Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Fransa Cumhurbaşkanı Jaques Chirac ile görüşmede konuşması - 13 Ocak 1997, Elysée Sarayı, Paris


Sayın Cumhurbaşkanı! Azerbaycan hakkında söylediğiniz güzel kelimeler ve resmi ziyaret için beni Fransa`ya davet ettiğiniz için Size teşekkür ediyorum ve bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Avrupa`nın tüm ülkeleri ile, keza Fransa ile ilişkilerini pekiştirmeye büyük özen gösterdiğini belirtmek istiyorum.

Merhum Cumhurbaşkanı François Mitterand`ın daveti üzerine ben 1993 yılında resmi ziyaret için Fransa`da bulunduğum sırada Azerbaycan ile Fransa arasında imzalanmış belgeler ülkelerimizin işbirliği için sağlam bir zemin oluşturmuştur. Şunu hatırlatmak isterim ki, aynı belgeler ülkemiz parlamentosu tarafından onaylanmıştır ve başarılı bir biçimde uygulanmaktdır. Şimdi konu ülkelerimiz arasında ekonomi, kültür ve diğer alanlarda işbirliğinin yoğunlaştırılmasının zorunluluğu ve bunu başarmakla ilgilidir.

Demokratik gelişme yolunu seçen bağımsız ülkemiz için en acılı sorun Ermenistan`ın Azerbaycan`a yönelik askeri saldırısıdır. Bu saldırı sonucunda cumhuriyetimizin topraklarının yüzde 20`si işgal edilmiş, sürekli yaşadıkları yerlerden zorla göç ettirilmiş bir milyondan fazla vatandaşımız çadırlarda çok kötü koşullar altında yaşamak zorunda kalmışlar ve bu durum bugün de sürüyor. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin başlatmış olduğu bu savaş sonucunda ülkemiz ağır maddi ve manevi zararlara uğramıştır. Nitekim sadece Azerbaycan haritasını inceleyerek tüm bunlar hakkında geniş bilgi edinmek mümkündür. Fakat biz anlaşmazlığı barış yoluyla çözmek istiyoruz, Mayıs 1994`te savaşta sağlanmış ateşkesten işte bu amaçla faydalanmak istiyoruz. Eminiz, askeri ihtilafın barışçıl yoldan giderilmesi alanında AGİT Minsk Grubu çerçevesinde ve bir çok büyük devletlerin aracılığıyla yapılan görüşmelerden sonuç alınacak, Ermenistan`ı kendi saldırgan niyetinden vaz geçmek zorunda bırakacaktır.

1994 yılında Aralık ayı başlarında AGİT üyesi ülkelerin devlet başkanlarının Lizbon Zirvesi`nde kabul edilmiş bildirinin Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının giderilmesinde çok büyük önemi olduğunu vurgulamanın yanı sıra, biz hem de Lizbon`da Fransa`nın Azerbaycan`ın tutumunu desteklemesinden memnun olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ülkemiz savaş değil, barış istiyor ve bu nedenle de yapıcı bir tutum izliyoruz. Ben eminim, Lizbon`da kabul edilmiş üç temel ilke- Azerbaycan`ın ve Ermenistan`ın toprak bütünlüğünün tanınması, Azerbaycan devletinin sınırları içinde Dağlık Karabağ`a en geniş özerkllik statüsünün verimesi ve Dağlık Karabağ`ın tüm nüfusunun güvenliğinin güvence altına alınması ilkeleri anlaşmazlığın barış yoluyla kısa sürede çözümlenmesinde önemli rol oynayacaktır.

Biz şunu esefle belirtiriz ki, Ermenistan uluslararası örgütlerin bildirilerini ve tüm ülkeler tarafından kabul görmüş hukuk normlarını umursamamaya devam ediyor, askeri itilafın giderilmesi için somut adımlar atmıyor. Biz Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ülkemiz topraklarından çıkarılmasını, Azerbaycan`ın toprak bütünlüğünün, sınırların dokunulmazlığının yeniden sağlanmasını, yerinden, yurdundan zorla göç ettirilmiş göçmenlerin kendi öz topraklarına geri dönmelerini istiyoruz.

Fransa`nın ülkemizle ilişkilere özel önem vermesinden memnun olduğumu belirtiyorum ve eminim, Fransa diğer devletlerle birlikte Minsk Grubu`nun aktif üyesi olarak kendi faaliyetini daha da yaygınlaştıracak ve Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının kısa sürede çözümlenmesi için kendi nüfuzunu kullanma yönündeki çabalarını artıracaktır.

Cumhuriyetimizdeki sosyopolitik durum istikrarlıdır ve Azerbaycan`da demokratik hukuk devletinin kurulması ve reformların uygulanması alanında büyük çalışmalar yapıyor. Piyasa ekonomisi yolunu izleyen cumhuriyetimiz dünya devletleri ile sıkı ilişkiler kurmak için ciddi özen gösteriyor. Ülkemiz Hazar`ın Azerbaycan`a ait bölümünde yatakların ortak işlenmesi konusunda dünyanın birçok nüfuzlu şirketleri ile anlaşmalar imzalamıştır ve bu anlaşmalar düzenli bir biçimde uygulanıyor. Cumhuriyetimizin Fransa`nın "Elf Akiten" ve diğer Fransız şirketleriyle işbirliği sürekli olarak gelişmektedir ve ben bundan çok memnunum. Şunu birkez daha belirtmek isterim ki, yabancı işadamlarının faaliyeti için Azerbaycan`da geniş olanaklar mevcuttur. "Lenkeran-deniz" ve "Talış-deniz" yataklarının ortak işlenmesine ilişkin anlaşmanın bugün Paris`te, Fransız Cumhurbaşkanlığı`nın konutu olan Elysée sarayında Fransa ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının katılımyla imzalanması ülkelerimizin ekonomik ilişkilerinin önemli bir gelişme kaydetmesi açısından tarihi bir olay olacaktır, ben bundan emin olduğumu belirtirim.

Cumhurbaşkanı Jaques Chirac`ın ülkemize dostça yaklaşımı bizi son derece memnun etmektedir ve ben şundan emin olduğumu bir kez daha belrtmek istiyorum ki, her ikisi de Avrupa`da bulunan ülkelerimizin ve halklarımızın ilişkileri bundan böyle daha da güçlenecek ve gelişlecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı, ben Sizi ülkemize resmi ziyarete davet ediyorum.

"Haydar Aliyev: Bağımsızlığımız sonsuza dek sürecektir" (konuşmalar, nutuklar, bildiriler, demeçler, mektuplar, çağrılar, kararlar ) -"Azerneşr", Bakü-1998. .8.Cilt, sayfa 240-242.