Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in, AGİT üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Lizbon Zirvesine katılmak için Lizbon´a hareket etmeden önce Bine havalimanında gazetecilere yaptığı açıklama - 30 Kasım 1996


Lizbon Toplantısına gidiyoruz. Bu sadece bizi ilgilendiren bir toplantı değildir. Lizbon Toplantısı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin devlet başkanlarının toplantısıdır. Orada Avrupa'nın güvenliği, Avrupa'da işbirliği üzerine konular, tüm dünyayı ilgilendiren konular görüşülecektir. Kuşkusuz ki, her devlet, her ülke hem ortak sorunların çözüme bağlanmasında kendi çabalarını ortaya koymaya çalışıyor, hem de kendi ülkesi, devleti, kendi bölgesi ile ilgili meselelerin çözümü için uğraşıyor.

Biz Avrupa'da gerçek anlamda güvenlik, barış, huzur sağlansın istiyoruz. Keza biz kendi sorunlarımızın çözümünü, yani Kafkasya'da huzurun, barışın sağlanmasını, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının çözümüne yönelik bir takım adımların atılmasını istiyoruz. Bu doğrultuda biz çok iş yaptık, ben bunu birkaç kez anlattım. Lizbon görüşmesi bir mahkeme değil ki, oradan herhangi bir karar çıksın, hayır. Sadece bazı ilkesel konulara yönelik yaklaşımlar açıklık kazanacaktır. Bizim amacımız Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının barışçıl yoldan çözümlenmesi için Lizbon Toplantısının belgelerinde yeni olanakların sunulmasıdır. Amacımız orada kimseyi yenmek, kimseyi mahkum etmek değildir. Bizim tutumumuz bellidir. Minsk Grubunda, daha sonra Helsinki'de, son dönemlerde ise Viyana'da birçok çalışmalar yaptık. Kaç gündür temsilcilerimiz Lizbon'da çalışıyorlar.

AGİT'in temel ilkesi - her ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği, sınırlarının dokunulmazlığı ilkesi - Azerbaycan konusunda Ermenistan tarafından hâlâ onaylanmamaktadır. Bizim amacımız, bu konuda belli bir yaklaşımın ortaya konulmasıdır. Ben AGİT üyesi tüm devletlerin başkanlarına çağrılar yaptım, mektuplar yolladım, birçok ülke başkanlarından cevaplar da aldım. Herkes bunu destekliyor. Fakat herkes bir araya geldiğinde de konsensüsün sağlanması gerekir. Nasıl olacak - göreceğiz. Her halde ben düşünüyorum ki, bu anlamda her görüşme Azerbaycan'ın barışçı bir ülke olduğunu kanıtlıyor, anlaşmazlığın çıkmasından bu yana dünyada Azerbaycan'la ilgili oluşmuş olumsuz görüşün ortadan kaldırılması ve olumlu görüşün meydana gelmesi yönünde çok iyi olanaklar sunuyor. Bu, bizim başarımızdır. Budapeşete'den Lizbon'a kadar geçen dönemi de çok olumlu buluyorum.