Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Azerbaycan`daki Almanya Federal Cumhuriyeti büyükelçiliğinin Almanya`nın milli bayramı - Birleşme Günü nedeniyle düzenlediği resepsiyonda konuşması - 3 Ekim 1997


Sayın Büyükelçi!

Sayın Bayanlar ve Baylar!

Ben sizi milli bayram - Almanya`nın birleşmesinin 7.yıldönümü nedeniyle kutlarım. Alman halkına barış, huzur ve mutluluklar dilerim.

Almanya`nın yedi sene önce birleşmesi bu ülkenin tarihinde, Alman halkının yaşamında çok önemli bir gelişme oldu. Bu, Avrupa`nın ve şöyle demek uygunsa, tüm dünyanın yaşamında çok önemli bir olay oldu. En nihayet, bu olayla birlikte tüm Almanların istek ve dilekleri gerçekleşti. Onun yanı sıra Almanya`da, keza dünyada barışın, huzurun pekişmesi açısından çok yararlı ve çok önemli bir gelişme oldu.

Bölünmenin, ayrılmanın bir halk için ne kadar acılı olduğunun hep bilincinde olan Azerbaycan halkı, Almanya`nın birleşmesini büyük sevinçle karşıladı ve bugün ben sizi tüm Azerbaycan halkı adına bu bayram vesilesiyle birkez daha kutlarım.

Birleşmiş Almanya`nın yaşamında özellikle, onun doğu bölümünde yedi sene içinde büyük, ciddi boyutlarda ekonomik, siyasi ve sosyal dönüşümler gerçekleşmiştir.

Ben tüm Almanları bu kazanımlardan dolayı kutlarım. Belirtmek isterim ki, biz hep Almanya`yı Avrupa`nın merkezinde tek bütün, kudretli bir devlet olarak görmek istiyoruz. Aynı zamanda Almanya`nın ve Alman halkının ileride hep evrensel değerlere bağlı kalacağına, demokrasi ilkelerine bağlı kalacağına, insan haklarının korunması ilkelerine bağlı kalacağına ve Avrupa`da, dünyada barışı, huzuru savunacağına inanıyoruz.

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Almanya ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkiler kuruldu. Memnuniyetle kaydederim ki, gerçekten, bundan kısa bir süre sonra Almanya devleti Azerbaycan`da büyükelçiliğini açtı ve şimdi hem Almanya`nın Azerbaycan büykelçiliği, hem Azerbaycan`ın Almanya Büyükelçiliği çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Bunların sonucunda Almanya ile bağımsız Azerbaycan arasında hemen hemen tüm alanlarda yoğun bir işbirliği sağlanmıştır. Biz bu işbirliğine çok değer veriyoruz, ileride bunun daha geniş alanları kapsamasına çalışacağız.

Geçen sene Mayıs ayında resmi ziyaret için Almanya`da bulunduğum sırada yaptığım görüşmeler, sağlanan uzlaşmalar ve Federal Şansölye Helmut Kohl, Federal Cumhurbaşkanı Roman Herzog, Federal Dışişleri Bakanı Sayın Kinkel ile bir kaç defa yaptığımız görüşme ve toplantı hem Almanya`da, hem uluslararası örgütlerde, hem de Azerbaycan`da ilişkilerimizin gelişmesinde çok önemli rol oynadı. Almanya devletinin, uluslararası topluluk üyesi her ülkenin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının dokunulmaz olduğuna ilişkin değişmez politikası ve değişmez tutumu bizi hep sevindiriyor. Almanya`nın özellikle Ermenistan-Azerbaycan sorunu ile ilgili adil, ilkesel, uluslararası hukuk normlarına uygun tutumunu, bu alanda Azerbaycan`a verdiği desteği biz çok takdir ediyoruz. AGİT Minsk Grubu üyesi Almanya Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının barışçıl çözümü için çaba gösteriyor. Son dönemlerde Almanya hükûmetinin bu konuya yönelik dikkat ve hassasiyetinin bugün birkez daha altını çizerim.

AGİT Lizbon Zirvesinde Almanya hükûmeti ile yaptığımız işbirliğinin ilişkilerimizde özel bir yeri vardır. Asıl bu işbirliği ve Almanya hükûmetinin desteği sonucu Lizbon Zirvesinde Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili ilkeler kabul edildi. Son dönemlerde de Almanya hükümetinin bu ilkelerin değişmez olduğunu hep belirtmesi beni çok memnun ediyor. Bu gün şunu büyük sevinçle belirtebiliriz ki, AGİT Lizbon Zirvesinin ardından Minsk Grubu eşbaşkanları - Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa bu alanda epey bir iş yapmışlar ve yeni öneriler sunmuşlar. Bu önerilerin gerçekleştirilmesi Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının barışçı çözümü konusunda ciddi olumlu sonuçlar sağalayabilir. Hiç kuşkusuz, bu konunun, yani Azerbaycan için en önemli konu olan Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümünde Almanya bizimle ileride de hep işbirliği yapacak ve biz Almanya`nın bu desteğinden yararlanacağız.

Ülkelerimiz arasında ekonomik ilişkilerin bugünkü durumu da tatmin edicidir. Fakat biz bunu hem Almanya, hem Azerbaycan`ın olanakları ile kıyaslarsak bu ilişkiler henüz istenen düzeye ulaşmış değildir. Her iki tarafın mevcut olanaklarını daha etkin bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz bu alanda gerekli önlemler alıyoruz ve bundan sonra da alacağız.

Dominex Şirketinin Azerbaycan`ın petrol yataklarının birinde diğer şirketlerle ortak çalışmalara başlaması çok önemli bir gelişmedir. Sanırım, Almanya`nın diğer şirketleri ile de yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlar verecektir ve ekonomi alanındaki işbirliğimiz bundan böyle daha da genişleyecektir. Almanya-Azerbaycan ilişkilerinin büyük geleceği vardır. Biz buna inanıyoruz ve Azerbaycan`da bu geleceği gerçeğe dönüştürmek için elimizden geleni yapacağız.

Sayın Büyükelçi, siz 3 Ekim tarihinin benim için de önemli olduğunu hatırlattınız. Bu, gerçekten böyle. Benim hayatımda özel günler çoktur. Fakat bunlardan ikisi oldukça önemli günlerdir. Bunlar da dünyada yaşanan büyük olaylarla aynı güne denk gelmektedir. Bunlardan birincisi 14 Temmuz Fransız devrimi, Bastille Günü ile aynı gündür. İkincidi de 3 Ekim tarihidir. Bu da Almanya`nın yeniden birleşmesi günü ile aynı güne rastlar. Sanırım, bu, iyi bir tesadüftür. Zira hem Fransız devrimine - Bastille Gününe, hem Almanya`nın Birleşme gününe büyük saygım vardır. Hayatımdaki özel günlerin işte bu günlere denk gelmesi beni sadece sevindirebilir. Ben teşekkür ederim.

Buraya toplanan Almanya`nın dostlarını ve Alman halkını bu büyük bayram vesilesiyle kutlarım. Sizin her birinize esenlikler, mutluluklar dilerim. Alman halkına, Almanya hükûmetine önünde bulunan tüm sorunların çözümünde başarılar dilerim. Teşekkür ederim.

Haydar Aliyev: "Bağımsızlığımız sonsuza kadar sürecektir" (konuşmalar, bildiriler, demeçler, mektuplar, seslenişler, kararlar) - Cilt 12, Azerneşr, Bakü-1998, sayfa 268.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Almanya ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Avrupa