Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Varna - Poti-Batumi-İlichevsk feribot hattının törenli açılışında konuşması - Poti limanı, 17 Nisan 1999


Ekselansları Gürcistan Cumhurbaşkanı, Sayın Eduard Şevardnadze!

Ekselansları Ukrayna Cumhurbaşkanı, Sayın Leonid Kuchma!

Saygıdeğer bayanlar ve baylar, arkadaşlar!

Sizin hepinizi önemli bir olay - Poti-İlichevsk-Varna feribot hattının açılışı vesilesiyle yürekten kutlarım.

Poti-İlichevsk feribot hattı Trans Kafkasya koridorunun önemli bir ögesi ve parçasıdır. Bugün TRACECA planları, TRACECA programının uygulanmasına yönelik planlarımız gerçeğe dönüşüyor. Birkaç yıl önce Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında Orta Asya`yı Avrupa'ya ve Avrupa`yı Orta Asya'ya bağlayan Trans Hazar ulaştırma koridorunun geliştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı. Sonra bu güzergah üzerinde bulunan diğer devletler de aynı sözleşmeye katıldılar.

Ülkelerimizde bir dizi diğer etkinlikler de yapıldı ve bunlar Kafkasya`da Doğu-Batı TRACECA programının gerçekleştirilmesini sağladı. Geçen yıl eylül ayında Bakü`de TRACECA programına ilişkin, Büyük tarihi İpek Yolunun restorasyonu konulu uluslararası konferans düzenlendi. Bugün biz hepimiz TRACECA programının, tarihi İpek Yolunun restorasyonunun gerçekleşmesi için seferber olduk, zira bu, ülkelerimizin hepsine büyük ekonomik yarar sağlamaktadır. Bu yüzdendir ki, Poti-İlichevsk feribot hattının - Ukrayna, Karadeniz Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan vs. üzerinden yüklerin başarıyla Batı'dan Doğu`ya, Doğu`dan Batı`ya taşınmasını sağlayacak hattın yapılması bizim planlarımızın son derece önemli bir halkasıdır, Büyük İpek yolunun canlandırılması programının önemli bir halkasıdır.

Biz Azerbaycan`da buna büyük önem veriyoruz. Trans Hazar koridorunun başarılı bir şekilde gelişmesi için herşeyi yapıyoruz ve bu ulaştırma koridorunun olanaklarını genişletmek ve yüklerin Batı`dan Doğu`ya, Doğu`dan Batı`ya daha etkin taşınmasını sağlamak için ileride de herşeyi yapacağız.

Bugün bana bu törene katılma olanağı sağlandığı için memnunum. Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Eduard Şevardnadze`yi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Leonid Kuchma`yı, Avrupa Birliği`nin, Doğu-Batı ulaşım koridorunun gerçekleşmesinde yer alan tüm ülkelerin burada bulunan temsilcilerini kutluyorum ve herkese refah ve başarılar, bu dev projenin gelişmesi için yeni olağanüstü çalışmalara imza atmalarını dilerim.

Poti-İlichevsk feribot hattı projesinin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür eder ve sayın dostlar, sizin hepinize başarılarınızın devamını dilerim. İlginize teşekkür ederim.

Çeviri "Haydar Aliyev`in petrol stratejisi Azerbaycan`ın bağımsızlığı ve refahı için" kitabından - ("NUROL" yayınları, Bakü, 2001, sayfa 185) yapılmıştır.

Genel tarihi bilgiler

EKONOMİ

Bilgi notu

Azerbaycan - BDT ekonomik ilişkileri