‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in demeci" - (4 Şubat 1998 yılı, ‎Bakü) belgesine ilişkin tarihi vesika


Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığının barışçıl yolla çözümü konusunda kimi dönemlerde tarafların tutumları arasında bir takım yakınlaşmalar gözlemlense bile, Ermenistan'da yaşanan süreçler bu yakınlaşmanın gelişmesine engel olmuştur.

10 Ekim 1997 yılında Strazburg'da Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev anlaşmazlığın aşamalı çözümüne ilişkin planı onaylamışlardı. Plan Ermenistan - Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığının barışçıl yollardan çözüme kavuşturulması amacıyla oluşturulmuş AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının - ABD ve Fransa'nın girişimi üzerine düzenlenmiştir. Söz konusu plan şu aşamalardan oluşmaktaydı:

1. Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından işgal edilmiş Dağlık Karabağ sınırında bulunan 6 bölgesinin (Kelbecer, Ağdam, Fuzuli, Cebrayil, Kubadlı, Zengilan) boşaltılması, zorla göç ettirilmiş Azerbaycanlı mültecilerin bu bölgelere geri dönmesi, Azerbaycan'dan Ermenistan'a ve Dağlık Karabağ'a kadar uzanan komünikasyon hatlarının açılması.

2. Dağlık Karabağ'ın statüsünün belirlenmesi ves.

Fakat Ermenistan'daki köktenci, militarizm yanlısı çevrelerin baskısı sonucunda L.Ter-Petrosyan 1998 yılı Şubat ayı başında cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Sonuçta, "aşamalı çözüm" planı başarısızlıkla sonuçlandı.

L.Ter-Petrosyan, son dönemlerde basına verdiği demeçlerde anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasında "aşamalı çözüm" planını bugün en uygun yol olarak gördüğünü söylüyor. ABD gezisi sonrasında L.Ter-Petrosyan Dağlık Karabağ sorununun çözümünün Ermeni tarafı için giderek zorlaştığını, anlaşmazlığın giderilmesinde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirtmiştir. Onun sözlerine göre, 1997 yılından bugüne kadar Ermenistan tarafı birçok fırsatları kaçırmıştır. Herşeyden önce ülke dışına göç etmiş insan gücünden yoksun kalmıştır. Ekonomik kalkınma açısından zamanı da kaybetmiştir. Bu ise ülkenin bölgedeki komşularından geri kalmasına neden olmuştur.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'ın istifa etmesi ile ilgili 4 Şubat 1998 tarihinde yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabğ anlaşmazlığının barışçıl yolla ve AGİT Minsk Grubu çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurgulamıştır.

Tarihi vesika 29 Aralık 2004 yılında düzenlenmiştir