Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile görüşmesinden - 14 Aralık 1994


... Zirve toplantısında yaptığım konuşmamla ilgili içten sözleriniz için size teşekkür eder ve belirtirim ki, ben de sizin konuşmanızı çok büyük ilgiyle dinledim. Siz de kendi konuşmanızda bizi tedirgin eden konulara geniş yer verdiniz.

Şunu ifade etmek isterim ki, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı genç bağımsız cumhuriyetimiz açısından pekçok soruna yol açmıştır: Topraklarımızın yüzde 20'si işgal edilmiştir, mültecilerimizin sayısı 1 milyonun üzerindedir. Bizi daha fazla endişelendiren konu, mültecilerin son derece zorlu koşullar altında yaşamasıdır ve kışın yaklaşması onların sıkıntılarını daha da artırmıştır. Fakat tüm zorluklara rağmen biz sorunun barışçı yoldan çözümünden yanayız ve bu doğrultuda bir dizi adımlar atmış bulunuyoruz...

Ben sizi Azerbaycan'a davet ediyorum.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Arap Dünyası

Bilgi notu

DIŞ POLİTİKA