Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwaśniewski ile başbaşa görüşmesi - Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Varşova, 26 Ağustos 1997


Sayın Kwaśniewski!

Polonya’ya resmi ziyarete davetinizden dolayı ve içten ağırlama için öncelikle teşekkür ediyor ve bağımsız Azerbaycan devletinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla Polonya'yı ilk ziyaretimi tarihi bir gelişme olarak nitelendiriyorum.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandığını ve bu bağımsızlığın ebedi  sarsılmaz olduğunu belirtirim. Ne var ki ülkemiz bağımsızlığını kazandıktan sonra sorunlarla karşılaştı. Bunlardan en acı  olanı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ele geçirmek amacıyla Ermenistan'ın ülkemize karşı yaptığı askeri saldırıdır. Bu saldırı sonucunda Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından işgal edildi, bir milyondan fazla vatandaşımız yerinden yurdundan zorla kovuldu ve şu an çoğu zorlu koşullarda çadırlarda barınıyor. Bütün bunlara rağmen, biz sorunun barışçıl çözümüne çalışıyoruz ve 1994 yılının Mayıs ayında ateşkes anlaşması sağlandı.

Bu arada Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumunun sorunun çözümüne engel oluşturduğunu hatırlatayım. Ermenistan, AGİT Lizbon Zirvesi'nde onaylanan ilkeleri, dönemin Minsk Grubu  eşbaşkanlarının önerilerini kabul etmiyor. Azerbaycan tarafı, Minsk Grubu eşbaşkanlarının son önerilerini görüşme sürecinin yoğunlaştırılması adına bir temel olarak değerlendirdi ve biz sorunun Lizbon ilkelerine uygun bir şekilde çözümünden yanayız. Ayrıca Azerbaycan’ın kimsenin toprağına göz koymadığını ve bu arada kendi topraklarının bir karışını dahi kimseye vermeyeceğini bilhassa vurguluyorum.

Azerbaycan'da ülkeiçi durumdan bahsederken, ilk zamanlarda ülkede istikrarın olmaması yüzünden yapılanma çalışmaları ile hemen hemen hiç ilgilenemedik. Şimdi durum değişti . Azerbaycan'da sosyo-politik istikrar sağlanmıştır. Biz laik demokratik hukuk devletini kuruyoruz. Ülkenin ilk demokratik Anayasası kabul edildi, çok partili seçimler sonucu demokratik parlamento oluşturuldu. Ayrıca Azerbaycan, sınırlarını kendisi koruduğunu, ülkede herhangi yabancı kuvvetin konuşlanmadığını belirteyim. Biz kendi kaderimizi kendimiz tayin etmek istiyoruz ve bunu yapıyoruz.

Azerbaycan, Avrupa kuruluşları ile entegrasyona büyük önem veriyor ve NATO'nun  Barış için ortaklık  programına katılıyor. Ben AGİT Lizbon Zirvesi'nde Azerbaycan'ın haklı tutumunu desteklediği için Sayın Cumhubaşkanı Kwaśniewski Size ve Polonya devletine şükranlarımı sunar ve  AGİT’in gelecek dönem başkanlığını yapacak olan Polonya'nın, Ermenistan-Azerbaycan sorununun barışçıl çözümüne yönelik desteğine de ayrıca çok güvendiğimizi belirtirim.

Sayın Cumhurbaşkanı, ülkemizde yaşanan değişimler, ekonomik reform, özelleştirme programının uygulanması hakkında bilgi vermekle birlikte, Azerbaycan’ın piyasa ekonomisi yolunu izlediğini belirtirim. Tüm  dünya devletleri ile ilişkileri geliştirmek isteyen Azerbaycan, ülkemizin petrol yataklarının ortak işlenmesi için yabancı şirketlerle anlaşmalar imzaldı, ihraç boru hatlarının güzergahlarını tespit etti ve günümüzde faaliyette olan Avrasya ulaşım koridoru konusunda anlaşmaların sağlanması için aktif çabalarda bulundu.

Avrupa'da elverişli konuma sahip olan Polonya’nın da aynı koridordan faydalanabileceğini belirtirim. Azerbaycan, Avrupa'nın büyük devletlerinden biri olan Polonya ile işbirliğini dış politikasının önemli bir parçası olarak görüyor.

Görüşmemizin sonunda ben Sizi ülkemize resmi ziyarete davet ediyorum.