Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Hocalı Soykırımının 5. yıldönümü ile ilgili Azerbaycan halkına seslenişi - Bakü, 25 Şubat 1997


Değerli soydaşlar!

Beş sene önce - 26 Şubat 1992`de Ermenistan silahlı birlikleri emperyalist güçlerin doğrudan katılımı ve desteği ile Azerbaycan halkına yönelik daha bir kanlı saldırıda bulunarak tarihte eşi görülmemiş Hocalı soykırımını yaptılar. Hocalı kentinin binlerce silahsız sivil insanı, çağdaş silahlarla donatılmış düşmanın ani ve acımasız saldırısına uğradı. Yüzlerce suçsuz kişi toplu halde katledildi, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, hatta bebekler en korkunç yöntem ve araçlar kullanılarak öldürüldü, rehin alınan kişiler insanlığa sığmayan hakaretlere, onur kırıcı muamelelere katlanmak zorunda kaldılar. Yedi bin nüfusu olan şehir yerle bir edildi.

Dönemin iktidarının Azerbaycan`ın ulusal bağımsızlığına ve halkımıza karşı haince tutumu, anayasada belirlenen görevinin gereklerine kayıtsız kalması, ardı arası kesilmeyen siyasi iktidar oyunları, cumhuriyette baş alıp giden anarşi ve kaos, farklı siyasetçilerin sinsi niyetleri bu tarihi facianın yapılmasına yönelik ortamın sağlanmasına doğrudan katkıda bulunmuştur. Uzun süre dört bir yanı düşmanla kuşatılmış ve kaderin umuduna terkedilen vatandaşlarımızın yardım haykırışını duymazdan geldiler, Hocalı`nın kurtarılması için reel olanakların bulunmasına rağmen, suçsuz insanlar amaçlı bir şekilde bu ulusal katliama sürüklendi.

Hocalı Soykırımı, Ermeni faşizminin içyüzünü birkez daha açıp gösteren, yalnız Azerbaycan halkına değil, tün insanlığa karşı işlenmiş tarihi bir cinayettir ve uluslararası hukuka uygun uygar dünya tarafından kınanmalıdır.

Halkımızı temin etmek isterim ki, bu kan yerde kalmayacak, Hocalı Soykırımında suçlu herkesin kendi suç eylemine ve milli ihanetine göre halk önünde cevap vermesi gerekecektir. Bunu bizden şehitlerimizin endişeli ruhu istiyor.

Bu milli matem gününde halkımıza başın sağolsun diyor, tüm şehitlerimize, Hocalı`nın suçsuz kurbanlarına Tanrıdan rahmet diliyorum. Yiğit Azerbaycan halkını, her zaman olduğu gibi, dert karşısında bükülmemeye, bağımsızlığımızın sonsuza kadar devam etmesi için daha metin ve cesur olmaya çağırıyorum. Biz ulusal manevi bütünlüğümüz sayesinde Azerbaycan`ın devlet geleneği etrafında kenetlenerek adaletin zaferini sağlayacağız.

Haydar Aliyev,

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Çeviri "Haydar Aliyev: Bağımsızlığımız sonsuza dek devam edecektir (konuşmalar, nutuklar, bildiriler, demeçler, mektuplar, seslenişler, kararlar) - 8. cilt Azerneşr, Bakü-1998 sayfa 401" kitabından yapılmıştır