Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in yeni hücresel iletişim sisteminin ‎açılış töreninde nutku - 15 Aralık 1996


Sayın bayanlar ve baylar, sayın dostlar, kardeşler!

Ben sizin hepinizi, buraya toplanmış bulunan Bakü sakinlerini, Azerbaycan vatandaşlarını yürekten selamlıyorum ve sizin hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum, size saadet, mutluluk diliyorum.

Bugün, 1996 yılının sona erdiği bir dönemde, Aralık ayında başkentimizde, Bakü şehrinde güneşli, güzel bir havanın hakim olması hepimizi sevindiriyor. Bu güzel günde sizin hepinizin dinlenmeniz, kendi işlerinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Fakat görüyorum ki, Azerbaycan`ın ortak işine, ortak konulara olan yaklaşımınız sizi buraya toplamıştır. Ben bundan çok memnunum ve sizinle, kendi kardeşlerimle buluştuğum için çok sevinçli olduğumu belirtiyorum. Sizin hepinize saygı ve ihtiramlarımı sunuyorum.

Bugünkü olayla ilgili olarak Azerbaycan`a Türkiye Cumhuriyeti`nden büyük bir delegasyon, değerli misafirlerimiz gelmişler. Ben kardeş Türkiye`den Azerbaycan`a gelmiş ve bu törene katılan bütün dostlarımızı yürekten selamlıyorum, onların hepsine "Azerbaycan`a hoş geldiniz!" diyorum.

Bugün burada yeni iletişim sisteminin - "Azercell" iletişim sisteminin açılması, kuşkusuz ki, yaşamımızda yeni bir olgudur, çok önemli bir olgudur. Zira şimdiki dönemde iletişim her insan için en çok gereklilik arz eden bir araçtır. İnsanların çalışması için, faaliyette bulunması için, devletin, devlet organlarının, farklı özel kuruluşların, her örgütün verimli çalışması için iletişim çok önemli bir araçtır. İletişim alanında son yıllarda sağladığımız başarılar takdire şayandır. Ben onları bugün sevinç duygusu ile vurguluyorım. Fakat bunun yanı sıra, bizim dünya iletişim alanında sağlanan başarıları takip etmemiz için bundan böyle daha fazla iş yapmamız gerekiyor. Bu yolda, bu aşamada "Azercell" iletişim sisteminin açılması, düşünüyorum ki, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının, devlet makamlarının, iş adamlarının, ülkemizde iş yapan kuruluşların hepsinin işini kolaylıştıracak ve bu işlerin zamanında, hızlı bir biçimde yaşama geçirilmesinde onlara yardım edecektir.

Ben şunun çok önemli bir olay olduğu düşüncesindeyim ve bu yüzden de sizinle beraber burada bulunmaktayım. Bu iletişim sisteminin Azerbaycan iletişim alanı çalışanları ile Türkiye iletişim alanı çalışanları arasında işbirliği sonucunda kurulmuş olması, ortaya çıkması ve düzenlenmesi çok önemli bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik bağları tüm alanlarda işbirliği yapmamız için temel oluşturmuştur. Son yıllarda biz bu işbirliğini gün geçtikçe güçlendiriyor, her geçen gün genişletiyoruz.

Ben şunu defalarca söylemişim ki, dış ülkelerle işbirliğimizde Türkiye Cumhuriyeti birinci sırada yer alıyor ve birinci sırada da yer alması gerekiyor. Türkiye iş adamlarının, şirketlerinin, iş yapan tüm kuruluşlarının Azerbaycan`a daha hızla, daha güvenle gelmeleri için çok güzel bir ortam sağlanmıştır. Son dönemlerde Türkiye şirketlerinin, iş adamlarının, özel sektörün bu olanakları etkin bir biçimde kullanmaya çalışıyor olmasından memnunum ve bu, hem Azerbaycan-Türkiye işbirliğinin güzel bir örneğidir, hem de Azerbaycan ile Türkiye arasında işbirliğinin, ortaklığın gelişmesi için güzel bir araçtır. Ben bu olay nedeniyle hem Türkiye Cumhuriyeti`nden gelen konuklarımızı, hem de Azerbaycan iletişim alanı çalışanlarını yürekten kutluyorum, size bu çalışmanızda başarılar diliyorum.

Azerbaycan Cumhuriyeti devlet kuruculuğunda, toplumsal, ekonomik sorunlarının çözümünde benimsemiş olduğu stratejik yolda ilerliyor. Bizim bu yolumuz Azerbaycan`da demokratik, hukuka dayalı, uygar bir devlet kurmayı, demokratik ilkeleri gün geçtikçe geliştirmeyi, dünyanın kazandığı tüm demokratik değerleri Azerbaycan`da yaygınlaştırmayı, onlardan yararlanmayı kapsıyor. Bizim ekonomik politikamız açıktır ve o, Azerbaycan`da piyasa ekonomisini benimseme, piyasa ekonomisi yolu ile ilerleme ve bu yolla Azerbaycan ekonomisini dünya ekonomisi ile sıkı bir şekilde bütünleştirme amacını taşıyor.

