‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Doğu-Batı enerji koridoru bir ‎gerçektir" konulu uluslararası konferansta konuşması" - (25 Şubat 2003 yılı, Washington) - ‎belgesine ilişkin tarihi vesika


23-26 Şubat 2003 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ABD Başkanı George Bush'un daveti üzerine bu ülkeye resmi ziyaret yapmıştır. Ziyaret çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ABD Başkanı George Bush, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuştur. Ziyaretin gerçekleştirilme amacı "Doğu-Batı Enerji Koridoru bir gerçektir" konulu Hazar'ın enerji rezervlerinin dünya piyasalarına ulaştırılmasına hizmet edecek Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ile ilgili düzenlenen "Doğu-Batı Enerji Koridoru bir gerçektir" konulu konferansa katılmaktı. 25 Şubat'ta düzenlenen uluslararası konferans Amerikan-Azerbaycan Ticaret Odası, Amerikan-Gürcü İş Konseyi ve Amerikan-Türk Konseyi'nin ortak girişimi üzerine düzenlenmiştir. Konferansın açılışını ABD Dışişleri Bakanlığı Hazar Havzası Danışmanı Steve Mann yapmıştır. Daha sonra bu tür geniş kapsamlı projelerin bölgenin kalkınması açısından büyük önem taşıması konusunda Amerikan-Türk Konseyi'nin başkanı Frenk Skoukroft, Azerbaycan Uluslararası İşletme Şirketi'nin Başkanı David Woodward, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin Başkanı Natik Aliyev, Gürcistan Petrol Şirketi'nin Başkanı Georgi Çanturiya, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Yurdakul Yiğitgüden birer konuşma yapmışlar.

Doğu-Batı enetji koridorunun faaliyete geçmesinin öncelikli koşulu Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç petrol boru hattının hizmete açılmasıdır. 1760 kilometre uzunluğundaki boru hattı yıllık olarak 40-60 milyon ton petrol taşıma kapasitesindedir. Onun mali değeri 3 milyar dolardan fazladır. Halihazırda son çalışmalarının yapıldığı petrol hattının 2005 yılının ilk yarıyılında devreye gireceği beklenmektedir.

Uluslararsı konferansta konuşma yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Doğu-Batı enerji koridorunun sadece bölge açısından önemlilik arz etmekle kalmadığını, hem de küresel bütünleşmenin pekiştirilmesi açısından da gerekli olduğunu vurgulamıştır.

Tarihi vesiha 18 Ocak 2005 yılında düzenlenmiştir