Talibanlar


(Ərəb dilindən tərcümədə "talib" sözü "bilik axtaran", "tələbə" mənasını verir). Ultramühafizəkar taliban hərəkatı 1994-cü ildə Pakistanda, Əfqanıstandan olan qaçqın mədrəsə tələbələri tərəfindən yaradılıb. Rəhbəri Molla Ömər olan taliban hərəkatının əsas məqsədi Əfqanıstanda islam dövləti yaratmaqdan ibarət idi.