Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın bildirisi - Bakü, 12 Mayıs 1995


Azerbaycan Cumhuriyeti, zorla sürüklendiğimiz savaşın ağır sonuçlarına, cumhuriyet topraklarının yüzde yirmiden fazlasının işgaline ve bir milyonu aşkın Azerinin kendi topraklarından kovulmasına ve mülteci durumuna düşmesine rağmen, her zaman Ermenistan-Azerbaycan sorununun barış yoluyla, siyasi yolla çözümünden yana olmuştur.

Kanaatimizce, sınırların dokunulmazlığını, devletlerin toprak bütünlüğünü konu alan Birleşmiş Milletler Şartının maddeleri ve AGİT ilkeleri, savaş kurbanları hakkında uluslararası sözleşmeler, anlaşmazlığa son verilmesi ve ağır sonuçlarının giderilmesi için sağlam bir zemin oluşturmaktadır.


Azerbaycan Cumhuriyeti, bu ilkesel tutumdan yola çıkarak, ayrıca Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin, BDT Parlamentolararası Asamblesi, AGİT Dönem Başkanı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı ve diğer nüfuzlu uluslararası kuruluşların çağrılarına kulak vererek, Ermenistan-Azerbaycan cephesinde ateşkesin sağlanması için yapılan anlaşmanın yıldönümünde Azerbaycan topraklarındaki tüm savaş esirlerini, başka nedenlerle hapsedilen Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını ve diğer Ermeni kökenli kişileri tek taraflı olarak salıvermektedir.

Bunun yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ermenistan topraklarında ve işgal edilmiş Azerbaycan topraklarında bulunan yüzlerce Azeri rehine ve savaş esirinin Azerbaycan tarafının sunduğu listelerden kimlik tespitini henüz yapmamıştır ve biz bundan dolayı üzülüyoruz.

Bu  çalışmanın yapılması ve rehin alınan bütün Azerbaycan vatandaşlarının serbest bırakılması için Ermenistan’ın gerekli ortamı sağlayacağını umuyoruz.

Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan-Azerbaycan sorununun barış yolu ile çözümünden yana olduğunu bir kez daha teyit ediyor ve attığı insancıl adımların barışın kısa sürede tesisine katkıda bulunacağına inanıyor.