‎"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Hırvatistan Cumhuriyeti'nin Ankara ve Bakü ‎Büyükelçisi Ivica Tomić ile görüşmesinden" (26 Haziran 2000 yılı) belgesine ilişkin tarihi ‎vesika


Azerbaycan ve Hırvatistan arasındaki ilişkiler kendine özgü bir niteliğe sahiptir. Her iki devlet sosyalist düzeninin çökmesinin ardından bağımsızlık kazanmıştır. Bu ülkelerde bağımsızlığa geçit sırasında yıkıcı savaşlar yaşanmış ve nitekim onlar bağımsız devlet düzenini zorlu ve karmaşık koşullar altında geliştirmişler. Çağdaş dönemde hem Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, hem Hırvatistan'ın dış politikaları Batılı Avrupa kuruluşlarına eğilimleri ile benzer nitelikler taşıyor.

Azerbaycan-Hırvatistan diplomatik ilişkilerinin oluşması ile ilgili anlaşma Ocak 1995'te imzalanmıştır. Son dönemlere kadar ülkeler birbirinde büyükelçilik bulundurmamaktadır, Hırvatistan'ı Azerbaycan'da Ankara Büyükelçisi temsil etmektedir.

Pekçok benzer özellikler taşıyan ve bağımsızlıklarını yeni kazanan devletler olarak Hırvatistan ve Azerbaycan uluslararası örgütlerde, özellikle Avrupa Konseyi'nde etkin işbirliği yapıyorlar. Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Hırvatistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır. Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'ne üye olması için de Hırvatistan milletvekili deleyasyonu bu konuda lehine oy kullanarak hep yardımda bulunmuştur.

26 Temmuz 2000 tarihinde Hırvatistan'ın Ankara ve Bakü Büyükelçisi Ivica Tomić'in Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile bir görüşmesi yapılmıştır. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu, uluslararası örgütlerde işbirliği, Hırvatistan'ın Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ile ilgili tutumu ele alınmıştır. Ivica Tomić birkez daha ülkesinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını beyan etmiştir. O, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stipe Mesić'in mektubunu Haydar Aliyev'e sunmuştur.

İki devlet arasındakli ilişkilerin daha geniş alanları kapsaması yönünde çok önemli adımlardan biri de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Haziran 2005'te Hırvatistan'ı ziyarette bulunmasıdır. Aynı ziyaret sırasında devletlerin dış politikası, devlet makamları arasında ve kültür alanında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Ivica Tomić ile görüşmesinde Hırvatistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklemesinin ve Avrupa Konseyi'ne üye olması için yapılan yardımın Azerbaycan açısından büyük önem taşıdığını vurgulamıştır.

Tarihi vesika 7 Ağustos 2006 yılında düzenlenmiştir