada bulunan Azerbaycan dinlerin, tarihlerin ve kültürlerin kavuştuğu bir merkeze, iki kıta ve iki uygarlığın arasında köprüye dönüşmüştür. Azerbaycan halkı, kendi doğu kökenlerinden kopmaksızın Batı uygarlığının sentezine dayanan ender bir kültür oluşturmuş, Batının ilerici düşüncelerini Kafkasya’ya, Yakın ve Orta Doğu’ya yaymıştır. Avrupa ile yoğun ve yararlı ilişkilerin sonucu, 19. yüzyılın ortalarından başlayarak Azerbaycan halkı Müslüman Doğu’da ilk defa gazete çıkarmış, Avrupa modelini esas alan ilk okulları, ilk tiyatroyu, ilk yenilikçi edebiyatı ve toplumsal düşünceyi ve nihayet, 1918 senesinde Doğu’da ilk laik devleti, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyet’ini kurmuştur. Bugün biz yalnız son birkaç yıldaki siyasal işbirliğimizin değil, iki yüzyıllık tarihe uzanan tarihi birikimlerimizin sonuçlarını alıyoruz.

1991 senesinde bağımsızlığını kazanan Azerbaycan kesin olarak Avrupa’ya, onun hümanist ve demokratik değerlerine entegre olma yolunu seçti. Tarihsel olarak çok kısa bir zaman diliminde biz öncü Avrupa’nın tecrübesine dayanarak çok şeyler başardık. Tüm zorluklara rağmen biz liberal ekonomi ve sivil toplumun sağlanması yolunda ilerledik. Biz insan haklarının korunmasına öncelik tanıdık, vatanımızın ve vatandaşlarımızın totaliter rejimin ağır mirasından kurtulması için çalıştık. Biz demokrasinin gelişmesi için gerekli koşullardan olan iç istikrarı sağladık. Biz özgür düşünce, özgür basın ve çok partili siyasi sistem kurduk. Biz, maddelerinin 1/3’ü insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunması üzerine olan yeni Anayasayı kabul ettik. İlk defa biz Doğu’da idam cezasını kaldırdık, yeni yasama sistemini oluşturduk, cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimleri yaptık. Bir takım önemli siyasal ve ekonomik reformları uyguladık ve uyguluyoruz.

Ne yazık ki, tüm çabalarımıza rağmen, biz Avrupa Konseyi’ne üye olurken yalnız pozitif değişiklikler ve başarıları değil, belli sorunlarımızı da beraberimizde getiriyoruz. Bu öncelikli olarak, bugün aynı anda Avrupa Konseyi’ne üye olan Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir türlü çözülemeyen Dağlık Karabağ sorunudur. Bu sorunun Azerbaycan’da yarattığı zorluklar, öncelikli olarak büyük mülteci ordusu, zor ekonomik ve sosyal durum yalnız bizim ülkemizin değil, tüm bölgenin demokrasiye doğru gelişmesini frenliyor, insan haklarının korunması açısından ciddi engeller oluşturuyor.

Biz ülkemizin Avrupa Konseyi’ne üyeliğini, şimdiye kadar yaptığımız çalışmalara, gerçekleştirdiğimiz reformlara verilen sadece bir değer olarak algılamıyoruz, aynı zamanda ülkemize ve halkımıza uzatılan dostluk eli olarak değerlendiriyoruz ve bu yüzden de birtakım sorunların tek ve bütün Avrupa ailesi içerisinde çözüleceğine inanıyoruz.

Şu dakikalarda biz tarihi anlar yaşıyoruz. Az sonra Azerbaycan bayrağı Avrupa Konseyi sarayı önünde dalgalanacaktır. Bu bayrağın renklerinden birinin anlamı çağdaşlık, yani Avrupalılaşmaktır. Ortak çabalarımız sonucunda bayrağımızın bir kez daha kendi gerçek anlamına kavuşuyor olması, kendi gerçek yerini bulması nedeniyle mutluyuz.

Hepinize teşekkürlerimi sunarım.

Çeviri 26 Ocak 2001 tarihli Azerbaycan Gazetesinden yapılmıştır.