Qubadlı rayonu


Azərbaycan Respublikasında inzibati rayon. Ərazisi 800 km², əhalisi 35,7 min nəfərdir. 31 avqust 1993-cü ildə erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilmişdir. Yağ-pendir, asfalt, beton, cihazqayırma, zavodları, quşçuluq fabriki, daş karxanası, mərmər sexi, 1 şəhər, 95 kənd,  38 ümumtəhsil məktəbi, kitabxana, klub, 4 xəstəxana  tərəfindən talan edilmişdir.