Azerbaycan - AGİT


Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in AGİT Dönem Başkanı Bronislaw Geremek`in başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmeden - 25 Kasım 1998
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Freimut Duve ve onun danışmanı ile yaptığı görüşmeden - 23 Şubat 1999, Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in AGİT Dönem Başkanı, Norveç Dışişleri Bakanı Knut Vollebaek ve beraberindeki kişleri - AGİT ve Norveç Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile yaptığı görüşmeden - Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 18 Eylül 1999
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in AGİT Başkanı, Norveç Dışişleri Bakanı Knut Vollebaek ile yaptığı görüşmeden - Cumhurbaşkanlığı sarayı, 13 Aralık 1999
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkanı Bayan Helle Degn başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmeden - 1 Haziran 2000, Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in AGİT Dönem Başkanı Avusturya Dışişleri Bakanı Benita Ferrero-Waldner başkanlığındaki heyeti kabul ederkan yaptığı görüşmeden - 18 Temmuz 2000, Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi`nin Başkanı Gerard Stoudmann`ın başkanlığındaki delegasyonu kabul ederken yaptığı görüşme - 3 Kasım 2000

Kısa inceleme yazısı

Azerbaycan - AGİT

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Uluslararası Örgütler

Bilgi notu

Azerbaycan - Uluslararası Örgütler