Bildiğiniz üzere, bu alanda pek çok çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan birisi de Azerbaycan`ın zengin petrol ve doğal gaz yataklarının dünyanın büyük petrol şirketleri ile ortak işlenmesi ve büyük kazanç sağlanmasıdır. Biz dün Bakü`de Hazar Denizi`nin Azerbaycan sektöründeki "Tan yıldızı" ve "Eşrefi" petrol yataklarının Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Suudi Arabistan şirketleri ile beraber, ortak işlenmesine ve petrol üretimine ilişkin yeni bir anlaşma imzaladık. Bu, ekonomimizin geliştirilmesi yönünde büyük bir adımdır, aynı zamanda yabancı yatırımın Azerbaycan`a gelmesi için, Azerbaycan ekonomisinin dünya ekonomisi ile bütünleşmesi için büyük bir adımdır ve büyük bir etkinliktir.

Biz bu yolda ilerliyoruz ve ilerleyeceğiz. Bu arada atılan her adım, yapılan her iş Azerbaycan ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Bu açıdan iletişim alanında yapılan çalışmalar da, kuşkusuz ki, yüksek değerarzediyor ve bugünkü olayı da ben böylesine önemli olaylardan biri olarakgörüyorum. Bunların hepsi Azerbaycan halkının, vatandaşlarının sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmeye, halkımızın, vatandaşlarımızın, refah durumunu artırmaya yöneliktir.

Bugün cumhuriyetimiz zor bir dönemden geçiyor. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sekiz sene önce Azerbaycan`a yönelik olarak başlattığı tecavüz Azerbaycan`a büyük zararlar vermiştir. Topraklarımızın %20`si Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Bir milyondan fazla Azerbaycan vatadaşı işgal altındaki topraklardan zorla göç ettirilmiş, yerinden yurdundan derbeder olmuştur. Sanıyorum, bugün buraya, bu alana toplanmış olan Azerbaycan vatandaşlarının arasında söz konusu rayonlardan (red. rayon - idari bölge), söz konusu bölgelerden uzak düşmüş insanlar bulunuyor, göçmen durumunda yaşayanlar bulunuyor. Biz onların durumunu, yaşamını sürekli düşünüyoruz. Azerbaycan Devleti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı göçmenlere, yerinden, yurdundan kovulmuş kişilerle ilgilenmeyi temel görevlerinden birisi olarak görüyor. Şu konudan emin olabilirsiniz, biz her gün bu görevlerimiz üzerinde düşünüp taşınıyoruz ve onları sonuna kadar yerine getireceğiz. Fakat bizim amacımız ülkemizin işgal altındaki topraklarını kurtarmak, Azerbaycan`ın egemenliğini temin etmek, görevimiz Azerbaycan Cumhuriyeti`nin toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti`nin bütün topraklarında kendi denetimimizi sağlamak, bütün topraklarımz üzerinde kendi egemenliğimizi temin etmektir.

Biliyorsunuz, biz bu yolda çok işler gerçekleştirmişiz. Bunlar arasında Aralık ayı başında Portekiz`in Lizbon kentindeki AGİT Zirvesi`nde yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar sizlerce bilinmektedir. AGİT`in bu zirve toplantısında bu örgütle ilgili küresel önem, uluslararası önem ifade eden birçok konuların arasında Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı da masaya yatırılmıştır. Orada Azerbaycan kendi meşru isteklerini öne sürmüş, Ermenistan`ın Azerbaycan`a yönelik yaptığı saldırıyı birkez daha kınamış ve onların bu saldırgan politikasını dünyada birkez daha ortaya koymuştur, bu sorunun barışçıl yoldan çözümü hakkında bir kez daha beyanatta bulunmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda biz olumlu sonuç elde etmişiz. O da şundan ibaret ki, Lizbon Zirve toplantısına katılmış tüm devlet başkanları, hükümet başkanları hepsi beraber Azerbaycan`ın haklı davasını savunmuşlar, sorunun barış yoluyla çözümü için öne sürülmüş temel ilkeleri - Azerbaycan Cumhuriyeti`nin toprak bütünlüğünün tanınması ve sağlanması, Dağlık Karabağ`a sadece ve sadece Azerbaycan Cumhuriyeti`nin içinde statü verilmesi ilkelerini desteklemiş ve bu konuda size belli olan şu belgeyi kabul etmişler. Düşünüyorum ki, bu, sorunun barış yolula çözümlenmesi yönünde, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin toprak bütünlüğünün sağlanması için atılan çok değerli bir adımdır. Eminim, yapılan bu iş, elde edilen sonuç ileride bizi daha başarılı sonuçlara ulaştıracaktır.

Bunların hepsi şunu gösteriyor, biz hem ülkemizin egemenliğini, toprak bütünlüğünü korumak için çalışıyoruz, hem de vatandaşlarımızın, halkımızn refahını iyileştirmeye, oluşmuş ortamda farklı ve yeni yöntemleri kullanarak ekonomiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu dizide de iletişim sisteminin geliştirilmesi önemli alanlardan biridir. İşte bu yüzden ben bugünkü olayla ilgili böyle bir tutum sergilemişim. Onun için de siz burada toplanmışsınız ve ben buraya gelmişimdir.

Bu olay nedeniyle ben iletişimalanındaçalışanlarımızı kutluyorum, Türkiye Cumhuriyeti`nden Azerbaycan`a buyurmuş ve Azerbaycan`la ortak çalışma yapmış, iyi sonuçlar sağlamış olan Türkiye şirketlerini ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerini yürekten kutluyorum. Sizin hepinizi kutluyor, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyorum!

Değerli kardeşler, hepinize birkez daha saygı ve ihtiramımı sunar, size esenlikler, mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim.