Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Bayan Benazir Butto tarafından onuruna verilen resmi yemekte konuşması - 10 Nisan 1996


Sayın Bayan Benazir Butto!

Sayın bayanlar ve baylar!

Sizleri Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan halkı adına içtenlikle selamlar, size ve sizin şahsınızda tüm Pakistan halkına saygı ve sevgilerimi sunarım.

İkinci gündür, biz sizin ülkenizde, Pakistan torpağında bulunuyoruz. Burada kendimizi çok sıcak bir ortamda hissediyoruz. Bize gösterilen ilgi, alaka ve konukseverlik için size içtenlikle teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan, bugün sizinle yaptığımız görüşmelerin çok verimli olduğunu düşünüyorum, nitekim bunun sonucunda Pakistan-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önem arz eden dokuz anlaşma imzalandı. Geçen yıl Ekim ayında Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Faruh Ahmet Han Leghari’nin Azerbaycan'a resmi ziyareti sırasında yapılan görüşmeler, imzalanan anlaşmalar ve dünden başlayan resmi ziyaretim sırasında Pakistan Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan Benazir Butto ile yaptığım görüşmeler, imzalanan anlaşmalar, belgeler Pakistan-Azerbaycan ilişkileri tarihinde yeni bir aşamayı oluşturuyor. Pakistan ile Azerbaycan arasında dostluk  ve sıkı bir işbirliğinin sağlandığını kararlılıkla söyleyebiliriz. Azerbaycan’ın bu dostluk ve işbirliğine bağlı kalacağını ve bunların geliştirilmesi için çaba göstereceğini beyan ederim.

Dünyanın büyük devletlerinden, Asya'nın en büyük devletlerinden biri olan Pakistan, elli yıllık bağımsızlık döneminde büyük başarılara imza attı. Biz bu başarıları çok takdir ediyor ve bir dost olarak bunlara seviniyoruz. Pakistan'ın yaptığı ekonomik reformlar, ülkede yaşanan demokratik süreçler halkın refahını artırdı, devletin yürüttüğü barışçı dış politika uluslararası konumunu daha da güçlendirdi, nüfuzunu, itibarını yükseltti.

Pakistan'ın elde ettiği başarıları ve izlediği politikayı bir dost ülke olarak destekliyor, özellikle Asya kıtasında barış ve huzurun sağlanması icin yaptığı çalışmaları, ileride de bağımsızlığın sürdürülmesi alanındaki tutumunu destekliyoruz. Tüm uluslararası kuruluşlarda Pakistan ile işbirliği yaparak onun haklı davasını her zaman desteklediğimizi bildirdik. Bugün de biz Keşmir sorunuyla ilgili tavrımızı ortaya koyduk. Yaptığımız görüşmeler Pakistan-Azerbaycan ilişkilerinin çok büyük gelişme olanaklarının, geleceğinin olduğunu gösteriyor. Ekonomik ilişkilerin gelişmesi için ortak çalışmalar yaparak başarılar elde edebiliriz.

Ortak çalışmaların yapılması için ben Pakistan temsilcilerini Azerbaycan'a davet ettim ve bugün de davet ediyorum. Bu işbirliğinin gelişmesi için her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olabilirisniz.

Gelecek yıl Pakistan bağımsızlığının 50.yıldönümünü kutlayacaktır. Azerbaycan ise bağımsızlığının ancak beşinci yılını yaşıyor. Bağımsızlığımızı pekiştirme, egemenliğimizi savunma konusunda ülkemizin önünde çok ağır ve zorlu sorunlar var. Bizim en acılı sorunumuz Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik silahlı saldırısı ve bunun sonucunda ülkemizin maruz kaldığı zarardır. Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilmiştir, bir milyondan fazla vatandaşımız  yerinden yurdundan edilerek mülteci durumuna düşmüştür.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı silahlı saldırıda bulunması, bir saldırgan olması konusunda Pakistan, her zaman çok adil bir tavır sergileyerek Ermenistan'ın saldırganlığını hep kınadı. Dün ve bugün yapılan görüşmelerde de, şimdi burada Sayın Başbakan’ın konuşmasında da bu saldırı bir kez daha kınandı. Bütün bunlar için ben Pakistan devletine, hükümetine, Başbakan Sayın Benazir Butto’ya teşekkür ederim .

Azerbaycan'ın ekonomik sıkıntıları, bir milyondan fazla mültecinin zor durumda olması nedeniyle bugün Sayın Başbakan Benazir Butto, yerinden yurdundan kovularak çadırlarda barınan vatandaşlarımıza 1 milyon dolar tutarında yardım gösterilmesi yönünde bir açıklama yaptı . Bu yardım, bu haber için teşekkür ederim. Bir kez daha beyan ederim ki, Pakistan ile Azerbaycan arasında sarsılmaz bir dostluk, işbirliği vardır, ülkemiz bu ilişkilere hep bağlı kalacaktır. Geçmişi çok eskilere uzanan Pakistan ülkesine, halkına, Pakistan topraklarına Azerbaycan halkı ve şahsım adına bir kez daha saygı ve sevgimi sunuyorum.

Pakistan'da  yapılan reform ve demokratik değişiklikler sonucunda ülkenin güçlü ekonomik potansiyelinin insanlarınızın refahının artması bakımından çok büyük fayda sağlayacağı konusundaki inancımı belirtmek isterim.

Sayın arkadaşlar, ben Pakistan'a ilk kez geliyorum. Fakat Pakistan, onun geçmişi, 50 yıl zarfında  bağımsızlık uğruna verdiği mücadele hakkında çok geniş bir bilgi sahibiyim. Pakistan halkının bağımsızlığını kazandıktan sonra bağımsızlık adına topraklarında, ülkesinde yaptığı çalışmalar dünyaca bilinmektedir. Ülkenizin bağımsızlığı uğruna verdiği mücadele dünyada,  keza Azerbaycan'da büyük yankı uyandırdı. Aynı yıllar Pakistan'ın hayatında bunalımlı dönemler oldu, büyük çatışmalar, devletin kuruluş sürecinde zorluklar yaşandı. Fakat halkınız sağduyulu davranarak tüm bunların üstesinden geldi ve Pakistan, büyük bir devlet olarak Dünya Birliği'nde hak ettiği yeri aldı.

Pakistan'ın yakın dönem tarihine değinmekle birlikte ben ülkenin hayatında, bugününde büyük emeği geçmiş Pakistan'ın şimdiki Başbakanı Sayın Benazir Butto'nun babası rahmetli Zülfikar Butto'nun yararlılıklarını büyük saygıyla anıyorum. Zülfikar Butto'nun kızı, Sayın Bayan Benazir Butto babasının işini sürdürerek Pakistan'ın zorlu döneminde halkına büyük hizmetlerde bulundu. Bu fırsattan yararlanarak Buttolar ailesine ve Başbakan Bayan Benazir Butto’ya saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

Pakistan halkına bağımsızlık yolunda yeni zaferler, yeni başarılar dilerim. Pakistan devletine, hükümetine önünüzdeki büyük hedeflerin gerçekleştirilmesinde başarılar dilerim. Azerbaycan halkının dostu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Bayan Benazir Butto’ya saygı ve hürmetlerimi sunarım. Teşekkür ederim.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Asya

Bilgi notu

DIŞ POLİTİKA